intTypePromotion=1

Slide bài Độ tan của một chất trong nước - Hóa 8 - GV.Phan V.An

Chia sẻ: Phan Văn An | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

0
110
lượt xem
12
download

Slide bài Độ tan của một chất trong nước - Hóa 8 - GV.Phan V.An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua bài giảng Độ tan của một chất trong nước giáo viên giúp học sinh có thể nhận biết chất tan, không tan trong nước. Biết và hiểu được độ tan của một chất trong nước là gì, biết được các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của một chất trong nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Slide bài Độ tan của một chất trong nước - Hóa 8 - GV.Phan V.An

 1. BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ HÓA HỌC 8 BÀI 41: ĐỘ TAN CỦA MỘT CHẤT TRONG NƯỚC
 2. Chú ý: Khi có kí hiệu: Tay cầm bút () thì các em ghi bài
 3. Bài 41: Độ tan của một chất trong nước I. Chất tan và chất không tan: 1. Thí nghiệm: Dụng cụ Thí nghiệm 1: Thí nghiệmchất Hóa 2: y vài mẩu canxi cacbonat sạch (CaCO3) - Lấy một ít muối ăn (NaCl) cho vào cốc nước vào cốc nước cất, lắc mạnh. Lọc lấy nước cất, khuấy đều. Lọc lấy nước lọc. Nhỏ vài giọt Nhỏ vài giọt nước lọc vào ống nghiệm nước lọc vào ống nghiệm sạch. Làm bay hơi NaCl CaCO h. Làm bay hơi nước từ từ cho đến hết nước từ từ cho đến hết bằng ngon H2O đèn cồn. 3 lử a ngon lửa đèn cồn. 1. Sau khi làm bay hết hơi nước em có nhận xét gì? u khi làm bay hết hơi nước em có 2. Em có nhận xét gì về khả năng tan của n xét gì? Muối NaCl trong nước m có nhận xét gì về khả năng tan của i CaCO3 trong nước hận xét: Trong ống nghiệm không để lại Nhận xét: Trong ống nghiệm có vết trắng mờ ấu vết Kết luận: CaCO3 không tan trong nước Kết luận: NaCl tan được trong nước
 4. Bài 41: Độ tan của một chất trong nước Qua 2 thí nghiêm vừa làm em có nhận xét gì về tính tan của một chất trong nước?
 5. Bài 41:Độ tan của một chất trong nước I. Chất tan và chất không tan: 1. Thí nghiệm: Sgk-139  * Kết luận: - Có chất tan và có chất không tan trong nước. - Có chất tan nhiều, có chất tan ít trong nước.
 6. Bài 41:Độ tan của một chất trong nước Các em đã được học các loại hợp chất nào rồi? - Oxit Tính tan của một số axit, - Axit bazơ, muối trong nước như thế nào? Chúng ta cùng tìm - Bazơ hiểu. - Muối
 7. I. Chất tan và chất không tan: 1. Thí nghiệm: Sgk-139 •Kết luận: -Có chất tan và có chất không tan trong nước. -Có chất tan nhiều, có chất tan ít trong nước. 2. TÝnh tan trong n-íc cña mé t s è axit, baz ơ, muè i.
 8. Bài 41:Độ tan của một chất trong nước Hoàn thành nội dung bảng sau: CHẤT H2SiO3 Al(OH)3 AgCl ZnSO4 TÍNH KHÔNG KHÔNG KHÔNG TAN TAN TAN TAN TAN
 9. MÀU SẮC MỘT SỐ CHẤT AgCl BaSO4 PbS CuS CuCl2 Fe(OH)3 Cu(OH)2 Al(OH)3
 10. Bài 41: Độ tan của một chất trong nước  II) Độ tan của một chất trong nước. 1. Định nghĩa: Để biểhãyị nghiên ợngu nộitan trong một khốimục 1 dung môi, choời ta t. Em u th khối lư cứ chất dung thông tin lượng sgk/140 ngư biế  Độ tan ( ký hiệu là S) của một chất dùng “ độ tan”. Độ tan là gi? trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định. VD1: Ơ 250C độ tan của đường là 204g có nghĩa là gì? nghĩa là ở 250C trong 100g nước có thể hòa tan được tối đa 204g đường -> dung dịch bão hòa. VD2: Ơ 250C độ tan của natri clorua là 36g có nghĩa là gì? nghĩa là ở 250C trong 100g nước có thể hòa tan được tối đa 36g NaCl -> tạo thành dung dịch bão hòa.
 11. Bài tập1: Xác định độ tan của muối NaCl trong nước ở 200C. Biết rằng ở 200C khi hòa tan hết 60g NaCl trong 200g nước thì thu được dung dịch bão hòa. Hướng dẫn: Cø 200g nước  60g NaCl Vậy: 100g nước  ? g NaCl
