Sử dụng ống kính tele

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
156
lượt xem
62
download

Sử dụng ống kính tele

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn muốn nhấn mạnh chủ thể trong bức ảnh của mình? Các chuyên gia thường khuyên nên sử dụng ống kính tele và tiến lại gần đối tượng ở một khoảng cách vừa phải để thực hiện điều này. Ống kính tele giúp thu hẹp trường nhìn và cho cái nhìn cận cảnh về vật thể nằm xa, như chú chim trên cành hay cầu thủ bóng đá đang chạy giữa sân. Loại ống kính này cũng hay được thợ ảnh sử dụng để chụp ảnh chân dung hoặc chụp macro, do ưu điểm độ nét tốt và khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sử dụng ống kính tele

  1. S d ng ng kính tele • ng kính tele giúp thu h p trư ng nhìn và cho cái nhìn c n c nh v v t th n m xa, như chú chim trên cành hay c u th bóng á ang ch y gi a sân. ng kính tele v i d i tiêu c 70-300 mm là quá cho nh ng nhu c u ch p nh hàng ngày. B n mu n nh n m nh ch th trong b c nh c a mình? Các chuyên gia thư ng khuyên nên s d ng ng kính tele và ti n l i g n i tư ng m t kho ng cách v a ph i th c hi n i u này. ng kính tele giúp thu h p trư ng nhìn và cho cái nhìn c n c nh v v t th n m xa, như chú chim trên cành hay c u th bóng á ang ch y gi a sân. Lo i ng kính này cũng
  2. hay ư c th nh s d ng ch p nh chân dung ho c ch p macro, do ưu i m nét t t và kh năng xóa phông c c m nh. Thông thư ng, tiêu c trong d i t 70 n 300 mm là quá cho nh ng nhu c u ch p nh hàng ngày c a b n. "Siêu tele" Nikkor 800 mm f/5.6s ED-IF v i dài 5046 mm, ư ng kính 163 mm và kh i lư ng 5,4 kg. Khi mua nên chú ý, ng kính tele có hai lo i - lo i m t tiêu c (fixed lens) và lo i a tiêu c (zoom lens). Tele m t tiêu c ch có tác d ng thu h p trư ng nhìn theo m t giá tr c nh, nhưng ch t lư ng quang h c khá cao và cũng nh hơn a ph n ng zoom có d i tiêu c tương ương. Thông thư ng, tiêu c c a nh ng ng fix này ư c các nhà s n xu t ch t o theo chu n 135 mm, 200 mm và 400 mm. T t nhiên, b n cũng có th ch n m t tele v i tiêu c l n hơn, nhưng giá c a chúng thư ng r t t và cũng không h d mang vác theo ngư i trong nh ng chuy n du l ch. ng kính tele huy n tho i Canon EF 600mm f/4L IS USM có giá hơn 8.000 USD và tr ng lư ng lên t i 5,3 kg, tương ương v i m t... kính thiên văn lo i nh . N u i u ki n s h u ''siêu tele" Nikkor 800mm f/5.6s ED-IF, ch c b n cũng c n vài ngư i khiêng khi mu n xoay ng kính ch p m t chú chim kho ng cách... n a cây s .
  3. Nikon AF-S 70-300 F4.5-5.6 VR là ng tele a d ng v i m c giá v a ph i. Thông thư ng, b n nên ch n ng tele zoom d b c c hơn khi ch p t xa. Do có nhi u thành ph n th u kính và c u trúc ph c t p nên lo i ng này khá n ng và cho ch t lư ng nh kém hơn a s ng fix cùng giá bán. D i tiêu c 70-200 mm (x p x 3x) thư ng ư c nhi u chuyên gia khuyên dùng vì tính cơ ng trong b c c nh cũng như không quá c ng k nh khi mang theo ngư i trong nh ng chuy n offline cùng b n bè.
  4. Nh ng thư c ch p như th này c n n ng kính tele. M t s tác d ng quan tr ng c a ng kính tele. Thu h p trư ng nhìn, ng nghĩa v i vi c "kéo" các i tư ng xa l i g n hơn. Tác d ng này c a ng tele tương t như ng nhòm cao c p. Vi c ti p c n i tư ng t xa h u ích khi b n không có i u ki n di chuy n ho c mu n có nh ng thư c ch p t nhiên mà không làm i tư ng chú ý. Làm n i b t i tư ng. ng kính tele có th t p trung vào m t chi ti t c th c a i tư ng (khu v c l y nét) trong khi không làm loãng hình b ng cách xóa phông r t hi u qu . Lý tư ng cho nh ng thư c ch p chân dung. ng kính tele có kh năng cho nh ng b c nh kho ng cách g n v i nét r t cao, ng th i kh năng xóa phông m n màng c a nó s làm ngư i xem không b xao lãng kh i i tư ng chính.
  5. M ts ng tele ư c trang b tính năng macro, r t h u ích khi ch p nh ng v t th nh mà không ph i dí sát l i g n như trên máy du l ch. y ISO lên cao và h th p t c màn tr p khi s d ng ng tele h n ch nhòe nh. Khi mua và s d ng ng kính tele, nên chú ý t i nh ng i m sau. Thi t l p t c màn tr p th p và nâng ISO lên m c cao. ng tele thư ng gây rung r t l n do s rung c a tay c m máy ho c do gió. Khi ch p v i các ng này, ngư i ta thư ng ch nh th i gian phơi sáng xu ng r t th p ho c dùng chân máy h n ch nhòe nh. Nguyên t c chung tính th i gian phơi sáng t i a nh không b nhòe ( i v i máy phim 35 mm) là l y 1 chia cho tiêu c ng ơn v milimét. Ví d , th i gian phơi sáng i v i các ng 200 mm t i a ch kho ng 1/200 giây n u không s d ng tripod. Gi i pháp t t nh t thư ng ư c áp d ng ây nâng ISO lên cao. Tuy nhiên cũng c n chú ý, n u ISO quá l n s d n n nhi u nh (noise). Nói chung, b n ph i cân nh c kĩ và bi t i u ti t h p lý hai thông s này tùy hoàn c nh.
  6. H n ch t i a rung ng c a thân máy. Nh ng rung l c r t nh do tay c m máy hay do gió cũng s b "khu ch i" lên khá l n trên nh khi ch p b ng ng tele. Do v y b n nên s d ng chân máy trong nh ng tình hu ng ch p thi u sáng. n nay, các hãng ã nhanh chóng tích h p công ngh ch ng rung ngay trong thân máy ho c ng kính giúp tăng th i gian phơi sáng mà nh v n không b nhòe. Công ngh này cho phép tăng t c ch p lên t 2 n 4 stop so v i bình thư ng. sâu trư ng nh trên các ng tele thư ng r t nông. H u c nh b m i rõ r t i u ch nh chính xác tiêu c . ng tele t o ra sâu trư ng nh (DOF) r t nông khi n vi c l y nét tr nên vô cùng ph c t p. ng tele l y nét b ng tay (Manual Focus) thư ng khó s d ng v i nh ng ngư i m i b t u. Do v y, b n nên u tư m t ng kính h tr t ng l y nét s n sàng cho nh ng thư c ch p nhanh trong m i tình hu ng.
  7. L a ch n ng kính tele cho phù h p m c ích và i u ki n tài chính là m t vi c không d dàng. Mua nh ng ng kính có m l n. V i ng kính nói chung, m càng l n ng nghĩa v i vi c ch t lư ng quang h c càng ư c c i thi n. Ngoài ra, m l n còn giúp máy ch p thi u sáng t t hơn, kh năng xóa phông m n màng hơn. Tuy nhiên, giá ti n b n ph i tr s tăng lên khá nhi u. Ch ng h n, ng Canon EF 70-200mm f/4 L USM (non IS) có giá kho ng 800 USD, trong khi phiên b n cao c p v i m f/2.8 c a nó có giá lên t i 1.200 USD.
  8. Teleconverter EC-20 2x c a hãng Olympus. S d ng ng chuy n. ng chuy n teleconverter là s l a ch n kh dĩ n u kinh t c a b n chưa cho phép u tư m t tele x n v i m c giá trên tr i. Lo i thông d ng ư c bán hi n nay giúp y tiêu c ng kính nguyên b n lên 1.4x và 2x. Ch ng h n, teleconverter 2x s giúp ng 200 mm tr thành tele v i tiêu c 400 mm (có th vươn xa hơn a s ng kính tele hi n nay). Bù l i, b n s ph i tr giá b ng vi c nh s t i i trông th y ng th i ch t lư ng nh (bao g m màu s c và nét) cũng gi m theo. Do ó, nên y cao t c màn tr p và s d ng chân máy khi c n thi t.
Đồng bộ tài khoản