Sinh học 7 - Bài 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phương Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
428
lượt xem
16
download

Sinh học 7 - Bài 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: -Học sinh nêu được những đặc điểm cấu tạo, di chuyển, dd và sinh sản của trùng biến hình và trùng giày. -Thấy được sự phân hóa chức năng các bộ phận trong tế bào của trùng đế giày - biểu hiện mầm sống động vật đơn bào. 2.Kĩ năng: Rèn cho học sinh: Kĩ năng quan sát, so sánh, phân tích, hoạt động nhóm 3.Thái độ: Giáo dục ý thức yêu thích bộ môn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học 7 - Bài 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY

  1. Bài 5: TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY A. MỤC TIÊU 1.Kiến thức: -Học sinh nêu được những đặc điểm cấu tạo, di chuyển, dd và sinh sản của trùng biến hình và trùng giày. -Thấy được sự phân hóa chức năng các bộ phận trong tế bào của trùng đế giày  biểu hiện mầm sống động vật đơn bào. 2.Kĩ năng: Rèn cho học sinh: Kĩ năng quan sát, so sánh, phân tích, hoạt động nhóm 3.Thái độ: Giáo dục ý thức yêu thích bộ môn II. ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC:Tranh phóng to H5.1, 5.2, 5.3 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC. GV giới thiệu bài mới. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm trùng biến hình -Giáo viên yêu cầu học sinh đọc -Học sinh đọc thông tin 1.Cấu tạo và di thông tin SGK tìm hiểu về đặc SGK, kết hợp tranh vẽ chuyển :
  2. điểm: Nơi sống, hình dạng thảo luận trả lời các câu -Trùng biến hình là ngoài, cấu tạo của trùng biến hỏi về đặc điểm cấu tạo động vật đơn bào. hình? (kết hợp với quan sát ngoài của trùng biến hình. -Di chuyển và bắt tranh vẽ H5.1, 5.2) mồi bằng chân giả. -Yêu cầu học sinh tìm hiểu đặc 2.Dinh dưỡng : điểm dd của trùng biến hình -Học sinh làm bài tập sắp -Tiêu hóa nội bào bằng cách hoàn thành bài tập xếp 4 câu ngắn SGK. nhờ không bào tiêu sắp xếp 4 câu ngắn SGK. -Học sinh trình bày. hóa. -Chất thải được đưa ra ngoài -Bài tiết : Chất bã như thế nào? -Học sinh khác nhận xét, thải ra ngoài nhờ -Giáo viên đưa ra đáp án đúng: bổ sung. không bào co bóp. 2,1,3,4 3.Sinh sản : -Giáo viên đưa câu hỏi: trùng -Sinh sản bằng cách biến hình sinh sản như thế nào? -Học sinh trả lời câu hỏi phân đôi cơ thể theo -Giáo viên thuyết trình thêm về chiều ngang. cách sinh sản của trùng biến hình -Học sinh khác nhận xét, bổ sung -Rút ra kết luận. Hoạt động 2: tìm hiểu trùng giày
  3. -Giáo viên hướng dẫn học sinh -Cá nhân quan sát 1.Cấu tạo : nghiên cứu H5.3 nhận biết cấu H5.3 đọc thông tin tìm -Là động vật đơn bào có tạo (so sánh với trùng biến hiểu đặc điểm cấu tạo chất nguyên sinh, nhân hình) trùng giày. lớn, nhân nhỏ, 2 không (có 2 nhân, 2 không bào co -Học sinh nêu đặc bào co bóp, không bào bóp, rãnh miệng …) điểm cấu tạo. tiêu hóa, rãnh miệng, hầu. Câu hỏi : Trùng giày di -Di chuyển : Bằng lông chuyển như thế nào? -Học sinh trả lời câu bơi. hỏi 2.Dinh dưỡng : -Thức ăn  miệng  -Giáo viên yêu cầu học sinh hầu  không bào tiêu đọc thông tin SGK tìm hiểu về -Học sinh trả lời về hóa  biến đổi nhờ đặc điểm dinh dưỡng của đặc điểm dinh dưỡng enzim. trùng giày? của trùng giày. -Hướng dẫn học sinh trả lời -Hoạt động nhóm -Chất thải  không bào các câu hỏi SGK hoàn thành bài tập. co bóp  lỗ thoát ra Đại diện nhóm trình ngoài . bày. 3. sinh sản : -Nhóm khác bổ sung -Sinh sản vô tính: Phân -Trùng giày sinh sản như thế
  4. nào? Có mấy hình thức sinh đôi sản? -Sinh sản hữu tính: Tiếp -Học sinh trả lời. hợp IV. CỦNG CỐ : Câu hỏi cuối bài. V. DẶN DÒ :Học ghi nhớ, đọc mục em có biết. Kẻ phiếu học tập vào vở bài tập STT Đặc điểm Trùng kiệt lỵ Trùng sốt rét 1. Cấu tạo 2. Dinh dưỡng 3. Phát triển
Đồng bộ tài khoản