Tạo khăn trải bàn với Maya Cloth phần 4

Chia sẻ: Vong Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
104
lượt xem
25
download

Tạo khăn trải bàn với Maya Cloth phần 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PHỦ KHĂN TRẢI BÀN Cách mà vải phủ lên đối tượng bị phủ dựa trên nhiều đặc điểm, bao gồm Collision Offset, Collision Depth, các thuộc tính khác nhau của đối tượng vải. Chúng ta chỉ định nghĩa vài thuộc tính trong phần này. Để trải khăn trải bàn: Nhấp chọn và nhập số frame kết thúc là 40 ở gần góc thanh trạng thái Range Slider. Nhấp nút Step cho di chuyển từng frame một. Nếu nhấp nút play thì không thấy được khăn trải bàn từ từ phủ xuống. Khăn trải bàn sẽ từ từ rơi xuống bàn. Hãy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạo khăn trải bàn với Maya Cloth phần 4

  1. TẠO KHĂN TRẢI BÀN VỚI MAYA CLOTH (PHẦN 4) 6. PHỦ KHĂN TRẢI BÀN Cách mà vải phủ lên đối tượng bị phủ dựa trên nhiều đặc điểm, bao gồm Collision Offset, Collision Depth, các thuộc tính khác nhau của đối tượng vải. Chúng ta chỉ định nghĩa vài thuộc tính trong phần này. Để trải khăn trải bàn: Nhấp chọn và nhập số frame kết thúc là 40 ở gần góc thanh trạng thái Range Slider. Nhấp nút Step cho di chuyển từng frame một. Nếu nhấp nút play thì không thấy được khăn trải bàn từ từ phủ xuống.
  2. Khăn trải bàn sẽ từ từ rơi xuống bàn. Hãy cho nút trượt Time chạy tới 40 frame. Sẽ mất vài phút cho việc này, tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của máy tính của bạn.
  3. Nhấn ESC dừng lại ở frame này. Nhấp chọn khăn trải bàn, khi một đối tượng được chọn nó sẽ được chiếu sáng với màu xanh lục. Từ Main Menubar, nhấp chọn Simulation > Save As Initial Cloth State. Lệnh này nhằm lưu lại trạng thái của khăn trải bàn tại thời điểm này. Từ Main Menubar, nhấp chọn Simulation > Delete Cache. 7. Thêm nhóm bóng Nhấn F5 để về Menu Rendering. Trong cửa sổ Outliner, nhấp chọn tableCloth.
  4. Từ Main Menubar, nhấp chọn Shading > Assign Shading Group > TableClothSG. Nhấn phím số 5 để bật Smooth Shading hoặc từ Pane Menubars, nhấp chọn Shading > Smooth Shade All. Nhấn phím số 6 để gán trình tạo bóng trên cho khăn trải bàn, hoặc từ Pane Menubars, nhấp chọn Shading > Hardware Texturing.
  5. Chúc mừng bạn! Bạn vừa hoàn thành việc tạo ra một khăn trải bàn với Maya Cloth. Hãy lưu bài tập của bạn trước khi qua bài mới. Nếu khăn trải bàn không có ô carô do bạn để đường dẫn sai. Bạn sửa đường dẫn lại trong cửa sổ Attrubite Editor, mở cửa sổ Attrubite Editor của TableClothSG. Từ Main Menubar, nhấp chọn Shading > Assign Shading Group > TableClothSG. Nhấp chọn hình vuông. Trong cửa sổ Attrubite Editor nhấp chọn thẻ tableColthMtl. Rồi nhấp nút Map bên cạnh hộp màu Color. Nhấp nút Folder để mở cửa sổ Open, trong cửa sổ Open bạn chọn theo đường dẫn sau: C:AWmaya2.5extrascloth utorialssourceimagescheckRed 8. Cách lưu kết quả Từ Main Menubar, chọn File > Save Scene hoặc nhấn Ctrl + 5
  6.  
Đồng bộ tài khoản