Quyết định số 75/2000/QĐ-UB-NC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 75/2000/QĐ-UB-NC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 75/2000/QĐ-UB-NC về việc đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng khu nhà hai tuyến đường song hành xa lộ Hà Nội trên địa bàn quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ ChíMinh ban hành, để sửa đổi, bổ sung quy định đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong dự án đầu tư xây dựng khu nhà hai tuyến đường song hành xa lộ Hà Nội trên địa bàn quận 2, quận 9 và quận...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 75/2000/QĐ-UB-NC

  1. 75/2000/QD-UB-NC,Quy t nh 75,Thành ph H Chí Minh,Khu nhà hai tuy n ư ng song hành,Tuy n ư ng song hành xa l Hà N i,B i thư ng thi t h i, n bù thi t h i,H tr thi t h i,Tái nh cư,B t ng s n,Xây d ng- ô th ,Quyet dinh 75,Thanh pho Ho Chi Minh,Khu nha hai tuyen duong song hanh,Tuyen duong song hanh xa lo Ha Noi,Boi thuong thiet hai,Den bu thiet hai,Ho tro thiet hai,Tai dinh cu,Bat dong san,Xay dung- Do thi Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo
  2. B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản