intTypePromotion=3

Sự lựa chọn cho sự chăm sóc y tế của mình

Chia sẻ: Thuy Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
69
lượt xem
15
download

Sự lựa chọn cho sự chăm sóc y tế của mình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là người được thừa hưởng Medicare, qúy vị có thể chọn từ nhiều lựa chọn khác nhau của medicare. Một lựa chọn là Chương Trình Medicare Nguyên Thủy(trả phí cho dịch vụ).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự lựa chọn cho sự chăm sóc y tế của mình

 1. Bản Tóm Tắt Các Phúc Lợi Các Phúc Lợi Có Hiệu Lực Từ Ngày 1 Tháng 1 Năm 2008 Quận Los Angeles Mã số tài liệu: H5087_ENR 006 CMS Đã Phê Duyệt 10/07
 2. PHẦN I – GIỚI THIỆU VỀ BẢN TÓM TẮT CÁC PHÚC LỢI Xin cám ơn sự quan tâm của quý vị tới Chương Trình Sức Khỏe Easy Choice. Chương trình của chúng tôi được cung cấp bởi CÔNG TY EASY CHOICE HEALTH PLAN - một Tổ Chức Duy Trì Sức Khỏe Thuận lợi Medicare (HMO) Chương Trình Những Nhu Cầu Đặc Biệt. Chương trình này được thiết kế cho những người đáp ứng được những tiêu chuẩn ghi danh cụ thể. Điều này bao gồm bất kỳ ai nhận được sự trợ giúp y tế từ nhà nước và Medicare. Tất cả các chi phí được đề cập trong bản tóm tắt các phúc lợi đều dựa trên mức độ đủ điều kiện nhận Medicaid của quý vị. Xin hãy gọi điện cho Chương Trình Sức Khỏe Easy Choice để tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện tham gia hay không. Số điện thoại của chúng tôi được cung cấp ở cuối phần giới thiệu này. Bản Tóm Tắt Các Phúc Lợi sẽ giới thiệu với quý vị một vài đặc điểm chính của chương trình. Nó không liệt kê mọi dịch vụ chúng tôi có hoặc liệt kê từng hạn chế hay trường hợp loại trừ. Để có được danh sách đầy đủ các phúc lợi của chúng tôi, xin hãy gọi điện tới Chương Trình Sức Khỏe Easy Choice và hỏi về “Bằng Chứng Bảo Hiểm”. QUÝ VỊ CÓ NHỮNG LỰA CHỌN CHO SỰ CHĂM SÓC Y TẾ CỦA MÌNH Là người được thụ hưởng Medicare, quý vị có thể chọn từ nhiều lựa chọn khác nhau của Medicare. Một lựa chọn là Chương Trình Medicare Nguyên Thủy (trả phí cho dịch vụ). Một lựa chọn khác là chương trình y tế Medicare, giống như Chương Trình Sức Khỏe Easy Choice. Quý vị cũng có những lựa chọn khác. Quý vị là người đưa ra sự lựa chọn. Dù quý vị có quyết định như thế nào, quý vị vẫn tham gia vào Chương Trình Medicare. Quý vị chỉ có thể tham gia hoặc kết thúc chương trình vào những thời điểm nhất định. Hãy gọi điện cho Chương Trình Sức Khỏe Easy Choice theo số điện thoại được cung cấp ở cuối phần giới thiệu hoặc gọi 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) để có thêm thông tin. Những người sử dụng TTY hãy gọi số 1-877-486-2048. Quý vị có thể gọi cho số điện thoại này 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. BẰNG CÁCH NÀO TÔI CÓ THỂ SO SÁNH NHỮNG LỰA CHỌN CỦA TÔI? Quý vị có thể so sánh Chương Trình Sức Khỏe Easy Choice và Chương Trình Medicare Nguyên Thủy bằng cách sử dụng Bản tóm tắt các phúc lợi. Các bảng biểu trong cuốn sách nhỏ này liệt kê một số phúc lợi y tế quan trọng. Đối với từng phúc lợi, quý vị có thể biết chương trình của chúng tôi bao gồm những gì và Chương Trình Medicare Nguyên Thủy bao gồm những gì. Các thành viên của chúng tôi đều nhận được mọi phúc lợi mà Chương Trình Medicare Nguyên Thủy mang lại. Chúng tôi cũng mang lại nhiều phúc lợi hơn, có thể thay đổi theo năm. CHƯƠNG TRÌNH SỨC KHỎE EASY CHOICE CÓ MẶT Ở ĐÂU? Khu vực dịch vụ của chương trình này bao gồm: Quận Los Angeles, CA. Quý vị phải sống trong khu vực này mới có thể tham gia vào chương trình này. NHỮNG AI ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH SỨC KHỎE EASY CHOICE? Quý vị có thể tham gia vào Chương Trình Sức Khỏe Easy Choice nếu quý vị được phép tham gia vào Medicare Phần A và đã là thành viên của Medicare Phần B và sống trong khu vực dịch vụ. Quý vị cũng nhận được sự trợ giúp y tế từ nhà nước để tham gia vào chương trình này. Hãy gọi điện cho chương trình để biết liệu quý vị có đủ điều kiện tham gia hay không. TÔI CÓ THỂ LỰA CHỌN CÁC BÁC SĨ CHO MÌNH KHÔNG? Chương Trình Sức Khỏe Easy Choice đã thiết lập một mạng lưới các bác sĩ, chuyên gia và bệnh viện. Quý vị chỉ có thể chọn những bác sĩ là thành viên trong mạng lưới của chúng tôi. Các nhà cung cấp y tế trong mạng lưới của chúng tôi có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị có thể xin Danh Bạ Nhà Cung Cấp hiện tại để nhận được danh sách mới được cập nhật hoặc ghé thăm chúng tôi tại www.easychoicehealthplan.com. Số điện thoại dịch vụ thành viên của chúng tôi được cung cấp ở cuối phần giới thiệu.
 3. ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU TÔI ĐI KHÁM BÁC SĨ KHÔNG THUỘC MẠNG LƯỚI CỦA QUÝ VỊ? Nếu quý vị chọn khám bệnh ở một bác sĩ mà không thuộc mạng lưới của chúng tôi, quý vị phải tự trả tiền cho những dịch vụ này. Cả Chương Trình Sức Khỏe Easy Choice và Chương Trình Medicare Nguyên Thủy sẽ không chi trả cho những dịch vụ này. CHƯƠNG TRÌNH CỦA TÔI CÓ BAO GỒM MEDICARE PHẦN B HOẶC CÁC THUỐC MEN PHẦN D HAY KHÔNG? Chương Trình Sức Khỏe Easy Choice bao gồm cả thuốc có kê toa Medicare Phần B và thuốc kê toa Medicare Phần D. TÔI CÓ THỂ NHẬN ĐƠN THUỐC CỦA TÔI Ở ĐÂU NẾU TÔI THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH NÀY? Chương Trình Sức Khỏe Easy Choice đã thiết lập một mạng lưới các nhà thuốc. Quý vị phải sử dụng một nhà thuốc thuộc mạng lưới để nhận được những phúc lợi của chương trình. Chúng tôi sẽ không bảo hiểm đơn thuốc cho quý vị nếu quý vị sử dụng một nhà thuốc ngoài mạng lưới, ngoại trừ những trường hợp cụ thể. Các nhà thuốc thuộc mạng lưới của chúng tôi có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Quý vị có thể xin Danh Sách Mạng Lưới Nhà Thuốc hiện tại hoặc vào www. easychoicehealthplan.com. Số điện thoại dịch vụ thànhviên của chúng tôi được cung cấp ở cuối phần giới thiệu. DANH MỤC THUỐC THEO TOA LÀ GÌ? Chương Trình Sức Khỏe Easy Choice sử dụng một danh mục thuốc. Danh mục thuốc là một danh sách các loại thuốc được bảo hiểm trong chương trình của quý vị mà đáp ứng được những nhu cầu của bệnh nhân. Theo định kỳ, chúng tôi có thể thêm vào, bỏ bớt hoặc thay đổi các giới hạn bảo hiểm đối với những loại thuốc nhất định hoặc thay đổi số tiền quý vị trả cho một loại thuốc. Nếu chúng tôi thay đổi danh mục mà hạn chế khả năng mua đủ đơn thuốc của các thành viên của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho những người tham gia bị ảnh hưởng trước khi sự thay đổi được tiến hành. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một danh mục và quý vị có thể xem danh mục đầy đủ của chúng tôi tại website của chúng tôi www.easychoicehealthplan.com. Nếu quý vị đang dùng loại thuốc không có trong danh mục của chúng tôi hoặc chịu sự hạn chế hoặc yêu cầu bổ sung, quý vị có thể nhận được sự cung cấp tạm thời loại thuốc đó. Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi để yêu cầu một sự ngoại lệ hoặc thay đổi sang một loại thuốc thay thế được liệt kê trong danh mục của chúng tôi với sự giúp đỡ của bác sĩ. Xin hãy gọi cho chúng tôi để biết liệu quý vị có thể nhận được sự cung cấp tạm thời loại thuốc đó hay không hoặc để biết thêm chi tiết về chính sách chuyển đổi thuốc của chúng tôi. BẰNG CÁCH NÀO TÔI CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ THÊM VỚI NHỮNG CHI PHÍ CHO CHƯƠNG TRÌNH THUỐC THEO TOA? Nếu quý vị đủ điều kiện để nhận được sự giúp đỡ thêm với những chi phí cho chương trình thuốc theo toa của Medicare, lệ phí bảo hiểm và chi phí của quý vị cho nhà thuốc sẽ thấp hơn. Khi quý vị tham gia vào Chương Trình Sức Khỏe Easy Choice, Medicare sẽ thông báo cho chúng tôi biết mức độ giúp đỡ bổ sung mà quý vị đang được nhận. Sau đó, chúng tôi sẽ cho quý vị biết số tiền quý vị sẽ trả. Nếu quý vị đang không nhận sự giúp đỡ bổ sung, quý vị có thể biết liệu quý vị có đủ điều kiện hay không bằng cách gọi điện tới 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), những người sử dụng TTY nên gọi số 1-877-486-2048. Quý vị có thể gọi tới số điện thoại này 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. TÔI SẼ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG BẢO HỘ GÌ TỪ CHƯƠNG TRÌNH NÀY? Tất cả các Chương Trình Medicare Advantage đồng ý duy trì chương trình tròn một năm. Mỗi năm, các chương trình sẽ quyết định liệu có nên tiếp tục vào năm sau hay không. Ngay cả khi một Chương Trình Medicare Advantage kết thúc, quý vị sẽ không mất bảo hiểm Medicare. Nếu chương trình quyết định không tiếp tục nữa, quý vị sẽ nhận được một lá thư ít nhất là 90 ngày trước khi việc bảo hiểm cho quý vị chấm dứt. Lá thư sẽ giải thích các lựa chọn của quý vị cho việc bảo hiểm của Medicare trong khu vực của quý vị. Là một thành viên của Chương Trình Sức Khỏe Easy Choice, quý vị có quyền yêu cầu xác định việc bảo hiểm, bao gồm quyền yêu cầu ngoại lệ, quyền nộp khiếu nại nếu chúng tôi từ chối bảo hiểm một loại thuốc mua theo toa, và quyền nộp
