Thỏa thuận thành lập, cải tạo, chuyển cấp đường ngang cấp I, II, III giao cắt giữa đường sắt quốc gia với đường bộ các cấp

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
46
lượt xem
3
download

Thỏa thuận thành lập, cải tạo, chuyển cấp đường ngang cấp I, II, III giao cắt giữa đường sắt quốc gia với đường bộ các cấp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thỏa thuận thành lập, cải tạo, chuyển cấp đường ngang cấp i, ii, iii giao cắt giữa đường sắt quốc gia với đường bộ các cấp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thỏa thuận thành lập, cải tạo, chuyển cấp đường ngang cấp I, II, III giao cắt giữa đường sắt quốc gia với đường bộ các cấp

  1. Thỏa thuận thành lập, cải tạo, chuyển cấp đường ngang cấp I, II, III giao cắt giữa đường sắt quốc gia với đường bộ các cấp Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường sắt Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý cơ sở hạ tầng đường sắt – Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Nộp trực tiếp tại Văn phòng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hoặc thông qua hệ thống bưu chính Thời hạn giải quyết:Không có
  2. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị tại Tổng công ty 1. Đường sắt Việt Nam Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thẩm tra hồ sơ đề nghị 2. cấp phép 3. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cấp giấy phép
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thỏa thuận thành lập, cải tạo, chuyển cấp đường ngang cấp I, II, III 1. giao cắt giữa đường sắt quốc gia với đường bộ các cấp 2. Bản vẽ thiết kế cơ sở thể hiện được vị trí, mặt bằng, giải pháp kỹ thuật Số bộ hồ sơ: 03 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
  4. PHỤ BẢN XII MẪU THỎA THUẬN LẬP ĐƯỜNG NGANG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LẬP ĐƯỜNG NGANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ............................... ......., ngày..... tháng.... năm..... Số ...../......... THỎA THUẬN THÀNH LẬP ĐƯỜNG NGANG (Kèm theo Hồ sơ thiết kế cơ sở) Kính gửi : (1) ................................................ ....................................... Chúng tôi thuộc: (2) ................................................................................ Địa chỉ: (3) ............................................................................................... Điện thoại: (4) .........................................FAX số...................................... - Căn cứ vào dự án (Tên dự án ........) đã được phê duyệt theo Quyết định số .................... Sau khi nghiên cứu “Điều lệ đường ngang” ban hành theo Quyết định số -......../QĐ - BGTVT ngày............tháng ............. năm .........của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, đề nghị (1)...............................cho phép chúng tôi được lập một đường ngang thời hạn (5) .............. mục đích để (6)................ 1. Địa điểm (7) : ......................................................................................... ......................................................................................................................
  5. 2. Mật độ người, xe dự tính qua đường ngang trong một ngày đêm (8). 3. Vị trí giao cắt: a. Đường sắt: - Cấp đường sắt ................... - Mặt bằng đường sắt (9)......................... - Trắc dọc đường sắt (10)......................... - Nền đường sắt (11)............................... b. Đường bộ: - Cấp đường bộ (12) .......................... - Mặt bằng đường bộ(13) ............................ - Trắc dọc đường bộ (14)............................ - Nền đường bộ (15).................................. - Góc giao cắt (16)................................... 4. Tầm nhìn: - Của người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (lái xe) (17)...... - Của người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt (Lái tàu) (18).............. 5. Khoảng cách tới đường ngang gần nhất (19)........ - Phía gốc lý trình ............ - Phía đối diện ...............
  6. 6. Biện pháp phòng vệ đề nghị: (Có gác, CBTĐ, Biển báo) .................... - Kinh phí đầu tư xây dựng, quản lý, duy tu, sửa chữa đường ngang và trách nhiệm bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại vị trí đó .............. - Dự kiến cấp đường ngang .............. - Biện pháp bảo đảm an toàn .............. ý kiến của cơ quan quản lý đường bộ Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đề nghị lập địa phương (20) đường ngang (Ký, ghi rõ tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ tên, đóng dấu) Ý kiến của cơ quan quản lý đường sắt địa phương (21) (Có văn bản thoả thuận theo mẫu kèm theo) (Ký, Ghi rõ tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản