intTypePromotion=1
ADSENSE

Thần dược Đông trùng hạ thảo

Chia sẻ: Hyekyo Hyekyo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

406
lượt xem
59
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đó là một dạng cộng sinh giữa một loài nấm túi có tên khoa học là Cordyceps sinensis Saxcc với sâu non của một loại côn trùng thuộc chi Hepialus

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần dược Đông trùng hạ thảo

  1. Vietsciences; Nguy n Lân Dũng; Nguyen Lan Dung; Dương Văn H p, ... http://vietsciences.free.fr/timhieu/khoahoc/ykhoa/thanduoc-dongtrunghat... Th n dư c ông Trùng H Th o Vietsciences-Nguy n Lân Dũng, Dương Văn H p, Ph m Th H i 03/10/2005 ông trùng h th o là gì? ó là m t d ng c ng sinh gi a m t loài n m túi có tên khoa h c là Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc. v i sâu non ( u trùng) c a m t loài côn trùng thu c chi Hepialus. Thư ng g p nh t là sâu non c a loài Hepialus armoricanus. Ngoài ra còn 40 loài khác thu c chi Hepialus cũng có th b Cordyceps sinensis ký sinh. Vào mùa ông n m b t u ký sinh vào sâu non và làm ch t sâu non vì ăn h t ch t dinh dư ng c a chúng. Mùa hè m áp n m b t u m c ra kh i sâu như m t ng n c và vươn lên kh i m t t. u c a ng n n m là m t th m (stroma) hình tr thuôn nh n. Ch phát hi n ư c THT vào mùa hè m t s cao nguyên cao hơn m t bi n t 3500 n 5000m. ó là các vùng Tây T ng, T Xuyên, Thanh Hi, Cam Túc, Vân Nam... Thành ph n Các phân tích hoá h c cho th y trong sinh kh i (biomass) c a THT có 17 acid amin khác nhau, có D-mannitol, có lipid, có nhi u nguyên t vi lư ng (Al, Si, K, Na...). Quan tr ng hơn là trong sinh kh i THT có nhi u ch t ho t ng sinh h c mà các nhà khoa h c ang phát hi n d n d n ra nh các ti n b c a ngành hoá h c các h p ch t t nhiên. Nhi u ho t ch t này có giá tr dư c li u th n kỳ. Trong ó phi k n cordiceptic acid, cordycepin, adenosine, hydroxyethyl-adenosine. áng chú ý hơn c là nhóm ho t ch t HEAA ( Hydroxy-Ethyl-Adenosine- Analogs). THT còn có ch a nhi u lo i vitamin (trong 100g THT có 0,12 g vitamin B12; 29,19 mg vitamin A; 116,03 mg vitamin C, ngoài ra còn có 1 of 5 8/7/2007 7:11 PM
  2. Vietsciences; Nguy n Lân Dũng; Nguyen Lan Dung; Dương Văn H p, ... http://vietsciences.free.fr/timhieu/khoahoc/ykhoa/thanduoc-dongtrunghat... vitamin B2 (riboflavin), vitamin E, vitamin K...) Chi n m Cordyceps có t i 350 loài khác nhau, ch riêng Trung Qu c ã tìm th y 60 loài. Tuy nhiên cho n nay ngư i ta m i ch nghiên c u nhi u nh t ư c v 2 loài Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc. và Cordyceps militaris (L. ex Fr.) Link. Loài th hai ư c g i là Nh ng trùng th o Sưu t p gi ng c a chúng tôi hi n ã có t i 3000 ch ng, nhưng m i l n có thêm ư c m t ch ng vi sinh v t m i là m t l n chúng tôi thêm m t hy v ng có th óng góp cho t nư c m t s n ph m m i. Ai sang Trung Qu c cũng mu n mua làm quà m t ít ông trùng h th o vì danh ti ng c a lo i dư c li u này quá l n và em t ng ai cũng quý. T i m t Vi n nghiên c u Công ngh sinh h c (CNSH) Trung Qu c ã gi i thi u cho oàn chúng tôi vi c phân l p thành công n m Cordyceps sinensis trong ông trùng h th o và ch ng minh ư c m i dư c li u u n m trong ph n h th o ch không h có gì trong ph n ông trùng. V y là h ã có trong tay m t c a quý. Nh ng l n sang Trung Qu c g n ây tôi ã th y nh ng viên nang ông trùng h th o ( THT) trong các v thu c r t p và v i giá r hơn r t nhi u so v i m u ông trùng h th o t nhiên mà chúng ta v n th y bán ph Lãn Ông. Năm qua tôi ư c tham