intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu đơn hành chính

Xem 1-20 trên 5935 kết quả Mẫu đơn hành chính
 • Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu đơn xác nhận kinh doanh nhỏ sau đây để biết cách trình bày những nội dung chính được đề cập trong một lá đơn xin xác nhận. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên làm các công việc hành chính cũng như các bạn quan tâm tới việc viết một lá đơn Xin xác nhận.

  doc1p khanhminhmk 30-12-2010 3538 104   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị trích lục giấy chứng tử', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p khanhminhmk 30-12-2010 1687 54   Download

 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Mẫu số: ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN Kính gửi : Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn).............................

  doc1p khanhminhmk 30-12-2010 1569 108   Download

 • CỘNG HÒA XÃ HỘi CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu số: ĐƠN ĐĂNG KÝ KHAI TỬ (Trường hợp chết ngoài cơ sở y tê) Kính gửi: Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn)

  doc1p khanhminhmk 30-12-2010 1279 75   Download

 • CỘNG HÒA XÃ HỘi CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN SINH CON TẠI ........ Kính gửi: Ủy ban nhân dân (1) .............................. Tôi tên là:

  doc2p khanhminhmk 30-12-2010 892 51   Download

 • Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký, giấy phép ; Mẫu 09/ATBX-CP (Kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ)

  pdf3p dauhuthiu 27-09-2010 284 38   Download

 • Mẫu đơn đề nghị sửa đổi giấy phép ; Mẫu 08/ATBX-CP (Kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ)

  pdf2p dauhuthiu 27-09-2010 229 27   Download

 • Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ, cấp thiết bị bức xạ ; Mẫu 04/ATBX-CP (Kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ)

  pdf2p dauhuthiu 27-09-2010 341 23   Download

 • Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Mẫu đơn xin chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp

  pdf3p dauhuthiu 27-09-2010 343 17   Download

 • Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép dịch vụ an toàn bức xạ ; Mẫu 05/ATBX-CP (Kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ)

  pdf2p dauhuthiu 27-09-2010 135 17   Download

 • Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép ; Mẫu 07/ATBX-CP (Kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ)

  pdf2p dauhuthiu 27-09-2010 217 17   Download

 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC TỬ Mẫu TP/HT-1999-C.5 Kính gửi: Ủy ban nhân dân .................................................... Tôi là (Họ và

  doc3p khanhminhmk 30-12-2010 209 16   Download

 • Mẫu đơn đăng ký xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2008 /QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KÝ Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tên tôi là2: . . . . . . . . . . . ....

  pdf2p dauhuthiu 27-09-2010 166 15   Download

 • Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ ; Mẫu 03/ATBX-CP (Kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ)

  pdf2p dauhuthiu 27-09-2010 179 13   Download

 • Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Mẫu đơn đề nghị công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới

  pdf3p dauhuthiu 27-09-2010 167 11   Download

 • Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Mẫu đơn xin xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp

  pdf2p dauhuthiu 27-09-2010 176 11   Download

 • Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cho nhân viên làm công việc bức xạ đặc biệt ; Mẫu 06/ATBX-CP (Kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ)

  pdf2p dauhuthiu 27-09-2010 178 10   Download

 • Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ ; Mẫu 02/ATBX-CP (Kèm theo Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11 tháng 01 năm 2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ)

  pdf2p dauhuthiu 27-09-2010 131 9   Download

 • Mẫu đơn đề nghị thẩm định vùng an toàn dịch bệnh (Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH Vùng an toàn dịch bệnh Kính gửi1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

  pdf2p dauhuthiu 27-09-2010 163 8   Download

 • Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm Quyết định số 89/2007/QĐ-BNN ngày 01/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Mẫu đơn đề nghị được khai thác, sử dụng và trao đổi nguồn gen cây trồng lâm nghiệp

  pdf2p dauhuthiu 27-09-2010 93 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
58 tài liệu
1194 lượt tải
109 tài liệu
691 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Mẫu đơn hành chính
p_strCode=maudonhanhchinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2