Tập đọc - VỀ NGÔI NHÀ ĐANG XÂY

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
221
lượt xem
9
download

Tập đọc - VỀ NGÔI NHÀ ĐANG XÂY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1/ Biết đọc bài thơ trôi chảy, lưu loát, ngắt giọng đúng. - Biết đọc bài thơ với giọng tả chậm rãi, nhẹ nhàng, tình cảm; vui, trải dài ở hai dòng thơ cuối. 2/ Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài thơ: thông qua hình ảnh đẹp và sống động của ngôi nhà đang xây, ca ngợi cuộc sống lao động trên đất nước ta. - Học thuộc lòng 2 khổ thơ đầu bài thơ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc - VỀ NGÔI NHÀ ĐANG XÂY

  1. T p c: V NGÔI NHÀ ANG XÂY I. M c tiêu, nhi m v : 1/ Bi t c bài thơ trôi ch y, lưu loát, ng t gi ng úng. - Bi t c bài thơ v i gi ng t ch m rãi, nh nhàng, tình c m; vui, tr i dài hai dòng thơ cu i. 2/ Hi u n i dung, ý nghĩa c a bài thơ: thông qua hình nh p và s ng ng c a ngôi nhà ang xây, ca ng i cu c s ng lao ng trên t nư c ta. - H c thu c lòng 2 kh thơ u bài thơ. II. dùng d y h c: - Tranh minh ho bài c trong SGK. - B ng ph ghi nh ng câu c n luy n c. III. Các ho t ng d y- h c:
  2. Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4') 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Luy n c. (10-11’) a) GV ho c 1 HS khá gi i c toàn bài. -C n c v i gi ng nh nhàng, ch m rãi, tình c m, vui, tr i dài. b) Cho HS c kh n i ti p. c) Cho HS c toàn bài. - Cho HS c chú gi i + gi i nghĩa t .
  3. d) GV c di n c m l i toàn bài 1 l n. Ho t ng 3: Tìm hi u bài. (9-10’) - Cho HS c bài thơ và tr l i câu h i. Ho t ng 4: c di n c m và h c thu c lòng. (6-7’) - GV hư ng d n HS cách c. - GV ưa b ng ph ã chép kh tơ c n luy n c. - Cho HS thi c di n c m. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà ti p t c h c thu c lòng. - Chu n b bài ti p.
  4. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản