intTypePromotion=1
ADSENSE

Slide bài Thuyết minh về một thể loại văn học - Ngữ văn 8

Chia sẻ: Nguyễn Thị Linh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

271
lượt xem
20
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BÀI 15:.Tiết 61:.. Tiết. 61.A.Lí thuyết : Từ quan sát đến miêu tả,.thuyết minh một thể loại văn học 1. Tìm hiểu đề:. - Thể loại: thuyết minh về một thể loại văn. *Đề bài: Thuyết minh đặc điểm thể.thơ thất ngôn bát cú Đường luật học.1. Tìm hiểu đề: - Đối tượng thuyết minh: thể thơ thất ngôn bát. cú Đường luật. - Phạm vi tri thức: Đặc điểm về :số câu, tiếng ;. luật bằng, trắc; niờm; nhịp; vần; đối; bố cục. - Phương pháp thuyết minh:. + Nêu định nghĩa. + Phân tích. + Nêu ví dụ….. Tiết 61...A.Lí thuyết : Từ quan sát đến miêu tả,.thuyết minh một thể loại văn học ? Cách làm một bài văn. *Đề bài: Thuyết minh đặc điểm thể thuyết minh?.thơ thất ngôn bát cú Đường luật.1. Tìm hiểu đề:.2. Quan sát- nhận xét:.. Để làm một bài văn thuyết minh, cần. tìm hiểu đối tượng thuyết minh, xác. định rõ phạm vi tri thức về đối tượng. đó, sử dụng phương pháp thuyết minh. thích hợp, chính xác, dễ hiểu... Thể thơ : thất ngôn bát cú Đường. luật.. *Số cõu :Bài thơ có 8 câu..1 Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn. B T B *Số tiếng : Mỗi câu có 7tiếng..2 Lừng lẫy làm cho lở núi non. *Về vần : hiệp vần ở cuối các câu 1, 2, 4, 6,. T B T 8 (vần chân-độc vần)_luụn gieo vần bằng ..3 Xách búa đánh tan dăm bảy đống, *Theo hàng ngang: Tiếng thứ 4 luụn trỏi thanh. T B T với tiếng thứ2 và 6 ;Cỏc tiếng thứ 2,4,6 ở cỏc cặp.4 Ra tay đập bể mấy trăm hòn.. cõu : 1-2 ; 3-4 ; 5-6 ; 7-8 luụn trỏi ngược nhau về. B T B.5 Tháng ngày bao quản thân sành sỏi,. thanh => Luật : Nhị tứ lục phõn minh ,nhất tam ngũ. B T B bất luận.6 Mưa nắng càng bền dạ sắt son. *Theo hàng dọc :Cỏc cặp cõu :1-8 ; 2-3 ; 4-5 ; 6-7. T B T trựng nhau về thanh ở cỏc tiếng thứ 2,4,6.7 Những kẻ vá trời khi lỡ bước, =>Niờm( nếu tiếng của dòng trên là B thì. T B T.8 Gian nan chi kể việc con con!. tiếng của dòng dưới cũng là B => gọi là.*2câu đề B ề về T. :V/đ quan niệmB làm trai của người tù niêm( dính) với nhau.).C.M=>Nêu và mở đề (phá đề và thừa đề ) *Về phộp đối: Cặp câu 3 – 4 ; 5 - 6..* 2câu thực :M.tả về công việc đập đá của người +Về hỡnh thức :-Đối nhauvề từ loại(cựng từ loại).tù C.M=>M.tả cụ thể để làm rõ đề -Đối nhau về thanh điệu(ngược.*2câu luận :Từ công việc đập đá suy ngẫm về thanh).con dường hoạt động C.M =>Mở rộng nội dung +Về nội dung : Bổ sung cho nhau về ý nghĩa.đề làm cho đề sâu rõ hơn. *Bố cục 4 phần: đề, thực, luận, kết (mỗi.*2câu kết :K.định lai v/đề : dù có khó khăn gian phần gồm có hai câu)..khổ đến đâu vẫn q.tâm theo đuổi lí tưởng của *Về nhịp : 2/2/3 hoặc 4/3 ;.mình =>Thâu tóm ý toàn bài ...1 Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà,. B T B T

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Slide bài Thuyết minh về một thể loại văn học - Ngữ văn 8

 1. BÀI 15: Tiết 61:
 2. Tiết 61 A.Lí thuyết : Từ quan sát đến miêu tả, thuyết minh một thể loại văn học 1. Tìm hiểu đề: - Thể loại: thuyết minh về một thể loại văn *Đề bài: Thuyết minh đặc điểm thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật học 1. Tìm hiểu đề: - Đối tượng thuyết minh: thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật - Phạm vi tri thức: Đặc điểm về :số câu, tiếng ; luật bằng, trắc; niờm; nhịp; vần; đối; bố cục - Phương pháp thuyết minh: + Nêu định nghĩa + Phân tích + Nêu ví dụ…
 3. Tiết 61 A.Lí thuyết : Từ quan sát đến miêu tả, thuyết minh một thể loại văn học ? Cách làm một bài văn *Đề bài: Thuyết minh đặc điểm thể thuyết minh? thơ thất ngôn bát cú Đường luật 1. Tìm hiểu đề: 2. Quan sát- nhận xét: Để làm một bài văn thuyết minh, cần tìm hiểu đối tượng thuyết minh, xác định rõ phạm vi tri thức về đối tượng đó, sử dụng phương pháp thuyết minh thích hợp, chính xác, dễ hiểu.
 4. Thể thơ : thất ngôn bát cú Đường luật. *Số cõu :Bài thơ có 8 câu. 1 Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn B T B *Số tiếng : Mỗi câu có 7tiếng. 2 Lừng lẫy làm cho lở núi non. *Về vần : hiệp vần ở cuối các câu 1, 2, 4, 6, T B T 8 (vần chân-độc vần)_luụn gieo vần bằng . 3 Xách búa đánh tan dăm bảy đống, *Theo hàng ngang: Tiếng thứ 4 luụn trỏi thanh T B T với tiếng thứ2 và 6 ;Cỏc tiếng thứ 2,4,6 ở cỏc cặp 4 Ra tay đập bể mấy trăm hòn. cõu : 1-2 ; 3-4 ; 5-6 ; 7-8 luụn trỏi ngược nhau về B T B 5 Tháng ngày bao quản thân sành sỏi, thanh => Luật : Nhị tứ lục phõn minh ,nhất tam ngũ B T B bất luận 6 Mưa nắng càng bền dạ sắt son. *Theo hàng dọc :Cỏc cặp cõu :1-8 ; 2-3 ; 4-5 ; 6-7 T B T trựng nhau về thanh ở cỏc tiếng thứ 2,4,6 7 Những kẻ vá trời khi lỡ bước, =>Niờm( nếu tiếng của dòng trên là B thì T B T 8 Gian nan chi kể việc con con! tiếng của dòng dưới cũng là B => gọi là *2câu đề B ề về T :V/đ quan niệmB làm trai của người tù niêm( dính) với nhau.) C.M=>Nêu và mở đề (phá đề và thừa đề ) *Về phộp đối: Cặp câu 3 – 4 ; 5 - 6. * 2câu thực :M.tả về công việc đập đá của người +Về hỡnh thức :-Đối nhauvề từ loại(cựng từ loại) tù C.M=>M.tả cụ thể để làm rõ đề -Đối nhau về thanh điệu(ngược *2câu luận :Từ công việc đập đá suy ngẫm về thanh) con dường hoạt động C.M =>Mở rộng nội dung +Về nội dung : Bổ sung cho nhau về ý nghĩa đề làm cho đề sâu rõ hơn. *Bố cục 4 phần: đề, thực, luận, kết (mỗi *2câu kết :K.định lai v/đề : dù có khó khăn gian phần gồm có hai câu). khổ đến đâu vẫn q.tâm theo đuổi lí tưởng của *Về nhịp : 2/2/3 hoặc 4/3 ; mình =>Thâu tóm ý toàn bài .
 5. 1 Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà, B T B T B T Cỏ cây chen đá lá chen hoa . 2 Lừng lẫy làm cho lở núi non. B T B T B T Lom khom dưới núi tiều vài chú , 3 Xách búa đánh tan dăm bảy đống, B T B T B T Lác đác bên sông chợ mấy nhà . 4 Ra tay đập bể mấy trăm hòn. T B T B T B Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc 5 Tháng ngày bao quản thân sành sỏi, T B T B T B Thương nhà mỏi miệng cái gia gia. 6 Mưa nắng càng bền dạ sắt son. B T B T B T Dừng chân đứng lại trời non nước 7 Những kẻ vá trời khi lỡ bước, B T B T B T Một mảnh tình riêng ta với ta. 8 Gian nan chi kể việc con con! T B T B T B =>Bài thơ làm theo luật bằng =>Bài thơ làm theo luật trắc Lưu ý :Căn cứ vầo tiếng thứ 2 ở câu thứ nhất , thể thơ Đường luật thất ngôn bát cú có 2 dạng : -Làm theo luật bằng (V.D:Đập đá ở Côn Lôn,Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác ...) -Làm theo luật trắc (V.D :Qua Đèo Ngang,Bạn đến chơi nhà ...)
 6. Bài thơ làm theo luật bằng Bài thơ làm theo luật trắc Tiếng: 2 4 6 2 4 6 Câu: 1 B T B 1 T B T 2 T B T 2 B T B 3 T B T 3 B T B 4 B T B 4 T B T 5 B T B 5 T B T 6 T B T 6 B T B 7 T B T 7 B T B 8 B T B 8 T B T
 7. 3. Dàn bài: Thể thơ : thất ngôn bát cú Đường a. Më bài: luật. -ThÓ th¬TNBC§L lµ thÓ th¬th«ng *Số cõu :Bài thơ có 8 câu. dông trong c¸c thÓ th¬§L ® c¸c ­îc *Số tiếng : Mỗi câu có 7tiếng. nhµ th¬ VN yªu chuéng… *Về vần : hiệp vần ở cuối các câu 1, 2, 4, 6, b. Thân bài: 8 (vần chân-độc vần)_luụn gieo vần bằng . *Xuất xứ :Là thể thơ cú nguồn gốc từ T.Quốc,làm *Theo hàng ngang: Tiếng thứ 4 luụn trỏi thanh theo luật thơ được đặt ra từ thời Đường .Thường với tiếng thứ2 và 6 ;Cỏc tiếng thứ 2,4,6 ở cỏc cặp viết theo lối vịnh vật hoặc vịnh cảnh để tỏ chớ ,tỏ cõu : 1-2 ; 3-4 ; 5-6 ; 7-8 luụn trỏi ngược nhau về lũng . thanh => Luật : Nhị tứ lục phõn minh ,nhất tam ngũ *Giới thiệu đặc điểm của thể thơ: bất luận - Số câu, số chữ trong bài… *Theo hàng dọc :Cỏc cặp cõu :1-8 ; 2-3 ; 4-5 ; 6-7 -Cách gieo vần, trựng nhau về thanh ở cỏc tiếng thứ 2,4,6 -Quy luật bằng trắc (Niờm –Luật =>Làm theo =>Niờm( nếu tiếng của dòng trên là B thì luật bằng hoặc trắc ?) tiếng của dòng dưới cũng là B => gọi là -Nghệ thuật đối niêm( dính) với nhau.) - Cấu trúc bài thơ… *Về phộp đối: Cặp câu 3 – 4 ; 5 - 6. -Ngắt nhịp +Về hỡnh thức :-Đối nhauvề từ loại(cựng từ loại) *Nhận xột :Ưu - nhược điểm của thể thơ -Đối nhau về thanh điệu(ngược thanh) +Về nội dung : Bổ sung cho nhau về ý nghĩa *Bố cục 4 phần: đề, thực, luận, kết (mỗi phần gồm có hai câu). *Về nhip : 2/2/3 hoặc 4/3 ;2/5
 8. 3. Dàn bài: a. Më bài: -ThÓ th¬TNBC§L lµ thÓ th¬th«ng Thảo luận nhóm : dông trong c¸c thÓ th¬§L ® c¸c ­îc nhµ th¬ VN yªu chuéng… Nhận xét ưu điểm( vẻ đẹp, nhạc điệu), b. Thân bài: *Xuất xứ :Là thể thơ cú nguồn gốc từ nhược điểm của thể thơ này trong thơ ca T.Quốc,làm theo luật thơ được đặt ra từ Việt Nam? thời Đường *Giới thiệu đặc điểm của thể thơ: - Số câu, số chữ trong bài… -Cách gieo vần, - Thể thơ này đẹp ở sự tề chỉnh, hài hoà, -Quy luật bằng trắc âm thanh trầm bổng, nhạc điệu phong -Nghệ thuật đối - Cấu trúc bài thơ… phú, bố cục cân đối hài hoà, vần điệu -Ngắt nhịp nhịp nhàng mang đậm chất cổ điển. Ngắn Nhận xột :Ưu - nhược điểm của thể gọn , sỳc tớch . thơ c. Kết bài : - Nhược điểm: có nhiều ràng buộc gò bó, -Đây là thể thơ có vai trò rất quan trọng cụng thức khuôn mẫu, không phóng khoáng trong đời sống v.học dân tộc -Thơ ca VN có nhiều bài thơ hay như thơ tự do được sáng tác theo thể thơ này. Ngày nay thể thơ này vẫn được ưa chuộng.
