intTypePromotion=3

Sắc lệnh số 05

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
71
lượt xem
4
download

Sắc lệnh số 05

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 05 về viêc huỷ bỏ quyền khai trương đường hoả xa Hải Phòng - Vân Nam mà Chính phủ Pháp đã cho Công ty hoả xa Vân Nam do hợp đồng ký ngày 15 tháng 6 năm 1901 do Chủ tịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 05

  1. S C L NH C A CH T CH CHÍNH PH LÂM TH I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 5 NV NGÀY 15 THÁNG 1 NĂM 1946 CH T CH CHÍNH PH LÂM TH I VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u chi l i Tuyên ngôn đ c là ngày 2 tháng 9 năm 1945 xoá b h t nh ng hi p ư c mà nư c Pháp đã ký v nư c Vi t Nam và xoá b t t c m i đ c quy n c a Pháp trên nư c Vi t Nam; Chi u chi S c l nh s 68 ngày 30 tháng 11 năm 1945 v th l trưng d ng, trưng thu và trưng t p; Chi u theo l i đ ngh c a B trư ng B Giao thông công chính; Sau khi B trư ng B Tư pháp đã nghiên c u; Sau khi H i đ ng Chính ph đã tho hi p ngày 24-12-1945; RA S C L NH Đi u th nh t: Nay hu b quy n khai trương (droit de concession) đư ng Ho Xa H i Phòng - Vân Nam mà Chính ph Pháp đã cho Công ty Ho Xa Vân Nam do h p đ ng ký ngày 15 tháng 6 năm 1901. Đi u th hai: Các đư ng xe l a H i Phòng - Vân Nam cùng t t c nh ng đ ng s n và b t đ ng s n ph thu c đ u là c a công, nay tr l i thu c quy n s h u và ng d ng c a Chính ph Vi t Nam dân ch c ng hoà (droit de propriét é et de jouis sance). Đi u th ba: K t ngày ký S c l nh này, Chính ph Vi t Nam dân ch c ng hoà l y l i đư ng ho xa H i Phòng - Vân Nam mà giao cho B trư ng B Giao thông công chính t ch c. Đư ng ho xã y s sáp nh p làm m t v i đư ng Hà N i - Sài Gòn c a Chính ph (Réseau non conscédé) đ cùng làm theo m t ch đ . Đi u th 4: Ông B trư ng B Giao thông công chính có th trưng t p các nhân viên c a Công ty ho xã Vân Nam cũ và trưng d ng hay trưng thu nh ng v t li u tài s n c a Công ty y n u xét ra c n thi t cho công vi c t ch c l i đư ng Ho xa. Đi u th 5: B trư ng B Giao thông công chính chi u S c l nh thi hành. H Chí Minh (Đã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản