intTypePromotion=3

Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Tạm ứng vốn\Công trình xây dựng tại điểm TĐC xen ghép

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
51
lượt xem
2
download

Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Tạm ứng vốn\Công trình xây dựng tại điểm TĐC xen ghép

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện sơn la\tạm ứng vốn\công trình xây dựng tại điểm tđc xen ghép', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Tạm ứng vốn\Công trình xây dựng tại điểm TĐC xen ghép

  1. Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\Tạm ứng vốn\Công trình xây dựng tại điểm TĐC xen ghép Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý vốn uỷ thác Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị tạm ứng vốn theo quy định. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt Các bước Mô tả bước Tên bước Tiếp nhận hồ sơ: 1. Bước 1. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thanh toán, yêu cầu Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ (nếu có sai sót). 2. Bước 2. Sau khi kiểm tra, chuyển trình Lãnh đạo Chi nhánh phê duyệt. Phòng nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ do Lãnh đạo Chi nhánh duyệt, 3. Bước 3. chuyển phòng tài chính kế toán hướng dẫn khách hàng hoàn lập chứng từ rút vốn. Phòng Tài chính kế toán trình Lãnh đạo Chi nhánh duyệt chứng 4. Bước 4. từ.
  3. Mô tả bước Tên bước Phòng Tài chính kế toán hạch toán, phân loại chứng từ, trả khách 5. Bước 5. hàng và chuyển phòng nghiệp vụ, thực hiện lưu giữ. Hồ s ơ Thành phần hồ sơ I. Tài liệu cơ sở: 1. Văn bản của cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tái định cư xen ghép. Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình kèm 2. báo cáo kinh tế - kỹ thuật - Bản chính/bản sao theo quy định. 3. Quyết định phê duyệt thiết kế - dự toán - Bản chính/bản sao theo quy định. Dự toán chi tiết được duyệt của từng công việc, hạng mục công trình đối với 4. các gói thầu chỉ định thầu và tự thực hiện - Bản chính/bản sao theo quy định.
  4. Thành phần hồ sơ Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật đấu thầu - Bản chính/bản 5. sao theo quy định. Hợp đồng xây dựng giữa Ban QLDA với đơn vị thực hiện và các tài liệu kèm 6. theo hợp đồng - Bản chính/bản sao theo quy định. II. Khi tạm ứng vốn: 7. Kế hoạch vốn do UBND tỉnh thông báo - Bản chính/bản sao theo quy định. 8. Giấy đề nghị thanh toán vốn do Ban QLDA lập - Bản chính. Chứng từ chuyển tiền - Bản chính. Lưu ý: a. Đối với dự án đầu tư có tổng mức đầu tư dưới 100 triệu đồng chỉ cần Quyết định phê duyệt thiết kế - dự toán hoặc Quyết định phê duyệt dự toán 9. chi tiết (kèm dự toán chi tiết); b. Hợp đồng giữa Chủ đầu tư và nhà thầu gồm các tài liệu đi kèm bản hợp đồng: bản tiên lượng của hồ sơ mời thầu; bản tiên lượng tính giá dự thầu kèm theo biểu giá chi tiết của nhà thầu và các điều kiện thay đổi về giá (nếu có), điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng. Số bộ hồ sơ:
  5. 01 (một) (bộ). Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Quyết định số 107/QĐ- 1. Phiếu giao nhận tài liệu (Mẫu số 01/TTV- TĐSL) NHPT ng... Giấy đề nghị thanh toán vốn (các công trình xây Quyết định số 107/QĐ- 2. dựng) (Mẫu số 02A/TTV-TĐSL) NHPT ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Thuộc phạm vi, đối tượng, thời điểm áp dụng Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thuỷ Quyết định số 1. điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 107/QĐ-NHPT ng... 02/2007/QĐ TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
  6. Nội dung Văn bản qui định Nằm trong Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án Thu ỷ điện Sơn La được phê duyệt tại Quyết định Quyết định số 2. số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004 và các quyết 107/QĐ-NHPT ng... định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung QHTT. Nằm trong QHCT khu (điểm) TĐC đ ược UBND các Quyết định số 3. tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu phê duyệt. 107/QĐ-NHPT ng... Thực hiện theo các quyết định có liên quan của Thủ Quyết định số 4. tướng Chính phủ, của UBND các tỉnh: Sơn La, Điện 107/QĐ-NHPT ng... Biên, Lai Châu. Dự án phải đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư và xây Quyết định số 5. dựng theo quy định hiện hành. 107/QĐ-NHPT ng... Quyết định số 6. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư hàng năm. 107/QĐ-NHPT ng...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản