Tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp. Đối với trường hợp tặng cho hết thửa đất.

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
76
lượt xem
2
download

Tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp. Đối với trường hợp tặng cho hết thửa đất.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp. đối với trường hợp tặng cho hết thửa đất.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp. Đối với trường hợp tặng cho hết thửa đất.

  1. Tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp. Đối với trường hợp tặng cho hết thửa đất. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Cơ quan phối hợp (nếu có): - Cơ quan thuế. - Ủy ban nhân dân cấp xã. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước
  2. Tên bước Mô tả bước Tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp. Đối với trường hợp 1. tặng cho hết thửa đất. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tiếp nhận hồ sơ, trích lục 2. bản đồ địa chính khu đất; gởi số liệu địa chính và giấy tờ liên quan đến cơ quan thuế để xác định mức thu nghĩa vụ tài chính. Cơ quan thuế xác định mức thu nghĩa vụ tài chính và gửi kết quả 3. đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thông báo về mức nghĩa vụ tài chính cho người phải thực hiện. Kiểm tra việc hoàn thành 4. nghĩa vụ tài chính, ghi nhận việc thực hiện chuyển nhượng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý hồ sơ địa chính. Thu lệ phí, trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hồ sơ Thành phần hồ sơ
  3. Thành phần hồ sơ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thông báo về mức nghĩa vụ tài chính cho người phải thực hiện. Kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính, ghi 1. nhận việc thực hiện chuyển nhượng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý hồ sơ địa chính. Thu lệ phí, trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thông báo về mức nghĩa vụ tài chính cho người phải thực hiện. Kiểm tra việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính, ghi 2. nhận việc thực hiện chuyển nhượng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý hồ sơ địa chính. Thu lệ phí, trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Số bộ hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất Thông tư liên tịch 1. (11/HĐTA) hoặc (41/ HĐTA) 04/2006/TT...
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không bị hạn chế các quyền; trường hợp người sử dụng đất Quyết định số 1. còn nợ nghĩa vụ tài chính hoặc chậm nộp nghĩa vụ tài 38/2007/QĐ- chính thì người sử dụng đất phải hoàn thành nghĩa vụ UBND... tài chính đồng thời khi thực hiện các quyền. Quyết định số 2. Đất không có tranh chấp. 38/2007/QĐ- UBND... Quyết định số 3. Đất không có tranh chấp. 38/2007/QĐ- UBND... Quyết định số Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi 4. 38/2007/QĐ- hành án. UBND...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản