Sổ chi tiết công nợ theo đối tượng

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
175
lượt xem
27
download

Sổ chi tiết công nợ theo đối tượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ (Sở):........ Đơn vị :........ SỔ CHI TIẾT CÔNG NỢ THEO ĐỐI TƯỢNG Đối tượng :............................... Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... Chứng từ Số Ngày Diễn giải TK đối ứng Nợ Có Lập, ngày … tháng … năm … Người lập (Chữ ký, họ tên) Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) Note : Group by Account

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ chi tiết công nợ theo đối tượng

  1. Bộ (Sở):........ Đơn vị :........ SỔ CHI TIẾT CÔNG NỢ THEO ĐỐI TƯỢNG Đối tượng :............................... Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... Chứng từ Diễn giải TK Nợ Có đối Số Ngày ứng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) Note : Group by Account
Đồng bộ tài khoản