 12. Bài tập 1: Xác định độ tan của muối NaCl trong nước ở 200C. Biết rằng ở 200C khi hòa tan hết 60g NaCl trong 200g nước thì thu được dung dịch bão hòa. GIẢI Độ tan NaCl = 60 . 100g 200 m chất tan = 30 (g) S=m dung môi .100g
 13. Bài 41:Độ tan của một chất trong nước II) Độ tan của một chất trong nước. 1. Định nghĩa: Độ tan ( ký hiệu là S) của một chất trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định. S: Là độ tan m .100g * S= chất tan mchất tan : Là khối lượng chất tan m dung môi mdung môi: Là khối lượng dung môi
 14. Bài tập 2: Tớnh khối lượng đường cần dựng để hũa tan vào 250 g nước ở 20oC để tạo thành dung dịch bóo hũa. Biết ở 200C độ tan của đường là 200g. Em hãy nêu công thức tính độ tan? Đề bài cho biết điều gì? mdung môi = 250 g g 250 mchất tan . S= m 100g S = 200g 200g dung môi Đề bài hỏi gì? . mchất tan . 100g m chất tan =?g S= m = 500g dung môi Vậy m đường = 500 g
 15. Bài 41:Độ tan của một chất trong nước II) Độ tan của một chất trong nước. 1. Định nghĩa: Độ tan ( ký hiệu là S) của một chất trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định. S: Là độ tan S= m m chất tan .100g m chất tan : Là khối lượng chất tan dung môi m dung môi : Là khối lượng dung môi  2. Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan
 16. Bài 41: Độ tan của một chất trong nước Dựa vào đồ thị hình 6.5 hãy hoàn thành nội dung bảng sau: Độ tan Độ Độ Độ Dựa vào kết quả vừa tìm được e hãy cho biết độ tan tan tan ở tan ở ở 400C 700C của chất rắn phụ thuộc vào yếu tố nào? Chất 100C Quan sát đồ thị cho biết độ NaNO3 75g 100g 140g tan của chất rắn thay đổi Như thế nào, khi nhiệt độ tăng hoặc giảm? KBr 63g 78g 100g KNO3 12g 62g 142g Na2SO4 60g 48g 46g
 17. Bài c41:Độấtan của một chất trong nước II) Độ tan ủa một ch t trong nước. 1. Định nghĩa: Độ tan ( ký hiệu là S) của một chất trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định. S: Là độ tan S= m m chất tan .100g m chất tan : Là khối lượng chất tan dung môi m dung môi : Là khối lượng dung môi 2. Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan  a. Độ tan của chất rắn trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ. Trong nhiều trường hợp, khi tăng nhiệt độ thì độ tan của chất rắn cũng tăng theo. Số ít trường hợp, khi tăng nhiệt độ thì độ tan lại giảm.
 18. Khí 1 Nước 2 3 Quayphần vyếutìn hiểu emộ ra chođộết độủa Vậ ngoài ừa tố nhiệt đ hãy thì bi tan c tanấtem chất khíụ thungchvàovàoữngtrườngu Theo ủa trong các trườ ộ ộp trên nhữyếu ế ch c khí còn ph phụ thu ợc nh thì ng ytố hố p nào chất khí tan nhiều nhất? Vi sao? ợ nào? tnào?
 19. Bài 41:Độ tan của một chất trong nước II) Độ tan của một chất trong nước. 1. Định nghĩa: Độ tan ( ký hiệu là S) của một chất trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định. S: Là độ tan S= m m chất tan .100g m chất tan : Là khối lượng chất tan dung môi m dung môi : Là khối lượng dung môi 2. Những yếu tố ảnh hưởng đến độ tan a. Độ tan của chất rắn trong nước phụ thuộc vào nhiệt độ. Trong nhiều trường hợp, khi tăng nhiệt độ thì độ tan của chất rắn cũng tăng theo. Số ít trường hợp, khi tăng nhiệt độ thì độ  b. Độ tan giảa chất khí trong nước phụ thuộc vào tan lại củ m. nhiệt độ và áp suất. Độ tan của chất khí trong nước sẽ tăng, nếu ta giảm nhiệt độ và tăng áp suất.
 20. Bài tập 3: Em hãy tìm từ thích hợp ®iền vào chỗ …. số gam ‘ Độ tan ( ký hiệu là S) của một chất trong nước là ………… 100 chất đó hòa tan trong ……..gam nước để tạo thành dung dịch …………….. bão hòa ởxác địnhệt độ …………….’ một nhi
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2