 9. Tiết 61 A.Lí thuyết : Từ quan sát đến miêu tả, thuyết minh một thể loại văn học Từ quan sát trên, rút ra bài học như *Đề bài: Thuyết minh đặc điểm thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật thế nào về cách thminh đặc điểm 1. Tìm hiểu đề: 1 thể loại văn học? 2. Quan sát- nhận xét: 3. Dàn bài: Muốn thuyết minh một thể loại văn 4.Ghi nhớ :sgk (154) B. Luyện tập. học , trước hết phải quan sát, nhận xét, sau đó khái quát thành đặc điểm. Khi nêu các đặc điểm cần chú ý lựa chọn ntn? Khi nêu các đặc điểm cần lựa chọn đặc điểm tiêu biểu, quan trọng và cần có ví dụ cụ thể để làm sáng tỏ các đặc điểm ấy.
 10. Tiết 61 A.Lí thuyết : Từ quan sát đến miêu tả, thuyết minh một thể loại văn học *Đề bài: Thuyết minh đặc điểm thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật 1. Tìm hiểu đề: 2. Quan sát- nhận xét: 3. Dàn bài: 4.Ghi nhớ :sgk (154) B. Luyện tập: B.tập1 :Thuyết minh đăc điểmchính của truyện ngắn
 11. 1. Tìm hiểu đề: - Thể loại: thuyết minh về một thể loại văn học - Đối tượng thuyết minh: Truyện ngắn - Phạm vi tri thức: Đặc điểm :về dung lượng, về nhõn vật ,về cốt truyện ,về kết cấu.. .- Phương pháp thuyết minh : Nêu định nghĩa ; Phân tích ; Nêu ví dụ… 2.Quan sát: Qua 3 văn bản truyện ngắn đã học :Tụi đi học ,Lóo Hạc , Chiếc lỏ cuối cựng *Định nghĩa thể loại truyện ngắn: thuộc thể tự sự loại nhỏ. *Dung lượng ( Nội dung phản ánh): Dung lượng nhỏ, tập trung mô tả một mảng cuộc sống hay một biến cố, một hành động, một trạng thái nào đó trong cuộc đời nhân vật, thể hiện một khía cạnh của tính cách hay một mặt nào đó của đời sống xã hội (ví dụ minh hoa) * Nhân vật sự kiện: ít * Cốt truyện thường diễn ra một khoảng không gian, thời gian hạn chế, không kể trọn vẹn một quá trình diễn biến một đời người mà chọn những khoảnh khắc, những lát cắt của cuộc sống để thể hiện. *Kết cấu thường là sự sắp đặt những đối chiếu tương phản để làm nổi bật chủ đề. *Truyện ngắn tuy dung lượng ngắn nhưng thường đề cập vấn đề lớn của cuộc sống 3.Dàn ý :
 12. Tiết 61 A.Lí thuyết : Từ quan sát đến miêu tả, 3.Dàn ý : thuyết minh một thể loại văn học *Đề bài: Thuyết minh đặc điểm thể a.MB :Truyện ngắn là một thể loại tự sự nhỏ... thơ thất ngôn bát cú Đường luật b.TB :Giới thiệu các đặc điểm tiêu biểu : 1. Tìm hiểu đề: +Về dung lượng 2. Quan sát- nhận xét: +Về nhân vật 3. Dàn bài: +Về cốt truyện 4.Ghi nhớ :sgk (154) +Về kết cấu ... B. Luyện tập. c.KB :K.định vai trò , ý nghĩa của thể loại B.tập1 :Thuyết minh đăc điểmchính truyện ngắn của truyện ngắn 1. Tìm hiểu đề: 2.Quan sát: 3.Dàn ý :
 13. +Hoàn thành bài tập1 :X.dựng dàn ý chi tiết=> viết bài +Chuẩn bị bài :Muốn làm thằng Cuội , Hai chữ nước nhà
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2