Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
2
download

Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê:Nội vụ, Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Thẩm định trong 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản thẩm định Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Sở Nội vụ Tên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước

  1. Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nội vụ, Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Thẩm định trong 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản thẩm định Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức đến nộp hồ 1. sơ tại Sở Nội vụ
  2. Tên bước Mô tả bước Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục, Sở Nội vụ gửi hồ sơ Sở Nội vụ tiếp nhận, 2. lại tổ chức đó để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì kiểm tra hồ sơ thực hiện bước 3 3. Thẩm định hồ sơ Văn bản thẩm định 4. trình UBND cấp tỉnh Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đề án thành lập tổ chức Tờ trình về Đề án thành lập tổ chức, dự thảo QĐ thành lập tổ chức, dự thảo 2. Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của tổ chức (đối với việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước); 3. Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập tổ chức
  3. Thành phần hồ sơ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo 4. cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Đảm bảo các điều kiện cần thiết về nhân sự, kinh Nghị định số 1. phí, biên chế, trụ sở làm, trang thiết bị làm việc để 83/2006/NĐ-CP ng... triển khai hoạt động của tổ chức

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản