Thanh quyết toán các dự án khuyến nông, khuyến ngư

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
81
lượt xem
10
download

Thanh quyết toán các dự án khuyến nông, khuyến ngư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thanh quyết toán các dự án khuyến nông, khuyến ngư', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thanh quyết toán các dự án khuyến nông, khuyến ngư

  1. Thanh quyết toán các dự án khuyến nông, khuyến ngư. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm KNKN Quốc gia Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong ngày (theo lịch quyết toán) Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Phê duyệt
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Các cá nhân, đơn vị tham gia dự án khuyến nông, khuyến ngư 1. nộp hồ sơ tại Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia (TTKNKNQG). 2. Nếu Hồ sơ đầy đủ sẽ thanh quyết toán ngay trong ngày 3. Nếu Hồ sơ không đầy đủ, đề nghị đơn vị bổ sung. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản nghiệm thu theo mẫu thống nhất (nghiệm thu tổng hợp và nghiệm thu cơ 1. sở): 02 bộ; - Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện dự án và Báo cáo tổng kết chương trình, 2. dự án: 01 bộ;
  3. Thành phần hồ sơ 3. Thanh lý Hợp đồng: 06 bản; 4. Chứng từ gốc liên quan (sau khi kiểm tra sẽ trả lại đơn vị); Các biểu mẫu báo cáo (báo cáo quyết toán tổng hợp, chi tiết quyết toán, đối 5. chiếu công nợ…): 02 bộ 6. Các bảng tổng hợp và các văn bản khác (nếu có).. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tài liệu của Trung tâm 1. Bản nghiệm thu cơ sở: mẫu NT-01/KNQG; Khuyế... Tài liệu của Trung tâm 2. Bản nghiệm thu tổng hợp: mẫu NT-02; Khuyế...
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Biên bản nghiệm thu (Cơ quan thông tin đại Tài liệu của Trung tâm 3. chúng): mẫu NT4B/KNKNQG Khuyế... Tài liệu của Trung tâm 4. Báo cáo kết quả: mẫu BC; Khuyế... Báo cáo kết quả thực hiện dự án thông tin tuyên Tài liệu của Trung tâm 5. truyền: mẫu BC-TT/KNQG Khuyế... Thanh lý Hợp đồng (mẫu); Chi tiết quyết toán: Tài liệu của Trung tâm 6. mẫu CT-QT/KNQG Khuyế... Tài liệu của Trung tâm 7. Báo cáo quyết toán: mẫu QT-01/KNQG; Khuyế... Bảng Tổng hợp thanh toán vật tư: mẫu QT- Tài liệu của Trung tâm 8. 02/KNQG; Khuyế... Bảng kê Chứng từ quyết toán: mẫu QT- Tài liệu của Trung tâm 9. 03/KNQG; Khuyế...
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tổng hợp thanh toán: mẫu BK-01; Bảng kê thanh Tài liệu của Trung tâm 10. toán tập huấn: mẫu BK-02; Khuyế... Bảng kê thanh toán: mẫu BK-03; Danh sách hỗ Tài liệu của Trung tâm 11. trợ vật tư: mẫu DS-1A/KNQG; Khuyế... Danh sách xác nhận vật tư đối ứng: mẫu DS- Tài liệu của Trung tâm 12. 1B/KNQG; Khuyế... Danh sách thanh toán cho học viên, đại biểu: mẫu Tài liệu của Trung tâm 13. DS-2A/KNQG; Khuyế... Tài liệu của Trung tâm 14. Danh sách học viên, đại biểu: DS-2B/KNQG; Khuyế... Danh sách ngủ học viên/đại biểu/ giáo viên: mẫu Tài liệu của Trung tâm 15. DS-03/KNQG; Khuyế... Bảng kê thanh toán đi lại cho học viên, đại biểu: Tài liệu của Trung tâm 16. mẫu DS-04/KNQG; Khuyế...
  6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Bảng kê thanh toán cho giảng viên: mẫu DS- Tài liệu của Trung tâm 17. 05/KNQG; Khuyế... Danh sách cử học viên tham dự tập huấn: mẫu Tài liệu của Trung tâm 18. DS-06/KNQG Khuyế... Biên bản nghiệm thu (Hội thi, hội chợ, diễn đàn): Tài liệu của Trung tâm 19. mẫu NT4A/KNKNQG; Khuyế... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản