Sự hấp thụ nước, muối kháng

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
376
lượt xem
64
download

Sự hấp thụ nước, muối kháng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Rễ cái – Rễ bên – Lông hút – Miền sinh trưởng kéo dài – Đỉnh ST – Chóp rễ. Cho biết tế bào lông hút có cấu tạo thích nghi với chức năng hút nước-muối khoáng như thế nào ?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự hấp thụ nước, muối kháng

 1. Gv: Nguyễn Hoàng Quí
 2. I. Rễ là cơ quan hấp thụ nước và ion khoáng: II. Cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây: III. Ảnh hưởng của các tác nhân môi trường đối với quá trình hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ cây:
 3. TI. RTcây cơ 2 dạng hấpcthụ nướcước t?ion khoáng:ỗi dạng ? rongễ rong cây có nhnướ dạng n ước và ựVai và nước liên kết. là có quan ững chính: n nào do trò của m Các dạng nước Vai trò Dạng nước chứa trong: + Làm dung môi + các thành phần của tế bào Nước + Điều hòa nhiệt + các khoảng gian bào + các mạch dẫn… tự do + Tham gia một số quá trình TĐC + Giúp QT TĐC diễn ra bình thường + Liên kết với các phần tử khác trong Đảm bảo độ bền vững Nước tế bào. của hệ thống keo trong liên chất nguyên sinh của tế + Mất các đặc tính lý, hóa, sinh học bào. kết của nước.
 4. I. Rễ là cơ quan hấp thụ nước-ion khoáng: 1. Hình thái của hệ rễ: Qs hình bên Hãy mô tả cấu tạo bênRễ cái –ủaễhbên – Lông hút – ngoài c R ệ rễ ? Miền sinh trưởng kéo dài – Đỉnh ST – Chóp rễ. b) Rễ cây phát triển nhanh bề mặt hấp thụ: + Rễ đâm sâu, lan rộng, phâncnhánh..trên Qs hình bên Hệ rễ ủa cây + Có nhicạnlông hútển như thế ện tích bề mặt ều phát tri tăng di nào để thích tiếp xúc với đất. i chức năng hút nước ? nghi vớ + Rễ có khả năng hướng nước, hướng hóa.. TQbào lông hút có: biết tế bào lông hút ế s hình bên Cho Thành ttế o thíchỏnghikhông thc măcutin. có cấu ạ bào m ng, với chứ ấ n ng hút Chỉ có 1 không bào như thtâm lớ? nước-muối khoáng trung ế nào n. Ptt rất cao do hoạt động hô hấp của rễ mạnh.
 5. b) Rễ cây phát triển nhanh bề mặt hấp thụ: Môi trường ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của lông hút như thế nào ? Trong môi trường quá ưu trương, quá axit hay thiếu oxy lông hút biến mất
 6. II. Cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây: 1. Hấp thụ nước và muối khoáng từ đất vào tế bào lông hút: Thực vậHhútthước và các ion khoáng bHấp cáchion khoáng t ấp nụ nước ằng thụ nào ? Cơ chế thụ động(cơ chế t/thấu) Theo 2 cơ chế: 1. Nước di chuyển từ môi trường nhược Cơ + Thụ động: cơ chế khuếch tán từ nơi có trương (thế nước cao) trong đất tế chế nồng độ cao sang nơi có nồng độ thấp. bào lông hút (dịch bào ưu trương) có hấp thế nước thấp hơn + Chủ động: Di chuyển ngược chiều thụ gradien nồng độ và cần năng lượng. 2. Khi có sự chênh lệch thế nước Khi có sự chênh lệch nồng độ ion Điều giữa đất và tế bào lông hút khoáng giữa đất và tb lông hút (theo cơ kiện + Do quá trình thoát hơi nước ở lá hút xảy ra chế thụ động) hoặc có sự tiêu tốn năng nước lên phía trên làm giảm lượng sự hấp lượng ATP. (theo cơ chế chủ động) nước trong các tb lông hút thụ + Nồng độ các chất tan trong rễ cao
 7. Điểm khác biệt cơ bản giữa cơ chế hấp thụ nước và cơ chế hấp thụ ion khoáng là gì ? Cơ chế hấp thụ nước: H2O đi từ nơi có nồng độ chất tan thấp nơi có nồng độ chất tan cao. Cơ chế hấp thụ ion khoáng: Ion khoáng đi từ nơi có nồng độ chất tan cao nơi có nồng độ thấp hơn. Ngoài ra, ion khoáng còn được hấp thụ theo cơ chế chủ động
 8. II. Cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ cây: 1. Hấp thụ nước và muối khoáng từ đất vào tế bào lông hút: 2. Dòng nước và các ion khoáng đi từ đất vào mạch gỗ của rễ: Nước và các ion khoáng sau khi đi vào lông hút của rễ sẽ được ? chuy sát hình v nào vận Quanển như thế ẽ sau? điền các ghi chú cho phù hợp. Chú thích: Lông hút a) ………………………………… Biểu bì b) ………………………………… Tế bào vỏ c) ………………………………… Nội bì d) ………………………………… Mạch gỗ e) ………………………………… Đai Caspari f) …………………………………
 9. ? Nêu những con đường di chuyển của nước và các ion khoáng từ đất vào rễ ? Giải thích tên gọi của mỗi con đường đó ? Có 2 con đường vận chuyển nướ+ Là con đường đi theo không c: gian giữa các tế bào và không 1.+ Con đường gian bào bị gian giữa các bó sợi xenlulôzơ ngăn trở bởi đai Caspari không bên trong thành tế bào. thấm nước. Nội bì 2.Con đường tế bào chất đi xuyên qua tế bào chất của các tế bào.
 10. ? Đai Caspari có vai trò gì ? Nội bì Đai Caspari có vai trò điều chỉnh dòng vận chuyển vào trung trụ.
 11. III. Ảnh hưởng của các tác nhân môi trường đối với quá trình hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ cây: Hãy kể các tác nhân ngoại cảnh ảnh hưởng đến lông hút và qua đó giải thích ảnh hưởng của môi trường đối với quá trình hấp thụ nước và các ion khoáng ở rễ cây ? Các nhân tố ngoại cảnh như astt của dd đất, độ pH, độ thoáng khí ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của lông hút ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ nước và các ion khoáng ở rễ cây. Từ những ảnh hưởng đó, hãy liên hệ đến một số biện pháp được sử dụng trong nông nghiệp hoặc trong việc chăm sóc cây cảnh để tạo điều kiện cho cây hút nước và muối khoáng ?
 12. 1. Vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ bị chết ? Ngập úng lâu, rễ cây thiếu O2 lông hút chết cây không hấp thụ được nước cân bằng nước trong cây bị phá hủy cây bị chết. 2.Vì sao các loài cây trên cạn không sống được trên đất ngập mặn? Dịch bào rễ cây trên cạn nhược trương so với môi trường đất ngập mặn không hấp thụ được nước từ đất cây chết . Làm câu hỏi và bài tập 1, 2, 3 – Trang 9 Ghi phần tóm tắt bài 1 trong SGK vào vở bài tập.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản