intTypePromotion=3

Thảo luận nhóm: Lý thuyết xác suất và thống kê toán

Chia sẻ: Tăng Anh Thu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

0
39
lượt xem
4
download

Thảo luận nhóm: Lý thuyết xác suất và thống kê toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thảo luận nhóm "Lý thuyết xác suất và thống kê toán" gồm các bài tập để giúp người học tiếp thu các môn học có liên quan và cách thức thu thập xử lý số liệu trong quá trình công tác sau này. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thảo luận nhóm: Lý thuyết xác suất và thống kê toán

  1. THẢO LUẬN: LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG  KÊ TOÁN
  2. Câu 1: Với độ tin cậy 95% ước lượng điểm học phần trung bình môn  lý thuyết xác suất và thống kê toán của Đại học Thương Mại Gọi :           X:  là điểm học phần của sinh viên ĐH thương mại               X        : là đi ểm học phần trung bình của sinh viên ĐH thương mại       trên mẫu.         µ          : là đi ểm học phần trung bình của sinh viên ĐH thương mại      trên đám đông. a. Mẫu số liệu:  Điều tra  điểm trung bình môn Lý thuyết xác suất  và thống kê toán của 160 sinh viên Đại học Thương mại
  3. BẢNG PHÂN PHỐI TẦN SỐ Điểm TB Tần số Điểm TB Tần số Điểm TB Tần số Điểm TB Tần số Điểm TB Tần số 2.5 1 4.5 2 5.9 3 7.2 4 8.4 3 2.7 2 4.8 2 6 7 7.3 2 8.5 5 2.8 1 4.9 3 6.2 7 7.4 9 8.6 2 3 1 5.1 2 6.4 5 7.5 2 8.7 2 3.1 2 5.2 1 6.5 4 7.6 6 8.8 1 3.5 1 5.3 3 6.6 5 7.7 1 9.1 1 3.6 1 5.4 3 6.7 3 7.8 3 9.3 2 3.9 1 5.5 1 6.8 2 8 7 9.4 2 4 5 5.6 2 6.9 11 8.1 2 9.5 1 4.2 4 5.7 2 7 6 8.2 4 4.4 2 5.8 3 7.1 1 8.3 2
  4. b) Giải quyết bài toán:
  5. Câu 1: Với độ tin cậy 95% ước lượng điểm học phần trung bình môn  lý thuyết xác suất và thống kê toán của Đại học Thương Mại Kết luận: Với  độ  tin  cậy  95%,  thì  điểm  học  phần    trung  bình  của  sinh viên trường ĐH Thương Mại nằm trong khoảng:  (6.5375 – 0,2442 ; 6.5375 + 0,2442) = (6.2932 ; 6.7817)
  6. Câu  2:  Với  mức  ý  nghĩa  5%  kiểm  định  giả  thuyết  cho  rằng  trong mỗi lần thi tỷ lệ sinh viên Đại học Thương Mại trượt  môn Lý thuyết xác suất và thống kê toán nhỏ hơn 30%. Gọi:     X: là điểm học phần của sinh viên ĐH thương mại     f : là tỷ lệ  sinh viên ĐH thương mại trượt môn lý           thuyết xác suất và  thống kê toán  trên mẫu    p: là tỷ lệ  sinh viên ĐH thương mại trượt môn lý                      thuyết xác suất và  thống kê toán  trên đám đông.
  7. Câu  2:  Với  mức  ý  nghĩa  5%  kiểm  định  giả  thuyết  cho  rằng  trong mỗi lần thi tỷ lệ sinh viên Đại học Thương Mại trượt  môn Lý thuyết xác suất và thống kê toán nhỏ hơn 30%. Kết luận: Vậy với mức ý nghĩa 5%, trong mỗi lần thi tỷ lệ sinh  viên Đại học Thương Mại thi trượt môn lý thuyết xác  suất và thống kê toán lớn hơn 30%

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản