intTypePromotion=3

TẠO BẢN VẼ LẮP ASSEMBLY

Chia sẻ: Hai Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

1
937
lượt xem
367
download

TẠO BẢN VẼ LẮP ASSEMBLY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong phần trình ứng dụng lắp ráp Assembly này,bạn sẽ nắm bắt các khả năng cơ bản của trình Assembly như sau: -các lệnh cơ bản và thanh công cụ hỗ trợ về ràng buộc đối tượng -ghép 1 chi tiết đơn giản bất kỳ sẵn có vào trong bản vẽ lắp,thiết lập thuộc tính cố định -tạo mới một chi tiết đơn trên bản vẽ lắp -thiết lập ràng buộc giữa chi tiết đơn bất kỳ như tạo lỗ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TẠO BẢN VẼ LẮP ASSEMBLY

 1. …………..o0o………….. Khái quát về kinh tế vi mô
 2. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ VTech 2009 TẠO BẢN VẼ LẮP ASSEMBLY www.vtechco.org Page 1
 3. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ VTech 2009 www.vtechco.org Page 2
 4. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ VTech 2009 www.vtechco.org Page 3
 5. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ VTech 2009 www.vtechco.org Page 4
 6. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ VTech 2009 www.vtechco.org Page 5
 7. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ VTech 2009 www.vtechco.org Page 6
 8. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ VTech 2009 www.vtechco.org Page 7
 9. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ VTech 2009 www.vtechco.org Page 8
 10. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ VTech 2009 www.vtechco.org Page 9
 11. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ VTech 2009 www.vtechco.org Page 10
 12. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ VTech 2009 www.vtechco.org Page 11
 13. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ VTech 2009 www.vtechco.org Page 12
 14. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ VTech 2009 www.vtechco.org Page 13
 15. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ VTech 2009 www.vtechco.org Page 14
 16. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ VTech 2009 www.vtechco.org Page 15
 17. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ VTech 2009 www.vtechco.org Page 16
 18. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ VTech 2009 C«ng cô Define Multi-Instantiation www.vtechco.org Page 17
 19. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ VTech 2009 Cũng tương tự như lệnh Rectangle Pattern trong phần Part Design, Công cụ Dm dùng để tạo các đối tượng bằng cách copy một đối tượng theo một phương xác định. _ Click vào Multi-Instantiation trên thanh công cụ. Hoặc vào Insert > Dm. Hộp thoại Multi Instantate xuất hiện. Nhập các thông số cho hộp thoại : - Component to Instantiate : Chọn đối tượng thực hiện lệnh. - Prameters: Chọn kiểu nhập thông số. + Instance(s) & Spacing: Nhập số đối tượng và khoảng cách giữa các đối tượng (1). www.vtechco.org Page 18
 20. Trung tâm đào tạo và ứng dụng công nghệ VTech 2009 + Instance(s) & Length: Nhập số đối tượng và khoảng chiều dài từ đối tượng gốc đến đối tượng cuối (2). + Spacing & Length: Nhập khoảng cách giữa các đối tượng và chiều dài từ đối tượng gốc đến đối tượng cuối (3). - New Instance(s): Số lượng các đối tượng cần tạo mới. Sử dụng ô này khi kiểu nhập thông số là kiểu (1) hoặc kiểu (2). - Spacing: Khoảng cách giữa các đối tượng. Sử dụng ô này khi kiểu nhập thông số là kiểu (1) hoặc kiểu (3). - Length: Chiều dài từ đối tượng gốc đến đối tượng cuối. Sử dụng ô này khi kiểu nhập thông số là kiểu (2) hoặc kiểu (3). - Axis: Chọn một trục tọa độ làm hướng tạo các đối tượng mới. - OR Select Element: Chọn một đường thẳng làm hướng tạo đối tượng mới. - Reverse: Đảo ngược hướng vừa chọn. - Result: Hộp thoại thông báo vector đơn vị của phưong tạo đối tượng. Ví dụ nếu phương tạo đối tượng là X thì vector đơn vị tạo đối tượng là: (1, 0, 0). Nếu phương tạo đối tượng là Y thì giá trị của véc tơ tạo đối tượng là: (0, 1, 0) vv…Ta có thể nhập phương tạo đối tượng vào ô này. - Define As Default: Giữ lại các thông số để thực hiện lệnh Fast Multi- Istantiation. Chú ý: Mỗi lần Click vào Apply là một lần thực hiện lệnh nhưng hộp thoại vẫn mở cho phép ta thực hiện tiếp các lệnh khác. 3/ C«ng cô Fast Multi-Instantiation Sau khi thực hiện lệnh Dm và lựa chọn Define As Default, Click vào Fast Multi- Instantiation trên thanh công cụ. Hoặc vào Insert > Fast Multi-Instance. Sau đó chọn đối tượng cần thực hiện lệnh thì ngay lập tức các đối tượng mới đựơc tạo thành theo các thông số của lệnh Dm vừa thực hiện. C. Các ràng buộc (Constraints) trong Assembly Design Workbench. Trong một bản vẽ Assembly, các ràng buộc được sử dụng để sắp đặt các chi tiểt về đúng vị trí của nó trong bản vẽ, cũng như đặt mối quan hệ vị trí giữa các chi tiết. Mét sè l-u ý khi sö dông contraints _ Chúng ta chỉ có thể đặt Constraints giữa hai đối tượng con của một đối tượng đang làm việc (Active Component). Một Active Component sẽ có màu xanh lục trên Specification Tree. Chú ý: Để kích hoại một đối tượng thành đối tượng làm việc ta Double Click lên đối tượng đó. www.vtechco.org Page 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản