Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Sức mạnh bộ não

Chia sẻ: Vit Con Xinh Dep | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

618
lượt xem
235
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nền tảng của nghệ thuật tư duy là nghệ thuật sống, nền tàng của nghệ thuật sống là nghệ thuật tư duy. Sức mạnh của bộ não gồm hiệu quả tư duy, ba não trong một, sóng não.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sức mạnh bộ não

  1. TÂM VI T GROUP – ðÀO T O & TƯ V N N n t ng c a ngh thu t tư duy S c m nh là ngh thu t s ng, c a b não n n t ng c a ngh thu t s ng là ngh thu t tư duy Ben janti – Bhakumaris univsersity 1 2 S c m nh b não S c m nh b não Hi u qu tư duy Hi u qu tư duy Ba não trong m t Ba não trong m t Sóng não Sóng não 3 4 5 6 ð a ch : T ng 4, nhà B, s 347 ð i C n, Ba ðình, Hà N i, Vi t Nam 1 ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.com.vn; Website: http://www.tamviet.com.vn
  2. TÂM VI T GROUP – ðÀO T O & TƯ V N Hi u qu tư duy 40-50 L·ng phÝ nghìn 96% suy nghĩ m i ngày Sö dông 7 4% 8 4 lo i suy nghĩ Suy nghĩ tiêu c c Suy nghĩ v n vơ Ch t lâm sàng Suy nghĩ hi u qu Suy nghĩ tích c c 9 10 Ta ñang nghĩ gì Gi nào, vi c n y Ta nên nghĩ gì Nơi nào, vi c n y 11 12 ð a ch : T ng 4, nhà B, s 347 ð i C n, Ba ðình, Hà N i, Vi t Nam 2 ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.com.vn; Website: http://www.tamviet.com.vn
  3. TÂM VI T GROUP – ðÀO T O & TƯ V N Tương lai Do the right thing Hi n T i At the right time With the right person In the right place Quá kh 13 14 Thông minh hay Chăm ch ? ? M nh: 180 x 4% = 720 Thành: 100 x 8% = 800 100 x 20% = 2000 80% 15 16 S c m nh b não Hi u qu tư duy Ba não trong m t Sóng não 17 18 ð a ch : T ng 4, nhà B, s 347 ð i C n, Ba ðình, Hà N i, Vi t Nam 3 ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.com.vn; Website: http://www.tamviet.com.vn
  4. TÂM VI T GROUP – ðÀO T O & TƯ V N 3 trong 1 Não bò sát Não ngư i (v não) B o v cơ th v t lý Ph¶n øng tøc thêi Não thú §iÒu khiÓn miÒn sinh lý Não bò sát 19 20 Não thú Trung khu c m xúc ði u ti t hOOc môn Qu n lý gi c ng 21 22 V não Gi i pháp Tư duy logic Ph n ng qua suy lu n Chi n Bi n Sáng t o 23 24 ð a ch : T ng 4, nhà B, s 347 ð i C n, Ba ðình, Hà N i, Vi t Nam 4 ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.com.vn; Website: http://www.tamviet.com.vn
  5. TÂM VI T GROUP – ðÀO T O & TƯ V N Phát huy s c m nh b não T o l p môi trư ng Vui v tr lâu Vui v kh e ngư i Vui v An toàn Tích c c ng x tích c c Vui v ñ ra ti n V i chính mình Vui v ñ ra tình V i m i ngư i 25 26 Cu c ñ i không nghiêm M t n cư i b ng túc như ta nghĩ nhưng hãy vui ñùa m t cách 10 thang thu c b nghiêm túc 27 28 S c m nh b não “Lòng t t ñ duy Hi u qu tư duy trì s s ng, cho Ba não trong m t con ngư i th c Sóng não s ngư i hơn” 29 30 ð a ch : T ng 4, nhà B, s 347 ð i C n, Ba ðình, Hà N i, Vi t Nam 5 ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.com.vn; Website: http://www.tamviet.com.vn
  6. TÂM VI T GROUP – ðÀO T O & TƯ V N 31 32 4 sóng não Não và c th ho t ñ ng b nr n Phát tri n trí nh ng n h n Bình tĩnh và th giãn H c t p hi u qu Phát tri n trí nh dài h n Th giãn sâu Sáng t o và khám phá bên trong s d ng ti m th c ho t ñ ng khi ng Sóng não ho t ñ ng v i c ng ñ nh nh t 33 34 35 36 ð a ch : T ng 4, nhà B, s 347 ð i C n, Ba ðình, Hà N i, Vi t Nam 6 ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.com.vn; Website: http://www.tamviet.com.vn
  7. TÂM VI T GROUP – ðÀO T O & TƯ V N Tr ng thái sóng alpha Ch t lư ng tư duy t o nên ch t lư ng cu c s ng 37 38 ð a ch : T ng 4, nhà B, s 347 ð i C n, Ba ðình, Hà N i, Vi t Nam 7 ðT: (84.4) 762 8758; E-mail: office@tamviet.com.vn; Website: http://www.tamviet.com.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2