So sánh các mẫu C/O ưu đãi http://khanhlinhtran.wordpress.com

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

0
338
lượt xem
37
download

So sánh các mẫu C/O ưu đãi http://khanhlinhtran.wordpress.com

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: So sánh các mẫu C/O ưu đãi http://khanhlinhtran.wordpress.com

 1. So sánh các mẫu C/O ưu đãi
 2. So sánh ROO Mẫu D Mẫu E Mẫu AK Mẫu AJ Thời gian 1997 2004  7/2007 12/2008 thực hiện (EHP) Văn bản  12/2009/T QĐ  QĐ  QĐ 44  / T­BCT 12/2006/ 02/2007/QĐ­ 2008/QĐ­ QPPL BTM và QĐ  QĐ­BTM BCT  005/2007/QĐ­ BCT Tiêu chí  RVC(40)  RVC(40) RVC(40)  RVC(40)  chung hoặc  hoặc CTH hoặc CTH CTH
 3. So sánh ROO D E AK AJ Xuất xứ Giống - - Giống D - K9: Sản phẩm - Giống D khai thác từ thuần túy GSP EU không gian vũ trụ Cộng gộp -Đầy đủ -Đầy đủ -Đầy đủ -Đầy đủ -Từng phần Quy định về -Khu CN đưa sản Khai Thành xuất ra (GIC) ngoài khu vực FTA
 4. So sánh ROO D E AK AJ Công đoạn -3 công đoạn -3 công đoạn -15 công đoạn -7công đoạn gia công chế cơ bản cơ bản cụ thể cụ thể biến đơn (giống D) giản Vận chuyển -Giống nhau -Giống nhau -Giống nhau -Giống nhau trực tiếp De minimis - Áp dụng Không -Hàng không 7% hoặc 10% chung cho 97 phải dệt may: tuỳ chương chương: 10% 10% giá trị giá trị FOB FOB -Hàng dệt may (50-63): 10% trọng lượng
 5. So sánh ROO D E AK AJ Đóng gói và -Giống nhau -Giống nhau -Giống nhau -Giống nhau vật liệu đóng gói Phụ kiện, -Giống nhau -Giống nhau -Giống nhau -Giống nhau phụ tùng, dụng cụ Các yếu tố -8 nhóm, trong - Quy định - 7 nhóm, không - 8 nhóm, có trung gian đó có nhóm chung chung có nhóm “Chất nhóm “Chất xúc “Chất xúc tác, xúc tác, dung tác, dung môi” dung môi” môi” Nguyên liệu -Có -Không -Có (giống D) -Có (giống D) giống nhau và có thể thay thế cho nhau
 6. So sánh ROO D E AK AJ Số lượng -Đứng thứ 1 -Đứng thứ 3 -Đứng thứ 2 - Chưa thống kê mặt hàng trong PSR Tiêu chí -Quy trình tinh -Không -Không -Sản phẩm công đoạn chế -Quy tắc dệt -Không CNTT gia công -Quy tắc dệt may may chế biến cụ thể Gia công -Mặt hàng gỗ -Không -Không - Không tối thiểu -Mặt hàng dệt -Không -Mặt hàng dệt đối với may may mộ t số mặt hàng
 7. So sánh OCP OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURES
 8. Cấp C/O (1) D E AK AJ Tổ chức cấp -Bộ Thương -Trung Quốc: -Hàn Quốc: Bộ C/O của mại/Bộ Công AQSIQ Thương nước Đối Thương/Cơ mại/KCCI tác quan H. quan Hình thức C/ -C/O giấy -C/O giấy -Hàn Quốc: C/O -C/O giấy O điện tử (Web:...) -C/O điện tử Mẫu C/O -1 bản gốc,2 -1 bản gốc -1 bản gốc, 2 -1 bản gốc, 2 bản sao (màu (màu be); 3 bản bản sao (màu bản sao (màu trắng) sao (màu xanh trắng) trắng). nhạt) - Riêng C/O Nhật chỉ có 01 bản gốc Cấp vào Quy định rõ là Chỉ nói: “một Chỉ nói: “một cấp trước hoặc thời điểm trước khi thời gian ngắn thời gian ngắn không muộn hơn xuất khẩu xuất khẩu ngay sau đó” ngay sau đó” ba (03) ngày tính hoặc sau 3 từ ngày giao
 9. Cấp C/O (2) D E AK AJ C/O cấp sau -Không quá 1 -Giống D -Giống D -Giống D (Issued năm kể từ retroactively) ngày hàng được chất lên tàu C/O giáp lưng Điều kiện: -Không Điều kiện: Điều kiện: (Back-to- -C/O gốc hoặc -C/O gốc còn -C/O gốc còn Back) bản sao hiệu lực hiệu lực -Người NK và XK nước trung gian là một C/O cấp lại -Không quá 1 -Giống D -Giống D -Giống D (Certified năm kể từ true copied) ngày cấp C/O gốc
 10. Nộp C/O D E AK AJ Nộp C/O -Trong vòng 12 -Trong vòng 4 -Trong vòng 6 -Trong vòng 12 tháng kể từ tháng kể từ ngày tháng kể từ tháng kể từ ngày cấp cấp; ngày cấp ngày cấp -Đi qua nhiều Bên không thuộc hiệp định: 6 tháng kể từ ngày cấ p Miễn nộp -$US 200 (FOB) $US 200 (FOB) $US 200 (FOB) $US 200 (FOB) C/O Khác biệt -Khác biệt HS: -Thông tin trên C/ -Thông tin trên sự không nhất nhỏ về lời áp dụng mức O không phù hợp C/O không phù quán và những khai trên C/ thuế MFN hoặc thông tin trên hợp thông tin thiếu sót nhỏ, O không làm cao hơn chứng từ nhập trên chứng từ lỗi đánh máy mất hiệu - Như E khẩu nhập khẩu hoặc những lực C/O thông tin viết ngoài ô
 11. Lưu trữ chứng từ D E AK AJ Lưu trữ -Nhà SX, XK, -Tổ chức cấp -Nhà SX, XK: 3 -Nhà SX, XK, chứng từ Tổ chức cấp C/ C/O: 2 năm năm Tổ chức cấp kể từ ngày O: 3 năm -Nhà NK: theo C/O: 3 năm cấp luật nước NK

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản