intTypePromotion=1
ADSENSE

Slide bài Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh - Ngữ văn 8

Chia sẻ: Nguyễn Thị Linh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:24

1.416
lượt xem
66
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

.Cổng Tam Quan (Rạch Giá) Hòn phụ Tử (Hà Tiên)..Hồ Gươm (Hà..I. Giới thiệu một danh lam thắng.cả.nh.dụ: Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc. 1 Ví. Sơ. * Nhận xét n. - Đối tượng thuyết Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn. minh:..HỒ GƯƠM - THÁP RÙA..Hồ Hoàn Kiếm nhìn từ Quảng trường Đông Kinh nghĩa..CẦU THÊ HÚC..CỔNG TAM QUAN VÀO ĐỀN NGỌC SƠN..I. Giới thiệu một danh lam thắng.cả.nh.dụ: Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc. 1 Ví. Sơ. * Nhận xét n. - Đối tượng thuyết minh: Hồ hoàn Kiếm và đền Ngọc. Sơn i dung thuyết minh còn. - Nộ. thiếu:. + Miêu tả vị trí, độ rộng hẹp của. hồ..... Bài viếtếu bổ sung, cđầybổ sung chi tivề nào?. N đã cung cấp ần đủ thông tin ết Hồ Hoàn. kiếm và Đền ngọc Sơn chưa?..Toàn cảnh Hồ Gươm..I. Giới thiệu một danh lam thắng.cả.nh.dụ: Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc. 1 Ví. Sơ. * Nhận xét n. - Đối tượng thuyết minh: Hồ hoàn Kiếm và đền Ngọc. Sơn i dung thuyết minh còn. - Nộ. thiếu:. + Miêu tả vị trí, độ rộng hẹp của. hồ ị trí của Tháp Rùa, của đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc. +V..CẦU THÊ HÚC Đền Ngọc Sơn..I. Giới thiệu một danh lam thắng.cả.nh.dụ: Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc. 1 Ví. Sơ. * Nhận xét n. - Đối tượng thuyết minh: Hồ hoàn Kiếm và đền Ngọc. Sơn i dung thuyết minh còn. - Nộ. thiếu:. + Miêu tả vị trí, độ rộng hẹp của. hồ ị trí của Tháp Rùa, của đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc. +V. + Miêu tả cây cối xung quanh, màu nước xanh..HỒ GƯƠM – XANH MÀU NƯỚC..I. Giới thiệu một danh lam thắng.cả.nh.dụ: Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc. 1 Ví. Sơ. * Nhận xét n. - Đối tượng thuyết minh: Hồ hoàn Kiếm và đền Ngọc. Sơn i dung thuyết minh còn. - Nộ. thiếu:. + Miêu tả vị trí, độ rộng hẹp của. hồ ị trí của Tháp Rùa, của đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc. +V. + Miêu tả cây cối xung quanh, màu nước xanh.....Muốn có được những tri thức ấy thì người viết phải làm. thế nào?..* Muốn có tri thức thuyết minh người viết cần:.+ Đọc sách báo, tra cứu, thu thập tài liệu,ghi.chép….+ Xem tranh ảnh, phim, băng… tốt nhất có điều.kiện phải đến tận nơi nhiều lần để xem xét, quan.sát, nghe nhìn, hỏi han, tìm hiểu trực tiếp…...I. Giới thiệu một danh lam thắng.cả.nh.dụ: Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc. 1 Ví. Sơ. * Nhận xét n. - Bố cục sắp xếp theo trình tự thời gian; thiếu phần mở. bài ương pháp thuyết minh: Giải thích, nêu định nghĩa. - Ph. -Thông tin chính xác, đáng tin cậy vì đó là những kiến thức lịch. sử, địa lý của đất nước. 2. Ghi nhớ: (sgk)..... EmNhốn ận xétử tinề bố cương pháp thuyết ột danh. Mu ữngt thônggìt v ngvăncthuyủa minh vbn m có gì?. Bài nh viđã mộdụcung ục ctrong vănả ản minh. có viế ết s bài ph ấp ết văn b ề trên?. lam thắng tin nh,yđòi hỏi người viết phải làm gì?. cả cậ không? Vì sao?..II. Luyện tập. 1. Bài tập 1: Lập lại bố cục văn bản “Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc. Sơn”..Gợi ý: Dựa vào bố cục của văn bản và những hình ảnh được xem. để lập bố cục. + Giới thiệu vị trí, địa lí của thắng cảnh.. + Thắng cảnh gồm những bộ phận nào, lần lượt giới thiệu,. mô tả từng bộ phận.. + Vị trí của thắng cảnh trong đời sống tình cảm của con.người...II. Luyện tập. 1. Bài tập 1: Lập lại bố cục văn bản “Hồ Hoàn Kiếm và dền Ngọc. Sơn”. *Mở bài: - Giới thiệu vị trí của Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn.. - Mối quan hệ gần gũi, gắn bó với nhau giữa 2 đối. * Thân. tượng bài:. - Giới thiệu về Hồ Hoàn Kiếm. + Nguồn gốc hình thành và sự tích những tên hồ, rùa ở đây .. + Diện tích, quang cảnh đường phố quanh hồ…. - Giới thiệu về đền Ngọc Sơn:. + Nguồn gốc hình thành và quá trình xây dựng, vị trí và c ấu trúc đ ền.. + Cầu Thê Húc, có thể nói kĩ hơn về Tháp Rùa... * Kết bài: Ý nghĩa của Danh lam thắng cảnh trong đời sống của nhân. dân..Một nhà thơ nước ngoài gọi Hồ.Gươm là “chiếc lẵng hoa xinh đẹp.giữa lòng Hà Nội”. Em có thể sử.dụng câu đó và phần nào trong bài.viết của mình?..II. Luyện tập. 1. Bài tập 1: Lập lại bố cục văn bản “Hồ Hoàn Kiếm và dền Ngọc. Sơn”. *Mở bài: - Giới t

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Slide bài Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh - Ngữ văn 8

 1. Cổng Tam Quan (Rạch Giá) Hòn phụ Tử (Hà Tiên)
 2. Hồ Gươm (Hà
 3. I. Giới thiệu một danh lam thắng cả.nh.dụ: Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc 1 Ví Sơ * Nhận xét n - Đối tượng thuyết Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn minh:
 4. HỒ GƯƠM - THÁP RÙA
 5. Hồ Hoàn Kiếm nhìn từ Quảng trường Đông Kinh nghĩa
 6. CẦU THÊ HÚC
 7. CỔNG TAM QUAN VÀO ĐỀN NGỌC SƠN
 8. I. Giới thiệu một danh lam thắng cả.nh.dụ: Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc 1 Ví Sơ * Nhận xét n - Đối tượng thuyết minh: Hồ hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn i dung thuyết minh còn - Nộ thiếu: + Miêu tả vị trí, độ rộng hẹp của hồ Bài viếtếu bổ sung, cđầybổ sung chi tivề nào? N đã cung cấp ần đủ thông tin ết Hồ Hoàn kiếm và Đền ngọc Sơn chưa?
 9. Toàn cảnh Hồ Gươm
 10. I. Giới thiệu một danh lam thắng cả.nh.dụ: Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc 1 Ví Sơ * Nhận xét n - Đối tượng thuyết minh: Hồ hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn i dung thuyết minh còn - Nộ thiếu: + Miêu tả vị trí, độ rộng hẹp của hồ ị trí của Tháp Rùa, của đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc +V
 11. CẦU THÊ HÚC Đền Ngọc Sơn
 12. I. Giới thiệu một danh lam thắng cả.nh.dụ: Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc 1 Ví Sơ * Nhận xét n - Đối tượng thuyết minh: Hồ hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn i dung thuyết minh còn - Nộ thiếu: + Miêu tả vị trí, độ rộng hẹp của hồ ị trí của Tháp Rùa, của đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc +V + Miêu tả cây cối xung quanh, màu nước xanh
 13. HỒ GƯƠM – XANH MÀU NƯỚC
 14. I. Giới thiệu một danh lam thắng cả.nh.dụ: Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc 1 Ví Sơ * Nhận xét n - Đối tượng thuyết minh: Hồ hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn i dung thuyết minh còn - Nộ thiếu: + Miêu tả vị trí, độ rộng hẹp của hồ ị trí của Tháp Rùa, của đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc +V + Miêu tả cây cối xung quanh, màu nước xanh Muốn có được những tri thức ấy thì người viết phải làm thế nào?
 15. * Muốn có tri thức thuyết minh người viết cần: + Đọc sách báo, tra cứu, thu thập tài liệu,ghi chép… + Xem tranh ảnh, phim, băng… tốt nhất có điều kiện phải đến tận nơi nhiều lần để xem xét, quan sát, nghe nhìn, hỏi han, tìm hiểu trực tiếp….
 16. I. Giới thiệu một danh lam thắng cả.nh.dụ: Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc 1 Ví Sơ * Nhận xét n - Bố cục sắp xếp theo trình tự thời gian; thiếu phần mở bài ương pháp thuyết minh: Giải thích, nêu định nghĩa - Ph -Thông tin chính xác, đáng tin cậy vì đó là những kiến thức lịch sử, địa lý của đất nước 2. Ghi nhớ: (sgk) EmNhốn ận xétử tinề bố cương pháp thuyết ột danh Mu ữngt thônggìt v ngvăncthuyủa minh vbn m có gì? Bài nh viđã mộdụcung ục ctrong vănả ản minh có viế ết s bài ph ấp ết văn b ề trên? lam thắng tin nh,yđòi hỏi người viết phải làm gì? cả cậ không? Vì sao?
 17. II. Luyện tập 1. Bài tập 1: Lập lại bố cục văn bản “Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn”
 18. Gợi ý: Dựa vào bố cục của văn bản và những hình ảnh được xem để lập bố cục + Giới thiệu vị trí, địa lí của thắng cảnh. + Thắng cảnh gồm những bộ phận nào, lần lượt giới thiệu, mô tả từng bộ phận. + Vị trí của thắng cảnh trong đời sống tình cảm của con người.
 19. II. Luyện tập 1. Bài tập 1: Lập lại bố cục văn bản “Hồ Hoàn Kiếm và dền Ngọc Sơn” *Mở bài: - Giới thiệu vị trí của Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn. - Mối quan hệ gần gũi, gắn bó với nhau giữa 2 đối * Thân tượng bài: - Giới thiệu về Hồ Hoàn Kiếm + Nguồn gốc hình thành và sự tích những tên hồ, rùa ở đây . + Diện tích, quang cảnh đường phố quanh hồ… - Giới thiệu về đền Ngọc Sơn: + Nguồn gốc hình thành và quá trình xây dựng, vị trí và c ấu trúc đ ền. + Cầu Thê Húc, có thể nói kĩ hơn về Tháp Rùa. * Kết bài: Ý nghĩa của Danh lam thắng cảnh trong đời sống của nhân dân
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2