d m t H i ngh qu c t v Công ngh sinh h c h p Thái Lan và tôi r t ng c nhiên khi th y không ch có các báo cáo r t sâu v THT c a các nhà khoa h c Trung Qu c mà còn có các báo cáo sâu hơn n a v THT c a các nhà khoa h c M . ông trùng h th o là m t th n dư c Vì sao chúng ư c coi như m t trong nh ng lo i th n dư c n i ti ng kh p th gi i?. Sách y h c c truy n c a Trung Qu c t xa xưa ã coi THT là v thu c có tác d ng “B ph ích can, b tinh i n tu , ch huy t hoá àm” , “B ph ích th n, h dư ng t ng ph ”, “Tư âm tráng dương, khư b nh ki n thân”; là lo i thu c “Tư b dư c thi n”, có th ch a ư c “Bách hư bách t n”. M t khác các nghiên c u c truy n cũng như các th c nghi m hi n i u xác nh THT h u như không có tác d ng ph i v i cơ th ngư i và ng v t. Li u u ng THT an toàn i v i chu t thí nghi m là trên 45g/1kg th tr ng. 2 of 5 8/7/2007 7:11 PM
  3. Vietsciences; Nguy n Lân Dũng; Nguyen Lan Dung; Dương Văn H p, ... http://vietsciences.free.fr/timhieu/khoahoc/ykhoa/thanduoc-dongtrunghat... Cordyceps militaris (Nh ng trùng th o) Cordyceps capitata 3 of 5 8/7/2007 7:11 PM
  4. Vietsciences; Nguy n Lân Dũng; Nguyen Lan Dung; Dương Văn H p, ... http://vietsciences.free.fr/timhieu/khoahoc/ykhoa/thanduoc-dongtrunghat... Cordyceps ditmarii Cordyceps gracilis Cordyceps sphecocephala ng d ng c a ông trùng d th o: Các nghiên c u y h c và dư c h c ã ch ng minh ư c các tác d ng sau ây c a THT: 1-Ch ng l i tác d ng x u c a các tân dư c i v i th n, thí d iv i c tính c a Cephalosporin A. 2-B o v th n trong trư ng h p g p t n thưng do thi u máu. 3-Ch ng l i s suy thoái c a th n, xúc ti n vi c tái sinh và ph c h i các t bào ti u 4 of 5 8/7/2007 7:11 PM
  5. Vietsciences; Nguy n Lân Dũng; Nguyen Lan Dung; Dương Văn H p, ... http://vietsciences.free.fr/timhieu/khoahoc/ykhoa/thanduoc-dongtrunghat... qu n th n 4-Làm h huy t áp ngư i cao huy t áp 5-Ch ng l i hi n tư ng thi u máu cơ tim 6- Gi n nh nh p p c a tim 7-Tăng cư ng tính mi n d ch không c hi u 8- i u ti t tính mi n d ch c hi u 9-Tăng cư ng năng l c th c bào c a các t bào mi n d ch 10-Tăng cư ng tác d ng c a n i ti t t tuy n thư ng th n và làm trương n các nhánh khí qu n. 11-Tăng cư ng d ch ti t trong khí qu n và tr m 12-Làm ch m quá trình lão hoá c a cơ th 13- H n ch b nh t t c a tu i già 14-Nâng cao năng l c ch ng ung thư c a cơ th 15- Ch ng l i tình tr ng thi u oxygen c a cơ th 16- Tăng cư ng tác d ng lưu thông máu trong cơ th 17- h n ch tác h i c a tia gamma i v i cơ th 18- Tăng cư ng tác d ng an th n, tr n tĩnh th n kinh 19-Tăng cư ng vi c i u ti t n ng ư ng trong máu 20-Làm gi m cholesterol trong máu và ch ng xơ v a ng m ch. 21-Xúc ti n tác d ng c a các n i ti t t (hormone). 22- Tăng cư ng ch c năng tiêu hoá và h p thu các ch t dinh dư ng 23- c ch vi sinh v t có h i, k c vi khu n lao 24- Kháng viêm và tiêu viêm 25- Có tác d ng cư ng dương và ch ng li t dương Vì THT thu nh t t thiên nhiên ch có h n, môi trư ng t nhiên thích h p cho s phát tri n c a THT l i toàn là các vùng núi non và cao nguyên hi m tr , xa xôi, cho nên vi c ch ng minh các ho t ch t u t p trung trong n m Cordyceps sinensis và vi c thành công trong vi c nuôi c y quy mô công nghi p (v i n i lên men) ho c quy mô th công nghi p (nuôi trên môi trư ng x p trong các l mi ng r ng có nút bông) © http://vietsciences.free.fr và http://vietsciences.net Nguy n Lân Dũng 5 of 5 8/7/2007 7:11 PM
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=406

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2