intTypePromotion=3

sổ tay tổng quan chính sách thương mại của liên minh châu Âu

Chia sẻ: K Loi Roong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

0
14
lượt xem
4
download

sổ tay tổng quan chính sách thương mại của liên minh châu Âu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

nội dung của "sổ tay tổng quan chính sách thương mại của liên minh châu Âu" tập trung giới thiệu chính sách thương mại chung của liên minh châu Âu đồng thời cung cấp một số điểm nổi bật trong chính sách đối với một số ngành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: sổ tay tổng quan chính sách thương mại của liên minh châu Âu

SỔ TAY<br /> TỔNG QUAN CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI<br /> CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> SỔ TAY<br /> TỔNG QUAN CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI<br /> CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU<br /> <br /> “Tài liệu này được soạn thảo với sự hỗ trợ về tài chính của Liên minh châu Âu. Tài liệu thể hiện quan điểm của tác giả và<br /> không thể hiện quan điểm chính thức của Liên minh châu Âu cũng như Bộ Công Thương”<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> GIỚI THIỆU VỀ EU-MUTRAP<br /> Dự án Hỗ trợ Chính sách Thương mại và Đầu tư của châu Âu (EU-MUTRAP)<br /> tiếp nối 15 năm hợp tác thành công giữa Liên minh châu Âu và Bộ Công Thương<br /> Việt Nam trong lĩnh vực hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến thương mại. EU-MUTRAP<br /> sẽ hỗ trợ đầu tư và thương mại quốc tế bền vững của Việt Nam trong giai đoạn<br /> 2012 đến 2017 với tổng ngân sách 16,5 triệu Euro (trong đó Liên minh châu Âu<br /> tài trợ 15 triệu Euro, Chính phủ Việt Nam đóng góp 1,5 triệu Euro).<br /> <br /> Mục tiêu tổng thể của Dự án là hỗ trợ Việt Nam hội nhập sâu hơn vào hệ<br /> thống thương mại toàn cầu, ASEAN và hợp tác tiểu vùng, tăng cường quan hệ<br /> thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, tối đa hóa lợi ích<br /> của quá trình phát triển kinh tế, bao gồm tăng trưởng kinh tế toàn diện và xóa<br /> đói giảm nghèo.<br /> <br /> Mục tiêu cụ thể của Dự án là hỗ trợ Bộ Công Thương tiến hành thuận lợi hóa<br /> thương mại quốc tế và đầu tư thông qua việc tăng cường năng lực hoạch định<br /> chính sách, tham vấn chính sách, đàm phán và thực thi các cam kết liên quan,<br /> đặc biệt là trong quan hệ với Liên minh châu Âu.<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản