thiết kế hệ thống IMS trong NGN, chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
100
lượt xem
48
download

thiết kế hệ thống IMS trong NGN, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các phiên cơ sở giữa các thuê bao di động luôn luôn liên quan đến hai S-CSCF (mỗi S-CSCF cho một thuê bao). Một phiên cơ sở giữa một thuê bao và một đầu cuối PSTN sẽ liên quan đến một SCSCF cho UE đó, một BGCF để lựa chọn gateway PSTN và một MGCF cho PSTN. Phiên lưu lượng được chia thành ba phần: Phần khởi tạo, phần liên kết S-CSCF/ MGCF, phần kết thúc. Phần khởi tạo cư trú ở tất cả các thành phần của mạng giữa UE (hoặc PSTN) và S-CSCF cho UE đó (hoặc MGCF...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống IMS trong NGN, chương 7

  1. Chương 7: Các thủ tục liên quan đến phiên đa phương tiện IP Các phiên cơ sở giữa các thuê bao di động luôn luôn liên quan đến hai S-CSCF (mỗi S-CSCF cho một thuê bao). Một phiên cơ sở giữa một thuê bao và một đầu cuối PSTN sẽ liên quan đến một S- CSCF cho UE đó, một BGCF để lựa chọn gateway PSTN và một MGCF cho PSTN. Phiên lưu lượng được chia thành ba phần: Phần khởi tạo, phần liên kết S-CSCF/ MGCF, phần kết thúc. Phần khởi tạo cư trú ở tất cả các thành phần của mạng giữa UE (hoặc PSTN) và S-CSCF cho UE đó (hoặc MGCF phục vụ MGW). Phần kết thúc cư trú ở tất cả các thành phần mạng nằm giữa S-CSCF cho UE đó (hoặc MGCF phục vụ MGW) và UE (hoặc PSTN). 3.3.1 Kĩ thuật thiết lập mạng mang Để thực hiện các thủ tục, mạng cần biết người dùng đầu cuối để thông báo trước–trước khi thiết lập mạng mang và tích cực các PDP Context. Điều này đưa ra lí do cho người dùng đầu cuối lựa chọn loại phương tiện và bộ mã hóa phù hợp trước khi thiết lập tài nguyên cho người dùng đó. Hình sau thể hiện kĩ thuật thiết lập mạng mang mà trong đó thông báo trước đã xảy ra trước khi khởi tạo các thủ tục thiết lập mạng mang được thực hiện. Hơn nữa sự tương tác người dùng cũng sẽ được thực hiện sau khi thiết lập mạng mang được thực hiện như trong hình vẽ. Nếu người khởi tạo phiên nhận nhiều câu
  2. trả lời thì có nghĩa là phiên đó đã bị rẽ nhánh trong mạng và UE sẽ lựa chọn một cấu hình trong số các đáp ứng đó. Trong trường hợp nhiều đáp ứng, tài nguyên mà UE yêu cầu sẽ là lôgic OR các tài nguyên được chỉ định trong các đáp ứng để tránh tình trạng cấp phát tài nguyên không cần thiết. UE sẽ không bao giờ yêu cầu nhiều tài nguyên hơn so vời dự định trong bản tin INVITE. Thực thể “CSCFs khác” trong hình bao gồm một vài các CSCFs: I-CSCF và các S-CSCF. Hình 3.7 Thiết lập mạng mang tùy chọn thông báo trước 1. UE(A) khởi động thủ tục thiết lập phiên tới UE(B) bằng đề xuất SDP.
  3. 2. người dùng UE(B) được thông báo trước. 3. Một chỉ thị về thông báo trước sẽ được gửi cho UE(A). 4. Người dùng tại UE(B) sau đó sẽ tương tác và nói ra mong muốn của anh ta hay cô ta về phiên. 5. UE(B) đưa ra SDP chấp nhận dựa vào sự thiết lập của thiết bị đầu cuối, các thuộc tính, các thuộc tính cấu hình trước của đầu cuối, và các mong muốn của người dùng. 6. SDP chấp nhận được chuyển tới UE(A) trong phần tải trọng trong đáp ứng SIP. 7. Khởi tạo các thủ tục thiết lập phiên được thực hiện. Trong suốt bước thiết lập mạng mang này, tài nguyên cho UE(A) và cho UE(B) để truy nhập mạng được đặt trước nhờ các thủ tục PDP Context. Tài nguyên mang trong các mạng ngoài cũng sẽ được đặt trước tại thời điểm này. 8. Đầu cuối UE(B) bắt đầu đổ chuông. 9. Chỉ thị thông báo được chuyển tới UE(A). 10. Người dùng tại UE(B) sẽ tương tác và nói ta mong muốn của anh ta hay cô ta về phiên đó. 11. UE(A) và UE(B) sẽ thực hiện các thủ tục chỉnh sửa mang vào thời điểm đó nếu như thiết lập mang được đặt trước trong bước 7 và mong muốn của người dùng B thay đổi. Trong bước chỉnh sửa mang, tài nguyên cho UE(A) và UE(B) được thay đổi nhờ sự thay đổi các PDP Context, và sự đặt trước tài nguyên ở mạng ngoài cũng sẽ được thay đổi.
  4. 12. Thủ tục thiết lập phiên được báo nhận. 3.3.2 Phân phối thông tin và sự kiện S-CSCF và các server ứng dụng (SIP-AS, IM-SSF, OSA-SCF) sẽ cho phép gửi dịch vụ bản tin thông báo tới các điểm đầu cuối. Điều này được thực hiện nhờ trao đổi thông tin request/ respone SIP chứa trong thông tin dịch vụ và danh sách các điểm URI để định vị thông tin đã được mô tả trong các khuôn dạng phương tiện khác. Hơn nữa các điểm đầu cuối cũng sẽ cho phép gửi thông tin tới các điểm khác, thông tin này sẽ được chuyển đi nhờ sử dụng các bản tin báo hiệu SIP. Các bản tin báo hiệu SIP phù hợp sẽ được chuyển theo tuyến báo hiệu SIP IMS gồm S-CSCF hoặc cũng có thể là Server ứng dụng SIP. Kĩ thuật sử dụng cho định tuyến, bảo mật thanh toán vv được xác định trong các phiên SIP IMS cũng sẽ được sử dụng cho các bản tin báo hiệu SIP để chuyển thông tin tới các điểm đầu cuối. Độ dài thông tin được truyền bị hạn chế bởi kích thước bản tin vì vậy phân mảnh và tái hợp thông tin không cần thiết ở UE. Kĩ thuật này sẽ được đưa ra như sau:  IMS có các khả năng để điều khiển các loại phương tiện truyền thông khác nhau. Nó có thể cung cấp các khuân dạng phương tiện truyền thông khác nhau như văn bản, hình ảnh, video.
  5.  UE sẽ hỗ trợ các sự kiện liên quan đến trao đổi thông tin, sự trao đổi thông tin của UE phụ thuộc cấu hình và khả năng của nó.  Một UE không tham gia vào một dịch vụ trao đổi thông tin sẽ không thể trao đổi thông tin về phiên với một UE khác. Hình 3.8 Cung cấp các sự kiện dịch vụ liên quan đến các điểm đầu cuối 1. Khi một sự kiện dịch vụ xảy ra, S-CSCF hoặc các server ứng dụng sẽ muốn biết thông tin về các điểm đầu cuối, S- CSCF hoặc các Server ứng dụng phát các bản tin yêu cầu thể hiện người dùng. Nội dung sẽ gồm văn bản mô tả sự kiện dịch vụ, danh sách các URI hoặc các dịch vụ thông tin sửa đổi khác. 2. P-CSCF chuyển tiếp các bản tin yêu cầu này. 3. UE diễn tả các thông tin liên quan đến dịch vụ, để giới hạn nó chỉ làm theo cấu hình và khả năng của nó.
  6. 4. Có thể sau khi tương tác với người dùng, UE sẽ cho phép gói thông tin trong đáp ứng để gửi tới S-CSCF. 5. P-CSCF sẽ chuyển tiếp đáp ứng đó.
Đồng bộ tài khoản