 4. khiếu kiện. Quý vị có quyền yêu cầu xác định việc bảo hiểm nếu quý vị muốn chúng tôi bảo hiểm một loại thuốc phần D mà quý vị tin rằng nên được bảo hiểm. Ngoại lệ là một dạng xác định việc bảo hiểm. Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi chấp nhận một ngoại lệ nếu quý vị tin rằng quý vị cần một loại thuốc không có trong danh sách những loại thuốc được bảo hiểm của chúng tôi hoặc tin rằng quý vị cần có một loại thuốc không được ưu tiên với chi phí tự trả thấp hơn. Quý vị cũng có thể yêu cầu một ngoại lệ đối với những quy định tận dụng chi phí, như hạn định về số lượng một loại thuốc. Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị cần một ngoại lệ, quý vị nên liên lạc với chúng tôi trước khi quý vị cố gắng mua đơn thuốc của quý vị tại một nhà thuốc. Bác sĩ của quý vị phải cung cấp bảng khai để hỗ trợ yêu cầu xin ngoại lệ của quý vị. Nếu chúng tôi từ chối bảo hiểm (những) loại thuốc mua theo toa của quý vị, quý vị có quyền khiếu nại và yêu cầu chúng tôi xem xét lại quyết định. Cuối cùng, quý vị có quyền nộp khiếu kiện nếu quý vị gặp bất cứ loại rắc rối nào với chúng tôi hoặc với một trong những hiệu thuốc thuộc mạng lưới của chúng tôi, không thuộc dạng liên quan đến việc bảo hiểm một loại thuốc mua theo toa. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VIỆC ĐIỀU TRỊ BẰNG DƯỢC PHẨM (MTM) LÀ GÌ? Quản lý Việc Điều Trị Bằng Dược Phẩm (MTM) là một dịch vụ miễn phí mà chúng tôi cung cấp. Quý vị có thể được mời tham gia một chương trình được thiết kế cho tình trạng sức khỏe cụ thể của quý vị hay cho những nhu cầu về nhà thuốc của quý vị. Quý vị có thể quyết định không tham gia nhưng quý vị nên tận dụng toàn bộ dịch vụ được bảo hiểm này nếu quý vị được chọn. Hãy liên hệ với Chương Trình Sức Khỏe Easy Choice để biết thêm chi tiết. Hãy gọi cho Chương Trình Sức Khỏe Easy Choice để có thêm thông tin về chương trình này. Xin hãy vào www.easychoicehealthplan.com hoặc gọi cho chúng tôi: Giờ Dịch Vụ Thành Viên: Chủ Nhật, Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy từ 8:00 sáng đến 8:00 tối theo múi giờ Chuẩn Thái Bình Dương (PST) Những thành viên Hiện Tại và những thành viên Tiềm Năng nên gọi số (866)-999-3945 nếu có những câu hỏi liên quan tới chương trình Medicare Advantage. (TTY/TDD (800)-735-2929). Những thành viên Hiện tại và những thành viên Tiềm Năng nên gọi số (866)-999-3945 nếu có những câu hỏi liên quan tới chương trình Thuốc Kê Toa Medicare Phần D. (TTY/TDD (800)-735-2929). Để biết thêm thông tin về Medicare, xin hãy gọi cho Medicare theo số 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Những người sử dụng TTY nên gọi số 1-877-486-2048. Quý vị có thể gọi cho số điện thoại này 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Hoặc, hãy vào www.medicare.gov trên web. Nếu quý vị có những yêu cầu đặc biệt, tài liệu này có thể được cung cấp dưới hình thức khác. Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào liên quan tới chi phí hoặc phúc lợi của chương trình, xin hãy liên lạc với Chương Trình Sức Khỏe Easy Choice để biết thêm chi tiết.
 5. Chương Trình Sức Hạng Loại Phúc Lợi Medicare Nguyên Thủy Khỏe Easy Choice 1 – Lệ Phí Bảo Hiểm và Những $ hằng tháng Tổng Quan Thông Tin Lệ phí bảo hiểm Medicare Phần B. *Mọi chi phí được đề cập trong bản Quan Trọng Khác tóm tắt các phúc lợi đều dựa trên mức $ hằng năm đủ điều kiện nhận Medicaid của quý vị. Khấu trừ cho Medicare Phần B. $19,80 cho lệ phí bảo hiểm hằng tháng Nếu một bác sĩ hoặc nhà cung cấp của chương trình không chấp nhận việc bố trí, chi phí của họ thường cao hơn, có nghĩa là (Xem Phần III để biết những thông quý vị sẽ phải trả nhiều tiền hơn. tin quan trọng liên quan tới lệ phí bảo hiểm hàng tháng của chương trình) Ngoài Mạng Lưới Nếu không được ghi chú, những dịch vụ ngoài mạng lưới sẽ không được bảo hiểm. 2 - Sự Lựa Chọn Bác Sĩ và Quý vị có thể đến khám ở bất cứ Trong Mạng Lưới Bệnh Viện bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa hoặc bệnh Quý vị có thể đến khám ở những bác (Để biết thêm thông tin, hãy viện nào có chấp nhận Medicare. sĩ, bác sĩ chuyên khoa và bệnh viện xem phần Cấp Cứu - số 15 và thuộc mạng lưới. phần Chăm Sóc Cần Gấp - số 16). Có thể yêu cầu được chuyển đến những bệnh viện và những chuyên gia thuộc mạng lưới (đối với những phúc lợi nhất định). 7
