Sự vô tâm của phụ huynh dẫn đến lỗi lầm con trẻ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
80
lượt xem
16
download

Sự vô tâm của phụ huynh dẫn đến lỗi lầm con trẻ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuổi mới lớn tâm hồn vô cùng nhạy cảm nhưng cũng bồng bột, sốc nổi nên đôi khi chỉ một lời nói, một hành động cũng khiến các em bị kích động, dẫn đến những việc làm ngỗ ngược, sai trái bột phát, nhất thời. Đáp lại câu hỏi của chủ toạ phiên toà: “Tại sao lại rủ rê bạn bè mang dao sang nhà hàng xóm đập phá đồ đạc, hành hung người ta suýt mất mạng?” và “Có ý thức được việc làm của mình là nguy hiểm, vi phạm pháp luật không?”, cậu bé tên Vinh thản...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự vô tâm của phụ huynh dẫn đến lỗi lầm con trẻ

  1. S vô tâm c a ph huynh d n n l i l m con tr Tu i m i l n tâm h n vô cùng nh y c m nhưng cũng b ng b t, s c n i nên ôi khi ch m t l i nói, m t hành ng cũng khi n các em b kích ng, d n n nh ng vi c làm ng ngư c, sai trái b t phát, nh t th i.
  2. áp l i câu h i c a ch to phiên toà: “T i sao l i r rê b n bè mang dao sang nhà hàng xóm p phá c, hành hung ngư i ta suýt m t m ng?” và “Có ý th c ư c vi c làm c a mình là nguy hi m, vi ph m pháp lu t không?”, c u bé tên Vinh th n nhiên tr l i: “M cháu b o “con m ” y là k thù không i tr i chung c a gia ình cháu. Nó c y hai th ng con trai l n nên ngang nhiên l n t nhà cháu. Khi b phát hi n nó còn ch i r a, thách th c gia ình cháu. M d n cháu sau này l n ph i i h c võ v tr ng tr cho m y m con nó m t tr n nh i. Cháu em chuy n này k v i m y th ng b n thân, chúng b o s giúp cháu “r a h n” s gì a nào mà ph i i n mai sau. Nh m lúc các con bà y i v ng, chúng cháu mang dao sang “h i t i”. Lúc u ch nh uy hi p tinh th n nhưng bà ta ch i b i, do báo công an gô c l i nên b n cháu t c gi n t n công th t. a b n cháu b o b n cháu u là tr v thành niên nên cùng l m ch b x ph t hành chính ch không ph i i tù âu mà lo…”. L i khai ngây ngô c a Vinh khi n nh ng ngư i có m t trong phòng x án bàng hoàng, s ng s t trư c suy nghĩ c a a tr chưa y 15 tu i. Riêng ngư i m m t tái nh t i, ru t gan nhói au, qu n
  3. th t l i. Ch cúi g m m t, ch c ch c l i n c lên ngh n ngào. Ch không ch day d t, h i h n vì ã vô tình kích ng, lôi kéo con vào nh ng mâu thu n c a ngư i l n bây gi nó ph i ng trư c vành móng ng a, ph i ch u s tr ng ph t c a lu t pháp mà còn ph i h ng ch u ánh m t gi n d , oán trách t phía gia ình nh ng c u bé b coi là tòng ph m v i con ch trong v án này, cùng s lên án gay g t c a làng xóm… Th c ra, ch hoàn toàn không có ý nh xúi gi c con sang gây s v i nhà hàng xóm song nh ng l i nói thi u suy nghĩ c a ch trong lúc nóng gi n ã vô tình khơi d y s h , nông n i và làm tr i d y b n tính “anh hùng rơm”, thích th hi n mình c a a con trai m i l n. Trưa hôm ó, ch v a cãi nhau v i nhà bên c nh vì ngư i ta c m l i b rào l n sang t nhà ch vài phân thì Vinh i h c v . Th y m ng i rũ, nó h i có chuy n gì thì ch l n ti ng x n i gi n d ang trĩu n ng trong lòng: “Nhà mình b t h nh ngay c nh cái lo i tham lam, qu quy t. Nó th y b i làm xa, con thì còn bé, l i c y mình c y m y có hai th ng con trai l n nên chèn ép, b t n t m . Con ph i nh l y m i thù này, sau này l n i h c võ v không a nào è nén mình
  4. ư c… ”. Tính ch v n b bã, “ru t ngoài da”, lúc ba máu sáu cơn thì nói cho h gi n ch vài ngày sau l i như chưa t ng có chuy n gì x y ra. Ch âu ng r ng s vô tâm c a mình ã gây nên h u qu khôn lư ng. a con trai v n ngoan ngoãn, h c gi i c a ch tr nên hi u chi n, ng m ng m mu n “tr thù” cho m nên em chuy n này tâm s cùng m y th ng b n thân và nh n ư c s “hư ng ng” nhi t tình c a c nhóm. T i hôm ó, 7 th ng lăm lăm con dao trên tay kéo sang “h i t i” bà hàng xóm. M c ích ban u ch là e o nhưng trư c s ph n kháng m nh m cùng nh ng l i l ngoa ngo t, xúc ph m c a bà ta ã khi n nh ng a tr ang tu i m i l n hung hăng, li u lĩnh p phá tan tành nh ng tài s n có giá tr trong nhà, có a còn chém ngư i không run tay. Khi m i ngư i xung quanh phát hi n ra s vi c báo v i chính quy n a phương thì c b n ang c th ng kéo nhau ra th tr n u ng rư u “ăn m ng”. Trong suy nghĩ c a nh ng a tr ang còn ng i trên gh nhà trư ng thì t i c a chúng ch b công an b t giam vài ngày r i ph i th vì chúng chưa n tu i thành niên. Chính vì v y khi b ưa v phòng t m giam c b n v n nhâng nhâng, nháo nháo, không h t v h i h n, s s t. Ch n khi án ph t chính th c ư c tuyên chúng m i s hãi gào khóc: “B m ơi! C u con v i…”.
  5. Phiên toà khép l i trong nư c m t và s day d t tâm can. ó cũng là bài h c t giá cho các b c làm cha làm m v cách hành x v i con tr . Tu i m i l n tâm h n vô cùng nh y c m nhưng cũng b ng b t, s c n i nên ôi khi ch m t l i nói, m t hành ng cũng khi n các em b kích ng, d n n nh ng vi c làm ng ngư c, sai trái b t phát, nh t th i. Các b c cha m ng bao gi ph m sai l m lôi kéo con vào nh ng mâu thu n, xích mích c a ngư i l n n khi h i h n thì t t c ã quá mu n màng…
Đồng bộ tài khoản