Tập làm văn - LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
547
lượt xem
53
download

Tập làm văn - LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Hiểu được thế nào là biên bản cuộc họp; nội dung, tác dụng của biên bản. - Bước đầu làm được biên bản cuộc họp tổ hoặc họp lớp. - Bảng phụ ghi 3 phần chính của biên bản cuộc họp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làm văn - LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP

  1. T p làm văn: LÀM BIÊN B N CU C H P I. M c tiêu, nhi m v : - Hi u ư c th nào là biên b n cu c h p; n i dung, tác d ng c a biên b n. - Bư c u làm ư c biên b n cu c h p t ho c h p l p. II. dùng d y h c: - B ng ph ghi 3 ph n chính c a biên b n cu c h p III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4') 2. Bài m i:
  2. Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Nh n xét. (13-14’) a) Cho HS làm câu 1+2. - Cho HS c ph n yêu c u và toàn văn Biên b n h p chi i. - GV giao vi c - GV nh n xét, ch t l i. Ho t ng 3: Ghi nh . (3’) - Cho HS c ph n Ghi nh . Ho t ng 4: Luy n t p. (13- 14’) a) Hư ng d n HS làm BT 1. (10’)
  3. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài + phát bi u ý ki n. - HS th o lu n theo c p. - GV nh n xét, khen nh ng HS ch n úng, lí do rõ ràng. b) Hư ng d n HS làm BT 2. ( Cách ti n hành như BT 1) 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà t p vi t m t biên b n BT 1. ph n luy n t p. - Chu n b bài ti p.
  4. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản