Sắc lệnh số 05/SL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
35
lượt xem
3
download

Sắc lệnh số 05/SL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sắc lệnh số 05/SL về việc cử ông Nguyễn Thưởng giữ chức Chánh Văn phòng Bộ quốc phòng kiêm Chánh Văn phòng Bộ tổng tư lệnh Quân đội Quốc gia và Dân quân Việt Nam do Chủ tịch Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc lệnh số 05/SL

  1. S C L NH C A CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ S 5-SL NGÀY 1 THÁNG 2 NĂM 1949 CH TNCH NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ Chi u S c l nh s 57-SL ngày 3 tháng 5 năm 1946 t ch c các B ; Chi u S c l nh s 34 ngày 22 tháng 5 năm 1946 và 35-SL ngày 9 tháng 3 năm 1947 t ch c B Qu c phòng; Chi u S c l nh s 47-SL ngày 1 tháng 5 năm 1947 t ch c B T ng ch huy; Theo ngh c a B trư ng B Quóc phòng kiêm T ng Tư l nh Quân i qu c gia và Dân quân Vi t Nam; RA S C L NH: i u 1: C ông Nguy n Thư ng, nguyên Bí thư B Qu c phòng T ng Tư l nh, gi ch c Chánh Văn phòng B Qu c phòng kiêm Chánh Văn phòng B T ng Tư l nh Quân i qu c gia và Dân quân Vi t Nam thay ông Lê Tr ng Nghĩa có công tác khác. i u 2: Ông B trư ng B Qu c phòng kiêm T ng Tư l nh Quân i qu c gia và Dân quân Vi t Nam chi u s c l nh thi hành. H Chí Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản