Thiết kế mặt bằng (Phần 2)

Chia sẻ: Kim Kim | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
148
lượt xem
66
download

Thiết kế mặt bằng (Phần 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự luân chuyển của nguyên liệu Trong một hệ thống sản xuất tiêu biểu, nguyên liệu được di chuyển từ công đoạn này đến công đoạn khác trong suốt toàn bộ quá trình sản xuất, từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến việc phân phối sản phẩm. Cũng tương tự như vậy trong hoạt động dịch vụ, khách hàng (hoặc yêu cầu) di chuyển qua các giai đoạn trong hệ thống. Việc di chuyển của nguyên liệu hoặc khách hàng không tạo ra lợi nhuận. Không có sự tăng giá trị trong việc di chuyển nhưng trên thực tế còn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế mặt bằng (Phần 2)

  1. Thiết kế mặt bằng (Phần 2) Sự luân chuyển của nguyên liệu Trong một hệ thống sản xuất tiêu biểu, nguyên liệu được di chuyển từ công đoạn này đến công đoạn khác trong suốt toàn bộ quá trình sản xuất, từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến việc phân phối sản phẩm. Cũng tương tự như vậy trong hoạt động dịch vụ, khách hàng (hoặc yêu cầu) di chuyển qua các giai đoạn trong hệ thống. Việc di chuyển của nguyên liệu hoặc khách hàng không tạo ra lợi nhuận. Không có sự tăng giá trị trong việc di chuyển nhưng trên thực tế còn phải tốn chi phí cho chúng. Dễ thấy nhất đó là chi phí vận hành máy và lương trả cho công nhân để đi chuyển nguyên liệu, giảm việc di chuyển có nghĩa là giảm được chi phí trực tiếp này. Cũng như vậy, càng phải di chuyển nhiều nguyên liệu và khách hàng thì khả năng xảy ra tai nạn càng cao, mà khi tai nạn xảy ra thì sẽ làm tăng chi phí.
  2. Việc di chuyển càng nhiều càng dễ gây ra đổ vỡ, nguy hiểm, hoặc hư hỏng hàng hoá và, tương tự như vậy, giấy tờ cũng dễ bị thất lạc. Cùng với việc đổ vỡ và thất lạc là khả năng gây thương tổn cho người làm việc. Một vấn đề khác có thể nảy sinh cùng với việc dự trữ thiếu nguyên liệu. Cuối cùng việc chậm trễ trong luân chuyển nguyên liệu có thể gây ra bất mãn trong khách hàng và giảm doanh số. Bảng 4.1. Các nhân tố trong việc chọn lựa cách bố trí Tiêu chuẩn có thể Giải thích dùng 1 Dễ dàng thu hẹp Có thể dễ dàng tăng hoặc giảm không hoặc mở rộng trong tương gian cần sử dụng? lai. 2 Khả năng thích nghi Việc bố trí có thể dễ dàng thích ứng và thay đổi với sự thay đổi về chủng loại và sự đa dạng của sản phẩm mà không cần sắp sếp lại? 3 Tính linh hoạt của Mức độ dễ dàng thay đổi cách bố trí mặt bằng khi cần đáp ứng sự thay đổi như thế nào?
  3. 4 Hiệu quả của việc di Ảnh hưởng như thế nào đến kết quả chuyển hoạt động sản xuất hoặc các bước di chuyển của nguyên liệu, giấy tờ, hay con người. 5 Hệ quả của thiết bị Có thể sử dụng và quản lý hệ thống nâng chuyển vật liệu nâng chuyển, thiết bị, container dễ dàng đơn giản? 6 Hiệu quả tồn kho Hiệu quả của việc tồn kho như thế nào? 7 Hiệu quả sử dụng Bao nhiêu diện tích sàn và không không gian gian được sử dụng? 8 Hiệu quả của tất cả Khu vực cung cấp có được sắp xếp các dịch vụ cung cấp để phục vụ tốt nhất cho khu vực sản xuất? 9 Ảnh hưởng đối với Ảnh hưởng của bố trí đối với tai nạn an toàn và quản lý cơ sở và sự sạch sẽ? vật chất 10 Ảnh hưởng đối với Việc bố trí đóng góp như thế nào điều kiện làm việc và sự trong việc tạo nên một môi trường làm việc thoả mãn của người làm thuận lợi?
  4. việc 11 Sự dễ dàng trong Việc bố trí sẽ giúp cho người quản việc điều khiển và kiểm đốc hướng dẫn và kiểm soát hoạt động dễ soát dàng? 12 Giá trị khuyếch Việc bố trí có lôi cuối và hấp dẫn để trương đối với công chúng làm nổi bật hình tượng của công ty? và chính quyền 13 Ảnh hưởng đối với Ảnh hưởng của việc bố trí đối với chất lượng sản phẩm và chất lượng sản phẩm đến mức nào? nguyên liệu 14 Ảnh hưởng đối với Việc bố trí sẽ hỗ trợ hay ngăn cản công tác bảo trì việc bảo trì ở mức nào? 15 Phù hợp với tổ chức Mặt bằng sẽ thích hợp với cấu trúc nhà máy của tổ chức như thế nào? 16 Sử dụng thiết bị Thiết bị được sử dụng đến mức nào? 17 Ảnh hưởng đối với Việc bố trí giúp kiểm soát việc trộm an ninh cắp như thế nào?
  5. 18 Sử dụng các điều Việc bố trí có thuận lợi như thế nào kiện tự nhiên về mặt điều kiện tự nhiên? 19 Khả năng đáp ứng Việc bố trí có đáp ứng tốt nhu cầu về về công suất sản lượng? 20 Sự tương thích đối Việc bố trí tương thích với kế hoạch với kế hoạch dài hạn dài hạn đến đâu?
Đồng bộ tài khoản