Soạn thảo công thức toán học với Math type 6

Chia sẻ: Zhang Zhang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
1.298
lượt xem
286
download

Soạn thảo công thức toán học với Math type 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đối với những ai thường xuyên làm việc với công thức, đặc biệt là với công thức toán học thì cũng hiểu rõ việc soạn thảo nó trên máy vi tính không hề dễ dàng chút nào. Nhưng với sự xuất hiện của các phiên bản Mathtype 5.0; 5.1; 5.2,... thì việc soạn thảo đã trở nên dễ dàng hơn, và gần đây Design Science đã cho ra đời phiên bản 6.0 với nhiều tính năng vượt trội và bổ xung những khuyết điểm của các phiên bản trước....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Soạn thảo công thức toán học với Math type 6

  1. MATHTYPE 6.0 SO N TH O CÔNG TH C TH T D DÀNG ð i v i nh ng ai thư ng xuyên làm vi c v i công th c, ñ c bi t là v i công th c toán h c thì cũng hi u rõ vi c so n th o nó trên máy vi tính không h d dàng chút nào. Nhưng v i s xu t hi n c a các phiên b n Mathtype 5.0; 5.1; 5.2,... thì vi c so n th o ñã tr nên d dàng hơn, và g n ñây Design Science ñã cho ra ñ i phiên b n 6.0 v i nhi u tính năng vư t tr i và b xung nh ng khuy t ñi m c a các phiên b n trư c. Download và cài ñ t: ð u tiên, quý th y cô hãy vào download chương trình t i trang ch http://www.dessci.com ho c có th download b n full t i: http://www.megaupload.com/?d=P0LN6QSR ho c: http://www.mediafire.com/?ndfwml7y17y sau khi download xong, quý th y cô ti n hành cài ñ t nh n vào t p tin setup, c a s hi n ra quý th y cô hãy ñánh d u vào m c I accept the terms in the license agreement, r i nh n Next, ti p ñ n quý th y cô hãy ñi n ñ y ñ các thông tin ñăng kí First name, Last name mà ñ t bi t là s Product key, sau ñó quý th y cô b m OK hai l n, r i b m Yes ñ xác nh n vi c t o thư m c Mathtype trong Program File, quý th y cô hãy kh i ñ ng Word lên và xác nh n vi c mathtype nhúng m t macros vào Office b ng cách ñánh d u ki m vào m c Alway trust macros from this publisher, r i ch n Enable Macros.
  2. Ngay l p t c thanh menu c a mathtype s xu t hi n ngay trong giao di n word. (còn ñ i v i các quý th y cô ñã thi t l p m c ñ low ñ i v i Macros>Security thì không c n làm vi c này). Vi c làm này ch áp d ng ñ i v i Word 2003, 2002, 2000. Còn ñ i v i Word 2007 thì quý th y cô ch n menu Home, nh n nút Option r i ch n trust all documents from this publisher, nh n OK. Bây gi , quý th y cô hãy kh i ñ ng Mathtype 6.0 lên b ng cách nh n Ctrl+Alt+Q ho c nh n vào và b t ñ u công vi c so n th o c a mình. Lưu ý, n u quý th y cô s d ng mathtype trư c ñó (b n 5.2 tr xu ng) thì ñ i v i Office 2003 và Office 2007 thì khi cài xong các phím t t Ctrl+Alt+Q s không có hi u l c. ðây chính là m t ñi m m i c a chương trình. *S d ng hi u qu : C a s Mathtype r t tr c quan ti n cho ngư i s d ng. Trên giao di n có 10 tab: Algebra (ñ i s ), Goemetry (hình h c), Matrices (ma tr n),...; quý th y cô có th ch n tab tùy ý theo lĩnh v c mà quý th y cô ñang so n th o ñ th c hi n gõ nhanh hơn. -Nh các phím t t:
  3. ð có th s d ng mathtype nhanh, chính xác mà không c n s d ng ñ n chu t m i khi chèn thì trong quá trình s d ng có th k t h p gi a chu t và bàn phím (quan sát phím t t ph n dư i c a s mathtype), ch ng h n tôi c n chèn d u ∑ n u chưa quen tôi dùng chu t nh n vào d u này, n u ñã nh phím t t thì ch vi c nh n Ctrl+T nh n ti p Shift+S (lưu ý gi a hai l n nh n cách nhau m t kho ng th i gian ng n). Và các phím t t này không c n nh ñâu mà ch c n quý th y cô s d ng mathtype thư ng xuyên là t ñ ng nh ngay, th m chí m t ngày nào ñó quý th y cô so n th o trên mathtype mà không c n dùng chu t n a kìa. Ngoài ra, quý th y cô còn có th t t o cho mình phím t t ñ i v i m t kí t nào ñó b ng cách nh n ph i chu t vào kí t ch n Properties r i nh p vào các phím ô Enter new short cut key. Lưu ý, ñ gõ ñư c kho ng tr ng trong Mathtype hãy nh n t h p phím Ctrl+Spacebar. -Thi t l p l i Mathtype theo ý mình: +Ch n ki u font theo ý thích c a mình, theo tôi lo i font làm tăng v ñ p các kí t , công th c là Euclid. Quý th y cô ch n font b ng cách, trên c a s mathtype ch n Style> Define và c a s Define Styles hi n ra quý th y cô ch n font m c Primary font và font toán h c theo ngư i Hy L p m c Greek and math fonts, sau ñó, nh n OK.
  4. Ngoài ra, còn có các thi t l p font nâng cao th Advanced quý th y cô có th t khám phá. Và ñ vi t ñư c ti ng Vi t trong mathtype quý th y cô hãy ch n font VNI, chú ý nh thay ñ i ki u gõ Unikey, Vietkey (Vni Windows) + Thay ñ i ñ l n c a các kí t , t l c a các ch s (s mũ, c n tích phân,...) v i các kí t chính Size> Define, sau khi thi t l p xong nh n OK. Ngoài vi c mathtype cho phép chèn tr c ti p vào Word, nó còn chèn ñư c vào các chương trình khác như PowerPoint, Wikipedia, mà ñ c bi t là nó có th chuy n sang TEX/ LATEX (vào menu Preferences> Translators> r i ch n Translation other languages(text)), ñây là m t vi c mà các sinh viên ngành Toán r t c n b i vì vi c so n th o ñư c các công th c toán h c khó trên Latex không ph i là m t ñ u d dàng. ph n trên tôi ch trình bày m t s thi t l p cơ b n, trong quá trình s d ng quý th y cô s t khám phá ra các thi t l p hay khác. Chúc quý th y cô thành công. BÙI THANH LIÊM GIÁO VIÊN, TRƯ NG THCS LONG ð C Sn 327, p Hòa Hưng, Xã Long ð c, huy n Long Phú, T nh Sóc Trăng ðT: 079 3858652 Email: thanhliem24@gmail.com
Đồng bộ tài khoản