 6. Chương Trình Sức Hạng Loại Phúc Lợi Medicare Nguyên Thủy Khỏe Easy Choice CHĂM SÓC NỘI TRÚ 3 - Chăm Sóc Nội Trú Ở Bệnh Cho mỗi giai đoạn phúc lợi: Ngày Trong Mạng Lưới Viện 1 - 60: khoản khấu trừ $1024 Ngày $0 phụ phí (bao gồm Dịch Vụ Lạm Dụng 61 - 90: $256 mỗi ngày Ngày 91 -150: Chất Gây Nghiện và $512 mỗi ngày dự trữ suốt đời Không giới hạn số ngày được các Dịch Vụ Phục Hồi) chương trình bảo hiểm cho mỗi giai Xin vui lòng gọi 1-800-MEDICARE đoạn phúc lợi. đường dây (1-800-633-4227) để có thông tin về những ngày dự trữ Ngoại trừ trong trường hợp cấp cứu, suốt đời. bác sĩ của quí vị phải nói với chương trình là quí vị sẽ được nhập viện. Những ngày dự trữ suốt đời chỉ có thể được dùng một lần. “Giai đoạn phúc lợi” bắt đầu từ ngày quý vị vào bệnh viện hay cơ sở điều dưỡng có kỹ năng. Thời gian kết thúc khi quý vị không dùng bệnh viện hay chăm sóc điều dưỡng có kỹ năng trong 60 ngày liên tiếp. Nếu quý vị nhập viện sau một giai đoạn phúc lợi đã chấm dứt, một giai đoạn phúc lợi mới sẽ bắt đầu. Quý vị phải trả khoản giảm giá bệnh viện của bệnh nhân nội trú cho từng giai đoạn phúc lợi. Không có giới hạn số các giai đoạn phúc lợi quý vị có thể được nhận. 4 - Chăm Sóc Sức Khỏe Cùng số tiền khấu trừ và đồng bảo Trong Mạng Lưới Tâm Thần Cho Bệnh Nhân hiểm cho chăm sóc bệnh nhân nội trú $0 phụ phí Nội Trú ở bệnh viện (xem “Chăm sóc bệnh nhân nội trú ở bệnh viện” ở trên). Quí vị có được tới 190 ngày ở Bệnh Viện Tâm Thần trong đời mình. Giới hạn 190 ngày ở Bệnh Viện Tâm Thần. Ngoại trừ trong trường hợp cấp cứu, bác sĩ của quí vị phải nói với chương trình là quí vị sẽ được nhập viện. 8
 7. Chương Trình Sức Hạng Loại Phúc Lợi Medicare Nguyên Thủy Khỏe Easy Choice 5 - Cơ Sở Điều Dưỡng Có Kỹ Năng Cho mỗi giai đoạn phúc lợi sau ít nhất Tổng Quan (ở một cơ sở điều dưỡng có kỹ năng một lần lưu lại bệnh viện 3 ngày được Yêu cầu có sự chấp thuận trước. được Medicare chứng nhận) bảo hiểm: Ngày 1 - 20: $0 mỗi ngày; Ngày 21 - 100: $128 mỗi ngày Trong Mạng Lưới $0 phụ phí cho các dịch vụ SNF 100 ngày cho từng giai đoạn phúc lợi. 100 ngày được bảo hiểm cho từng “Giai đoạn phúc lợi” bắt đầu từ ngày giai đoạn phúc lợi. quý vị đi vào bệnh viện hay SNF. Thời gian kết thúc khi quý vị không dùng Yêu cầu lưu lại bệnh viện trước bệnh viện hay chăm sóc điều dưỡng 3 ngày. có kỹ năng trong 60 ngày liên tiếp. Nếu quý vị nhập viện sau một giai đoạn phúc lợi đã chấm dứt, một giai đoạn phúc lợi mới sẽ bắt đầu. Quý vị phải trả khoản khấu trừ bệnh viện của bệnh nhân nội trú cho từng giai đoạn phúc lợi. Không có giới hạn số các giai đoạn phúc lợi quý vị có thể được nhận. 6 - Chăm Sóc Sức Khỏe Tại Gia $0 phụ phí. [Tổng Quan] (bao gồm chăm sóc điều dưỡng có Các quy định chấp thuận có kỹ năng liên tục cần thiết về y tế, thể áp dụng. dịch vụ trợ giúp sức khỏe tại gia, và dịch vụ phục hồi, v.v...) Trong Mạng Lưới $0 phụ phí cho các lần tới khám sức khỏe tại gia được Medicare bảo hiểm. 7 - Nhà Chăm Sóc Cuối Đời Quý vị trả một phần chi phí cho các Trong Mạng Lưới thuốc men cho bệnh nhân ngoại trú Quý vị phải nhận sự chăm sóc và chăm sóc nghỉ ngơi của bệnh nhân từ nhà chăm sóc cuối đời được nội trú. Medicare chứng nhận. Quý vị phải nhận sự chăm sóc từ nhà chăm sóc cuối đời được Medicare chứng nhận. 9
 8. Chương Trình Sức Hạng Loại Phúc Lợi Medicare Nguyên Thủy Khỏe Easy Choice CHĂM SÓC NGOẠI TRÚ Tổng Quan 8 - Các Lần Tới Phòng Khám Bác Sĩ 20% đồng bảo hiểm Các quy định chấp thuận có thể được áp dụng. Trong Mạng Lưới $0 phụ phí cho mỗi lần thăm khám của bác sĩ chăm sóc ban đầu đối với các phúc lợi do Medicare bảo hiểm $0 phụ phí cho mỗi lần thăm khám của bác sĩ chuyên khoa đối với các phúc lợi do Medicare bảo hiểm. 9 - Các Dịch Vụ Nắn Khớp Xương 20% đồng bảo hiểm Tổng Quan Các quy định chấp thuận có thể được Chăm sóc thường kỳ không được áp dụng. bảo hiểm Trong Mạng Lưới $0 phụ phí cho các lần thăm khám 20% đồng bảo hiểm cho việc nắn bóp được Medicare bảo hiểm. cột sống bằng tay để chỉnh trật khớp nhỏ nếu quí vị chữa ở chỗ người chữa Các lần thăm khám nắn khớp xương bệnh bằng nắn khớp xương hay nhà được Medicare bảo hiểm là cho việc cung cấp có đủ chuyên môn khác. nắn bóp cột sống bằng tay để chỉnh việc bong gân hay trật khớp hoặc phần cơ thể. 10 - Các Dịch Vụ Chăm Sóc 20% đồng bảo hiểm Tổng Quan Bàn Chân Các quy định chấp thuận có thể được Chăm sóc thường kỳ không được áp dụng. bảo hiểm. Trong Mạng Lưới 20% đồng bảo hiểm cho việc chăm $0 phụ phí cho sóc bàn chân cần đến y tế, bao gồm các lần thăm khám do Medicare chăm sóc cho các tình trạng y tế ảnh bảo hiểm hưởng đến các chi dưới. Các lần thăm khám thường kỳ Các phúc lợi chữa bệnh bàn chân được Medicare bảo hiểm là cho việc chăm sóc bàn chân cần đến y tế. 10
 9. Chương Trình Sức Hạng Loại Phúc Lợi Medicare Nguyên Thủy Khỏe Easy Choice 11 - Chăm Sóc Sức Khỏe 50% đồng bảo hiểm cho hầu hết Tổng Quan Tâm Thần Của Bệnh Nhân các dịch vụ y tế tâm thần của bệnh Các quy định chấp thuận có thể được Ngoại Trú nhân ngoại trú áp dụng. Trong Mạng Lưới $0 phụ phí cho các lần thăm viếng Sức Khỏe Tâm Thần được Medicare bảo hiểm. 12 - Chăm Sóc Lạm Dụng 20% đồng bảo hiểm Tổng Quan Chất Gây Nghiện Cho Bệnh Các quy định chấp thuận có thể được Nhân Ngoại Trú áp dụng. Trong Mạng Lưới $0 phụ phí cho các lần thăm khám được Medicare bảo hiểm. 13 - Phẫu Thuật/Các Dịch 20% đồng bảo hiểm cho bác sĩ Tổng Quan Vụ Ngoại Trú 20% của cơ sở chữa bệnh ngoại trú Các quy định chấp thuận có thể được áp dụng. Trong Mạng Lưới 0% phụ phí cho mỗi lần khám tại trung tâm phẫu thuật không phải nằm viện được Medicare bảo hiểm. $0 phụ phí cho mỗi lần khám tại cơ sở bệnh viện ngoại trú được Medicare bảo hiểm. 14 - Các Dịch Vụ Xe Cứu Thương 20% đồng bảo hiểm Tổng Quan (các dịch vụ cứu thương cần Các quy định chấp thuận có thể được thiết về mặt y tế) áp dụng. Trong Mạng Lưới $0 phụ phí cho các phúc lợi xe cứu thương do Medicare bảo hiểm. 15 - Chăm Sóc Cấp Cứu 20% đồng bảo hiểm cho bác sĩ Trong Mạng Lưới (Quí vị có thể đến phòng cấp $0 phụ phí cho các lần tới phòng cấp cứu nếu quí vị có lý do tin rằng 20% khoản lệ phí của cơ sở chữa cứu được Medicare bảo hiểm. quí vị cần chăm sóc cấp cứu). bệnh, hay khoản phụ phí được ấn định cho mỗi lần tới phòng cấp cứu Ngoài Mạng Lưới Không được bảo hiểm bên ngoài Hoa Quý vị không phải trả khoản phụ phí Kỳ ngoại trừ trong các tình huống hạn cho phòng cấp cứu nếu quý vị được chế. Hãy liên lạc chương trình để có nhập viện cho cùng tình trạng trong thêm chi tiết. vòng 3 ngày của lần tới phòng cấp cứu này. 11
 10. Chương Trình Sức Hạng Loại Phúc Lợi Medicare Nguyên Thủy Khỏe Easy Choice KHÔNG được bảo hiểm bên ngoài Hoa Kỳ ngoại trừ trong các tình huống hạn chế. 16 - Chăm Sóc Theo Nhu 20% đồng bảo hiểm, hay khoản phụ Tổng Quan Cầu Khẩn Cấp phí được ấn định KHÔNG bảo hiểm $0 phụ phí cho các lần tới chăm sóc (Đây KHÔNG phải là chăm sóc bên ngoài Hoa Kỳ ngoại trừ trong các khẩn cấp được Medicare bảo hiểm. cấp cứu, và trong hầu hết các tình huống hạn chế. trường hợp là ngoài khu vực dịch vụ). 17 - Các Dịch Vụ Phục Hồi Ngoại 20% đồng bảo hiểm Tổng Quan Trú (Điều Trị Bệnh Nghề Nghiệp, Các quy định chấp thuận có thể Liệu Pháp Vật Lý, Điều Trị Khả được áp dụng. Năng Nói và Ngôn Ngữ) Trong Mạng Lưới $0 phụ phí cho các lần khám Điều trị bệnh nghề nghiệp được Medicare bảo hiểm. $0 phụ phí cho các lần khám Điều trị ngôn ngữ/khả năng nói và/hoặc liệu pháp vật lý. CÁC DỊCH VỤ VÀ CUNG ỨNG Y TẾ CHO BỆNH NHÂN 18 – Các Thiết Bị Y Tế Lâu Bền 20% đồng bảo hiểm Tổng Quan (gồm xe lăn, bình thở ôxy…) Các quy định chấp thuận có thể được áp dụng. Trong Mạng Lưới $0 phụ phí cho các khoản được Medicare bảo hiểm. 19 – Các Bộ Phận Gỉa 20% đồng bảo hiểm Tổng Quan (gồm dây chằng, chân, tay, Các quy định chấp thuận có thể được mắt giả…) áp dụng. Trong Mạng Lưới $0 phụ phí cho các khoản được Medicare bảo hiểm. 12
 11. Chương Trình Sức Hạng Loại Phúc Lợi Medicare Nguyên Thủy Khỏe Easy Choice 20 – Đào Tạo Tự Theo Dõi Bệnh 20% đồng bảo hiểm Tổng Quan Tiểu Đường, Liệu Pháp Dinh Các quy định chấp thuận có thể được Dưỡng, và Những Cung Ứng (bao áp dụng. gồm bảo hiểm cho máy đo nồng độ đường glucô, que thử, Trong Mạng Lưới dao trích, xét nghiệm sàng lọc, và $0 phụ phí cho đào tạo bệnh nhân tiểu đào tạo tự quản lý) đường tự theo dõi. $0 phụ phí cho liệu pháp dinh dưỡng của bệnh nhân tiểu đường. $0 phụ phí cho những cung ứng cho bệnh nhân tiểu đường. 21 – Các Xét Nghiệm, Chụp X- Đồng bảo hiểm 20% cho các Tổng Quan Quang, và Các Dịch Vụ Phòng Xét xét nghiệm chẩn đoán và chụp Các quy định chấp thuận có thể được Nghiệm Khác x-quang áp dụng. $0 phụ phí cho các dịch vụ phòng xét Trong Mạng Lưới nghiệm được Medicare bảo hiểm $0 phụ phí cho các dịch vụ do Medicare bảo hiểm: Các dịch vụ phòng xét nghiệm: - các dịch vụ phòng xét nghiệm Medicare bảo hiểm những dịch vụ - các quy trình và xét nghiệm phòng xét nghiệm cần thiết với bệnh chẩn đoán tiểu đường theo y lệnh của bác sỹ điều - chụp x-quang trị của quý vị nếu các dịch vụ đó do - các dịch vụ điện quang chẩn đoán một phòng thí nghiệm được cấp chứng (không bao gồm chụp X-quang) chỉ của CLIA (Luật sửa đổi về Cải - các dịch vụ điện quang chữa bệnh tiến phòng thí nghiệm lâm sàng) và có tham gia chương trình Medicare cung cấp. Các dịch vụ phòng xét nghiệm chẩn đoán giúp bác sỹ của quý vị chẩn đoán hoặc loại trừ một nghi vấn bệnh hay một tình trạng. Medicare không bảo hiểm hầu hết các xét nghiệm sàng lọc định kỳ, như kiểm tra lượng cholesterol. 13
 12. Chương Trình Sức Hạng Loại Phúc Lợi Medicare Nguyên Thủy Khỏe Easy Choice CÁC DỊCH VỤ PHÒNG NGỪA 22 – Đo Mật Độ Xương (dành cho 20% đồng bảo hiểm Tổng Quan nhóm người có nguy cơ cao tham Các quy định chấp thuận có thể được gia Medicare) Được bảo hiểm 24 tháng một lần (có áp dụng. thể thường xuyên hơn nếu cần thiết) nếu quý vị đáp ứng một số điều kiện y Trong Mạng Lưới tế nhất định. $0 phụ phí cho việc đo mật độ xương được Medicare bảo hiểm 23 – Các Xét Nghiệm Sàng Lọc 20% đồng bảo hiểm Tổng Quan Đại Tràng (dành cho nhóm người Các quy định chấp thuận có thể được trên 50 tuổi tham gia Medicare) Được bảo hiểm nếu quý vị có nguy cơ áp dụng. mắc bệnh cao và trên 50 tuổi. Trong Mạng Lưới $0 phụ phí cho các xét nghiệm đại tràng được Medicare bảo hiểm. 24 – Tiêm Chủng $0 phụ phí cho các vắcxin ngừa cúm Tổng Quan (Tiêm vắcxin ngừa Cúm, vắcxin và viêm phổi Các quy định chấp thuận có thể được ngừa Viêm Gan B cho nhóm áp dụng. người tham gia Medicare có 20% đồng bảo hiểm cho vắcxin ngừa nguy cơ nhiễm bệnh, và tiêm viêm gan B Trong Mạng Lưới vắcxin ngừa Viêm Phổi) $0 phụ phí cho các vắcxin ngừa cúm Quý vị có thể chỉ cẩn tiêm vắcxin và viêm phổi. ngừa viêm phổi một lần trong suốt đời. Hãy gọi cho bác sỹ của quý vị để tìm hiểu thêm. $0 phụ phí cho vắcxin ngừa viêm gan B Không cần giới thiệu các vắcxin ngừa ngừa cúm và viêm phổi. 14
 13. Chương Trình Sức Hạng Loại Phúc Lợi Medicare Nguyên Thủy Khỏe Easy Choice 25 – Chụp X-Quang Tuyến Ngực 20% đồng bảo hiểm Tổng Quan (kiểm tra hàng năm) Các quy định chấp thuận có thể được (dành cho phụ nữ trên 40 tuổi Không cần giới thiệu. áp dụng. tham gia Medicare) Được bảo hiểm một năm một lần cho Trong Mạng Lưới tất cả những phụ nữ trên 40 tuổi tham $0 phụ phí cho chụp X-quang kiểm tra gia Medicare. tuyến ngực được Medicare bảo hiểm. Bảo hiểm một lần chụp X-quang tuyến chân ngực cho những phụ nữ ở độ tuổi 35 đến 39 tham gia Medicare. 26 – Xét Nghiệm Phết Tế Bào $0 phụ phí cho xét nghiệm cổ tử cung Tổng Quan Cổ Tử Cung Và Xương Chậu Các quy định chấp thuận có thể được (dành cho những phụ nữ tham Bảo hiểm một lần mỗi năm. Bảo hiểm áp dụng. gia Medicare) một năm một lần cho những phụ nữ tham gia Medicare có nguy cơ cao. Trong Mạng Lưới $0 phụ phí cho các xét nghiệm phết tế 20% đồng bảo hiểm cho xét nghiệm bào cổ tử cung và xương chậu được xương chậu. Medicare bảo hiểm. 27 – Xét Nghiệm Sàng Lọc 20% đồng bảo hiểm cho việc xét Tổng Quan Ung Thư Tuyến Tiền Liệt (dành nghiệm trực tràng kỹ thuật số. Các quy định chấp thuận có thể được cho nam giới trên 50 tuổi tham áp dụng. gia Medicare) $0 cho xét nghiệm PSA; 20% đồng bảo hiểm cho các dịch vụ liên quan Trong Mạng Lưới khác. $0 phụ phí cho xét nghiệm sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt được Medicare Được bảo hiểm một năm một lần cho bảo hiểm. tất cả nam giới trên 50 tuổi tham gia Medicare. 15
 14. Chương Trình Sức Hạng Loại Phúc Lợi Medicare Nguyên Thủy Khỏe Easy Choice 28 – ESRD 20% đồng bảo hiểm cho lọc thận Tổng Quan 29 – Thuốc Kê Toa Hầu hết các thuốc không được bảo Các thuốc được Medicare Bảo Hiểm hiểm. (Quý vị có thể bổ sung bảo Tổng Quan Phần D hiểm thuốc kê toa Chương trình này sử dụng một vào Medicare Nguyên Thủy bằng danh mục. Chương trình sẽ gửi cách tham gia vào Chương Trình cho quý vị một danh mục. Quý Thuốc Kê Toa Medicare). vị cũng có thể xem danh mục tại easychoicehealthplan.com trên web. Chương trình cho phép bảo hiểm các toa thuốc thuộc mạng lưới trên toàn quốc. Điều này có nghĩa là quý vị sẽ phải trả số tiền như nhau cho các toa thuốc nếu quý vị nhận toa thuốc tại một hiệu thuốc nằm thuộc mạng lưới nhưng nằm ngoài khu vực phục vụ của chương trình (trong trường hợp quý vị đang đi công tác.) Tổng chi phí thuốc hàng năm là tổng các chi phí thuốc do cả quý vị và chương trình trả. Chương trình có thể yêu cầu quý vị thử dùng một loại thuốc nhất định để điều trị trước khi họ bảo hiểm cho loại thuốc khác cũng điều trị bệnh đó. Một số loại thuốc có hạn chế số lượng. Người cung cấp thuốc cho quý vị phải được Chương Trình Sức Khỏe Easy Choice ủy quyền sử dụng một số loại thuốc nhất định. Chương trình sẽ chi trả một số loại thuốc không cần toa như một phần của chương trình quản lý ứng dụng của họ. Một số loại thuốc không cần toa rẻ hơn thuốc kê toa và có hiệu quả tương đương. Liên lạc với chương trình về các chi tiết. 16
 15. Chương Trình Sức Hạng Loại Phúc Lợi Medicare Nguyên Thủy Khỏe Easy Choice Quý vị phải đến những hiệu thuốc nhất định để mua lượng thuốc rất hạn chế do những yêu cầu ngặt nghèo về sử dụng những loại thuốc này. Những loại thuốc này được liệt kê trên website của chương trình, trong danh mục, và các tài liệu in ấn, cũng như tiện ích Tìm Kiếm Chương Trình Thuốc Kê Toa Medicare trên trang Medicare.gov. Nếu chi phí thực tế của một loại thuốc ít hơn số tiền phụ phí thông thường của loại thuốc đó, quý vị sẽ phải trả chi phí thực tế, không phải số tiền phụ phí cao hơn. Trong Mạng Lưới $0 khấu trừ hàng năm. Quý vị chi trả các khoản sau cho các loại thuốc tương đương như sau (kể cả thuốc có thương hiệu nhưng được xem là thuốc tương đương) tùy theo thu nhập và tình trạng xã hội của mình: -$0 phụ phí hoặc -$1,05 phụ phí hoặc - $2,25 phụ phí cho các thuốc thường Quý vị chi trả các khoản sau đối với tất cả các loại thuốc khác tùy theo thu nhập và tình trạng xã hội của mình: -$0 phụ phí hoặc -$3,10 phụ phí hoặc -$5,60 phụ phí Bảo hiểm vượt mức Sau khi quý vị chi trả tiền túi mua thuốc lên tới $4050, quý vị sẽ trả phụ phí $0 17
 16. Chương Trình Sức Hạng Loại Phúc Lợi Medicare Nguyên Thủy Khỏe Easy Choice 30 – Các Dịch Vụ Nha Khoa Các dịch vụ nha khoa phòng Tổng Quan ngừa (như lấy cao răng) không Các quy định chấp thuận có thể được được bảo hiểm. áp dụng. Trong Mạng Lưới Nói chung, các lợi ích về nha khoa có tính phòng ngừa (như lấy cao răng) không được bảo hiểm. 31 – Các Dịch Vụ Về Thính Gíac Chi phí kiểm tra thính giác định Tổng Quan kỳ và các thiết bị trợ thính không Các quy định chấp thuận có thể được bảo hiểm. được áp dụng. 20% đồng bảo hiểm cho khám chẩn Trong Mạng Lưới đoán thính giác. $0 phụ phí cho khám chẩn đoán thính giác. $0 phụ phí cho nhiều nhất 1 thiết bị trợ thính mỗi năm. Tối đa $1000 mỗi năm cho thiết bị trợ thính. 32 – Các Dịch Vụ Thị Gíac 20% đồng bảo hiểm cho chi phí chẩn Trong Mạng Lưới đoán và điều trị các bệnh về mắt. Không bảo hiểm cho những lần thăm khám và mua kính không được Chi phí khám mắt định kỳ và mua Medicare bảo hiểm. kính không được bảo hiểm. $0 phụ phí cho chẩn đoán và điều trị Medicare chi trả cho một cặp kính mắt các bệnh về mắt hoặc kính sát tròng sau khi mổ đục thủy tinh thể. $0 phụ phí cho - một đôi kính mắt hoặc kính sát tròng Bảo hiểm chi phí khám sàng lọc bệnh sau khi mổ đục thủy tinh thể tăng nhãn áp hàng năm cho nhóm người có nguy cơ. 18
 17. Chương Trình Sức Hạng Loại Phúc Lợi Medicare Nguyên Thủy Khỏe Easy Choice 33 – Khám Sức Khỏe 20% đồng bảo hiểm cho một lần Trong Mạng Lưới khám trong vòng 6 tháng cho bảo Khi nhận được Medicare Phần B, hiểm Medicare Phần B mới của quý vị có thể được khám sức khỏe quý vị một lần trong vòng 6 tháng sau khi Phần B mới được bảo hiểm. Phần Khi nhận được Medicare Phần B, bảo hiểm này không bao gồm các quý vị có thể được khám sức khỏe xét nghiệm phòng xét nghiệm. một lần trong vòng 6 tháng sau khi Phần B mới được bảo hiểm. Phần Khám sức khỏe định kỳ không bảo hiểm này không bao gồm các được bảo hiểm. xét nghiệm phòng xét nghiệm Giáo Dục Sức Khỏe Không được bảo hiểm. Đưa Đón Không được bảo hiểm. Tổng Quan (Định Kỳ) Các quy định chấp thuận có thể được áp dụng. Trong Mạng Lưới $0 phụ phí cho tối đa 24 chuyến đi một chiều mỗi năm đến nơi khám bệnh được chương trình chứng nhận. Châm Cứu Không được bảo hiểm. Tổng Quan Các quy định chấp thuận có thể được áp dụng. Trong Mạng Lưới $0 phụ phí cho tối đa 15 lần thăm khám 19
 18. Phần III – Tóm Tắt Các Phúc Lợi: Thông Tin Bổ Sung Về Chương Trình Phần II của Bản Tóm Tắt Các Phúc Lợi này chỉ mô tả những phúc lợi Medicare của quý vị. Tuy nhiên, vì có người có đủ điều kiện để hưởng những phúc lợi của cả Medicare và Medi-Cal, nên quý vị thậm chí được hưởng nhiều phúc lợi hơn. Phần này giải thích về các phúc lợi bổ sung này. Chào Mừng Qúy Vị đến với Chương Trình Sức khỏe Easy Choice! Chúng tôi là một Chương Trình Medicare Advantage Cho Các Nhu Cầu Đặc Biệt MỚI dành cho những người sống ở Quận Los Angeles, những người tham gia cả Medicare và Medi-Cal. Mục đích của chúng tôi là: khiến cho việc chăm sóc sức khỏe trở nên DỄ DÀNG đối với quý vị! Chúng tôi khiến nó trở nên DỄ DÀNG bằng cách nào? • Với “dịch vụ một điểm dừng” cho các nhu cầu về bác sỹ, bệnh viện, và thuốc kê toa. • Với khoản phụ phí $0 cho [hầu hết] tất cả các dịch vụ trong phạm vi bảo hiểm1 • Với nhiều phúc lợi hơn chương trình Medicare Nguyên Thủy, bao gồm các dịch vụ giúp quý vị duy trì sức khỏe • Với dịch vụ đưa đón miễn phí tới và từ phòng khám bác sỹ của quý vị • Với dịch vụ bảo hiểm đi lại toàn cầu cho các dịch vụ khám bác sỹ, chăm sóc khẩn cấp và cấp cứu… và nhiều hơn nữa! • Với dịch vụ chăm sóc bàn chân định kỳ không hạn chế • Với các dịch vụ an dưỡng / chăm sóc tại nhà [lên đến 60 ngày / rộng rãi] • Và, với dịch vụ châm cứu miễn phí cho quý vị lên tới 15 lần mỗi năm! Hãy để chúng tôi giúp quý vị ĐƠN GIẢN HÓA việc chăm sóc sức khỏe… với Easy Choice! Các Phúc Lợi của Easy Choice …. Tất Cả Cộng Thêm $0 Vào Chi Phí Của Qúy Vị 20
 19. Phúc Lợi Quý Vị Chi Trả Lệ Phí Bảo Hiểm Và Thông Tin $0 cho lệ phí bảo hiểm chương trình sức khỏe của quý vị. Quan Trọng Khác $0 cho lệ phí bảo hiểm Phần B của quý vị. Lệ phí bảo hiểm Phần B của quý vị được tiểu Bang California chi trả. Chăm Sóc Bệnh Nhân Nội Trú $0 cho số ngày không hạn chế, miễn là việc nằm viện của quý vị là cần thiết về mặt y tế và được sự cho phép của bác sỹ chương trình Easy Choice của quý vị Các Lần Tới Khám Bác Sỹ $0 cho mỗi lần tới khám với bác sỹ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe ban đầu của quý vị. Dịch Vụ Chăm Sóc Bàn Chân $0 cho dịch vụ chăm sóc bàn chân định kỳ không hạn chế đối với việc tỉa, cắt móng chân và loại bỏ chai chân…(khi được sự đồng ý của Easy Choice) Chăm Sóc Sức Khỏe Tâm Thần $0 cho việc chăm sóc sức khỏe tâm thần cho bệnh nhân ngoại trú được Cho Bệnh Nhân Ngoại Trú Medicare bảo hiểm. Chăm Sóc Lạm Dụng Chất Gây $0 cho việc chăm sóc lạm dụng chất gây nghiện cho bệnh nhân ngoại trú Nghiện Cho Bệnh Nhân Ngoại Trú được Medicare bảo hiểm. Dịch Vụ Bệnh Nhân Ngoại Trú/ $0 cho dịch vụ bệnh nhân ngoại trú và phẫu thuật được Medicare bảo hiểm. Phẫu Thuật Dịch Vụ Xe Cấp Cứu $0 cho dịch vụ xe cấp cứu được Medicare bảo hiểm. Dịch Vụ Cấp Cứu $0 cho dịch vụ cấp cứu được Medicare bảo hiểm Dịch Vụ Phục Hồi Chức Năng Cho $0 cho dịch vụ phục hồi cho bệnh nhân ngoại trú được Medicare bảo hiểm. Bệnh Nhân Ngoại Trú Thiết Bị Y Tế Lâu Bền $0 cho thiết bị y tế lâu bền được Medicare bảo hiểm. Các Thiết Bị Giả $0 cho các thiết bị giả được Medicare bảo hiểm. Đào Tạo Tự Theo Dõi Tiểu Đường, $0 đối với chăm sóc tiểu đường, insulin và cung cấp các dịch vụ liên Liệu Pháp Dinh Dưỡng Và Cung quan khác. Cấp Các Dịch Vụ Liên Quan Khác. Thuốc Kê Theo toa $0 đối với thuốc tương đương theo toa3 (sau khi tổng chi phí thuốc đã được quý vị bảo hiểm và chương trình đạt đến khoản khấu trừ $275 của quý vị) Xem ở dưới (Bảo Hiểm Thuốc Theo Toa Easy Choice) để có thêm thông tin. ESRD $0 cho các dịch vụ ESRD được Medicare bảo hiểm. Dịch Vụ Về Thính Gíac $0 cho thiết bị trợ thính tối đa lên đến $1,000 mỗi năm. Khám Thể Chất $0 cho mỗi lần khám định kỳ hàng năm hoặc khám thể chất cần thiết về mặt y khoa. 21

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản