Tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp. Đối với trường hợp tách thửa đất

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
43
lượt xem
2
download

Tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp. Đối với trường hợp tách thửa đất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp. đối với trường hợp tách thửa đất', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp. Đối với trường hợp tách thửa đất

  1. Tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp. Đối với trường hợp tách thửa đất. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: - Phòng Tài nguyên và Môi trường TXCĐ. - Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế. Ủy ban nhân dân cấp xã. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:26 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Người dân đếnVăn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất nộp hồ sơ
  2. Tên bước Mô tả bước . Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tiếp nhận hồ sơ, thực hiện trích đo thửa đất ; gởi số liệu địa chính và giấy tờ liên quan 2. đến cơ quan thuế để xác định mức thu nghĩa vụ tài chính và chuyển 01 bộ hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để thẩm tra. Cơ quan thuế xác định mức thu nghĩa vụ tài chính và gửi kết quả 3. đếnVăn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ, thực hiện 4. nghiệp vụ chuyên môn trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ủy ban nhân dân cấp huyện ký giấy chứng nhận quyền sử dụng 5. đất. và chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường. Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận giấy chứng nhận quyền 6. sử dụng đất và chuyển choVăn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.
  3. Tên bước Mô tả bước Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thông báo về mức nghĩa vụ tài chính cho người phải thực hiện. Kiểm tra việc hoàn thành 7. nghĩa vụ tài chính, chỉnh lý hồ sơ địa chính, thu lệ phí, trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - 02 hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đã được công chứng, chứng thực. 2. - Giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất (01 bản chính + 01 bản sao) Số bộ hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất Thông tư liên tịch 1. (11/HĐTA hoặc 41/ HĐTA) 04/2006/TT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không bị hạn chế các quyền; trường hợp người sử dụng đất Quyết định số 1. còn nợ nghĩa vụ tài chính hoặc chậm nộp nghĩa vụ tài 38/2007/QĐ- chính thì người sử dụng đất phải hoàn thành nghĩa vụ UBND... tài chính đồng thời khi thực hiện các quyền. Quyết định số 2. Đất không có tranh chấp. 38/2007/QĐ- UBND... 3. Trong thời hạn sử dụng đất. Quyết định số
  5. Nội dung Văn bản qui định 38/2007/QĐ- UBND... Quyết định số Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi 4. 38/2007/QĐ- hành án. UBND... Diện tích tối thiểu được tách thửa như sau: - Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản: Quyết định số 5. 1.000m2. 16/2008/QĐ- - Đất trồng cây lâu năm: 500m2. UBND... - Đất lâm nghiệp: 5.000m2.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản