Tập đọc - CHUYỆN MỘT KHU VƯỜN NHỎ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
324
lượt xem
14
download

Tập đọc - CHUYỆN MỘT KHU VƯỜN NHỎ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1/ Đọc lưu loát và bước đầu biết đọc diễn cảm bài văn. - Giọng đọc nhẹ nhàng, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả. - Đọc rõ giọng hồn nhiên, nhí nhảnh của bé Thu; giọng hiền từ, chậm rãi của người ông. 2/ Hiểu các từ ngữ trong bài. - Thấy được vẻ đẹp của cây cối, hoa lá trong khu vườn nhỏ; hiểu được tình cảm yêu quý thiên nhiên của hai ông cháu trong bài. Từ đó có ý thức làm đẹp môi trường sống trong gia đình, xung quanh em. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc - CHUYỆN MỘT KHU VƯỜN NHỎ

  1. T p c: CHUY N M T KHU VƯ N NH I. M c tiêu, nhi m v : 1/ c lưu loát và bư c u bi t c di n c m bài văn. - Gi ng c nh nhàng, ng t ngh hơi úng ch , bi t nh n gi ng nh ng t ng g i t . - c rõ gi ng h n nhiên, nhí nh nh c a bé Thu; gi ng hi n t , ch m rãi c a ngư i ông. 2/ Hi u các t ng trong bài. - Th y ư c v p c a cây c i, hoa lá trong khu vư n nh ; hi u ư c tình c m yêu quý thiên nhiên c a hai ông cháu trong bài. T ó có ý th c làm p môi trư ng s ng trong gia ình, xung quanh em. II. dùng d y h c: - Tranh minh ho bài c trong SGK. - B ng ph ghi s n các câu văn c n luy n c di n c m. III. Các ho t ng d y- h c:
  2. Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Gi i thi u bài. (1’) 2. Luy n c. (10-11’) a) GV c c bài 1 lư t (ho c cho 1 HS khá gi i c) b) Hư ng d n HS c o n n i ti p. - GV chia o n: 2 o n. - HS dùng bút chì ánh d u o n. c) Cho HS c c bài. d) GV c di n c m toàn bài 1 l n. 3. Tìm hi u bài. (9-10’)
  3. - Cho HS c t ng o n và tr l i các câu h i. 4. c di n c m. (6-7’) - GV c di n c m toàn bài 1 lư t. - GV chép m t o n c n luy n c lên b ng ph và g ch dư i nh ng t c n nh n gi ng. - Cho HS c. - GV c di n c m toàn bài. 5. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà ti p t c luy n c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m :
  4. ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản