Quyết định xoá bỏ hiệu lực của quyết định kỷ luật

Chia sẻ: Lê Ngọc Bảo Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
131
lượt xem
11
download

Quyết định xoá bỏ hiệu lực của quyết định kỷ luật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

[TÊN ĐƠN VỊ] Số: [SỐ QĐ] CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Về việc xử lý kỷ luật Ông (bà) [TÊN]

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định xoá bỏ hiệu lực của quyết định kỷ luật

  1. [TÊN ĐƠN VỊ] CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: [SỐ QĐ] Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Về việc xử lý kỷ luật Ông (bà) [TÊN] [CHỨC DANH] [TÊN CQ] ­ Căn cứ quyết định [SỐ], ngày [NGÀY] về việc thành lập cơ quan Nhà nước  (nếu là cơ quan dân cử thì căn cứ vào Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban  nhân dân  do Quốc hội thông qua ngày [NGÀY]); ­ Căn cứ Nghị định số 97/1998/NĐ ­ CP ngày 17 ­ 11­ 1998 của Chính phủ  về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức; ­ Xét đề nghị của Ông (bà) [CHỨC DANH] và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay xoá bỏ hiệu lực kỷ luật [HÌNH THỨC KỶ LUẬT]  Ông   (bà):   ……………………………Chức   vụ   : ......................................................................................................................................... Đơn   vị   công   tác: ......................................................................................................................................... Kể từ ngày [NGÀY] Điều 2. Ông (bà) [TÊN] được hưởng các quyền lợi (nếu trước đây bị hạ tầng  công tác, hạ cấp bậc kỷ luật, chuyển đi làm việc khác thì nay cần ghi rõ trong quyết  dịnh này được hưởng lương như thế nào và bố trí công tác gì) Điều 3. Các Ông (bà) Vụ trưởng (Trưởng phòng hành chính), Trưởng phòng  Tổ chức cán bộ, [CHỨC DANH] [TÊN ĐƠN VỊ] và Ông (bà) [TÊN] chịu trách nhiệm  thi hành quyết định này.  THỦ TRƯỞNG  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản