Simon – báo cáo dòng tiền của Simon

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
71
lượt xem
9
download

Simon – báo cáo dòng tiền của Simon

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Simon – báo cáo dòng tiền của Simon

  1. Bảng 4.15 Simon – báo cáo dòng tiền của Simon Tổng 1987 Tiền thu từ bán hàng 4.786.668 Chi phí sản xuất bằng tiền (4.113.484) Tiền lợi nhuận gộp 673.184 Chi phí hoạt động bằng tiền (384307) Tiền sau hoạt động kinh doanh 288.877 Thu nhập/chi phí khác bằng tiền (2.568) Tiền thuế đã trả bằng tiền 4.478 Tiền thuần sau hoạt động kinh doanh 290.787 Trả lãi bằng tiền (81.503) Thu nhập thuần bằng tiền 209.284 Các khoản nợ dài hạn đến hạn (115.788) Tiền sau trả gốc 93.496 Mua tài sản cố định và đầu tư (92.449) Nhu cầu tài trợ/thặng dư 1.047 Biến đồi nợ ngắn hạn (81.768) Biến đồi nợ ngắn dài hạn 83.062 Biến đổi vốn chủ sở hữu (4.133) Nhu cầu tài trợ (2.839) Biến đổi tiền theo tính toán (1.792) Biến đổi tiền thực tế (1.792)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản