Sổ chi tiết công nợ theo tài khoản

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
166
lượt xem
9
download

Sổ chi tiết công nợ theo tài khoản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ SỔ CHI TIẾT CÔNG NỢ THEO TÀI KHOẢN Tài khoản :............................... Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... Chứng từ Số Ngày Diễn giải TK đối ứng Nợ Có Lập, ngày … tháng … năm … Người lập (Chữ ký, họ tên) Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) Note : Group by Object

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ chi tiết công nợ theo tài khoản

  1. Bộ (Sở) :........ Đơn vị :........ SỔ CHI TIẾT CÔNG NỢ THEO TÀI KHOẢN Tài khoản :............................... Từ ngày :.......…..Đến ngày :...................... Chứng từ Diễn giải TK Nợ Có đối Số Ngày ứng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) Note : Group by Object
Đồng bộ tài khoản