Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh có thành tích đối ngoại

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
2
download

Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh có thành tích đối ngoại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê:Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban TĐKT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cơ quan phối hợp (nếu có): các đơn vị thuộc Sở, Ban ngành, quận, huyện, thị xã Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày (hồ sơ xin hiệp y 30 ngày) Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh có thành tích đối ngoại

  1. Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh có thành tích đối ngoại Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban TĐKT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cơ quan phối hợp (nếu có): các đơn vị thuộc Sở, Ban ngành, quận, huyện, thị xã Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày (hồ sơ xin hiệp y 30 ngày) Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định khen thưởng, hiện vật kèm theo
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Ban TĐKT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp 1. nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị trực thuộc Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo 2. Hội đồng TĐKT cùng cấp; tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định khen thưởng Khi có quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Thi đua Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen Khi có quyết 3. định của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Vụ, phòng, Ban Thi đua Khen thưởng thông báo, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen Các trường hợp không được xét khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đảm bảo hồ sơ hoặc vi 4. phạm pháp luật...), Ban TĐKT cấp tỉnh thông báo đến đơn vị trình khen biết
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng 2. Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng của cấp đề nghị 3. Báo cáo thành tích Số bộ hồ sơ: 02 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản