Tập cho bé ngủ riêng

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
62
lượt xem
6
download

Tập cho bé ngủ riêng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhiều trẻ thích ngủ cùng cha mẹ vì khi ngủ riêng bé cảm thấy sợ và cô đơn. Nhưng lâu dần, điều này sẽ dẫn đến một vấn đề: Sẽ rất khó để động viên bé tập ngủ một mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập cho bé ngủ riêng

  1. T p cho bé ng riêng Nhi u tr thích ng cùng cha m vì khi ng riêng bé c m th y s và cô ơn. Nhưng lâu d n, i u này s d n nm t v n : S r t khó ng viên bé t p ng m t mình. Nh ng tr tu i t 3-5 tu i ã có th ng m t mình và cũng là nh ng a tr thư ng hay làm nũng ba m nh t m i khi ba m nh c n chuy n “ra riêng”. Dư i ây là 5 cách b n có th khi n bé ch u ng trong phòng riêng c a mình:
  2. Ch n m t t i b t u: L p l i v i bé nhi u l n trong ngày hôm ó r ng con nên ng m t mình thôi vì con ã l n làm vi c ó r i. Nên dành cho bé nh ng l i khích l và l p m t b ng theo dõi và h a s dành t ng nh ng hình dán ng nghĩnh, xinh x n cho m i êm bé ngoan ngoãn ng m t mình. Cho bé m t th gì ó c a b n bé ng cùng, như m t cái g i ch ng h n ng viên con: Khi bé ch y vào phòng b n, b n nên nh nhàng khuyên bé tr l i phòng mình. N u bé c m th y th t v ng hay bu n bã, b n nên ng l i m t vài phút trư c c a phòng bé trư c khi v phòng mình. B n có th l p l i vi c này vài l n cho t i khi hoàn toàn yên tâm v con. Khen ng i bé: Vào bu i sáng hôm sau, hãy dành cho bé nh ng l i khen v “hành ng dũng c m” ng riêng c a tr . B n nên l p l i vi c này vài l n. Bé s c m th y t hào và thích ng riêng hơn khi bi t mình làm ư c m t vi c t t. Th c hi n nh ng thói quen nho nh h ng êm: Hãy cùng con t m, c sách và cùng n m trong chăn m t lúc. Nh ng thói quen này khi n tr c m th y an tòan và tho i
  3. mái. Th nh tho ng b n cũng nên thì th m vào tai bé r ng b n c m th y vui và t hào như th nào khi bé ch u ng ngoan m t mình.
Đồng bộ tài khoản