Tập làm văn - LÀM BIÊN BẢN MỘT VỤ VIỆC

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
254
lượt xem
23
download

Tập làm văn - LÀM BIÊN BẢN MỘT VỤ VIỆC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- HS biết làm biên bản về một vụ việc, phản ánh đầy đủ sự việc và trình bày theo đúng thể thức quy định của một biên bản. - 3 tờ giấy khổ to + 3 bút dạ để HS làm bài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làm văn - LÀM BIÊN BẢN MỘT VỤ VIỆC

  1. T p làm văn: LÀM BIÊN B N M T V VI C I. M c tiêu, nhi m v : - HS bi t làm biên b n v m t v vi c, ph n ánh y s vi c và trình bày theo úng th th c quy nh c a m t biên b n. II. dùng d y h c: - 3 t gi y kh to + 3 bút d HS làm bài. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Gi i thi u bài: (1’) 2. Làm bài t p. (28-30’) a) Hư ng d n HS làm BT 1. (7-8’)
  2. - Cho HS c yêu c u và giao vi c. b) Hư ng d n HS làm BT 2. (23-25’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài + trình bày k t qu . - GV phát cho 2 HS 2 t phi u to HS làm bài vào - GV làm bài cá phi u. nhân. - L p nh n xét. - GV nh n xét. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p.
  3. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản