intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông báo 209/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

144
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 209/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc Nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư, quản lý khai thác Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 209/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 209/TB-VPCP ---------- Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2009 THÔNG BÁO Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc Nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư, quản lý khai thác Cảng hàng không quốc tế Phú Bài ---------------------------- Ngày 16 tháng 7 năm 2009, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên họp Thường trực Chính phủ về việc Nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư, quản lý khai thác Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, các đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Giao thông vận tải, Quốc phòng và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, ý kiến của các thành viên dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau: 1. Thừa Thiên Huế là tỉnh có nhiều di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh được thế giới công nhận. Đây là cơ hội, đồng thời cũng là trách nhiệm của Trung ương và của Tỉnh trong việc khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển du lịch. Thời gian qua đã tập trung nhiều nguồn lực của Trung ương và địa phương đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn Tỉnh để đưa Thừa Thiên Huế sớm đủ điều kiện trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định quy hoạch Cảng hàng không Phú Bài là cảng hàng không quốc tế, đây là một trong các điều kiện thuận lợi để tỉnh Thừa Thiên Huế nâng cao được lượng khách nước ngoài đến du lịch. Việc đầu tư kết cấu hạ tầng cho Cảng hàng không quốc tế Phú Bài theo quy hoạch được duyệt cần sớm thực hiện nhằm đáp ứng đủ điều kiện mở các tuyến đường bay quốc tế phục vụ yêu cầu phát triển. 2. Về đề xuất Nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư quản lý, khai thác Cảng hàng không quốc tế Phú Bài: - Đồng ý về nguyên tắc liên doanh đầu tư giữa Đối tác trong nước và Nhà đầu tư nước ngoài để đầu tư phát triển Cảng hàng không quốc tế Phú Bài theo nguyên tắc vốn góp của Đối tác trong nước phải giữ cổ phần chi phối trong liên doanh. - Giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam triển khai lập dự án đầu tư nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Phú Bài theo quy hoạch được duyệt làm cơ sở đàm phán liên doanh với Đối tác nước ngoài. - Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa thiên Huế xây dựng phương án liên doanh, trình Thủ tướng Chính phủ thông qua trước khi đàm phán với đối tác nước ngoài. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Thủ tướng; các Phó Thủ tướng; PHÓ CHỦ NHIỆM - Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, TC, QP (Đã ký) - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; - Cục Hàng không Việt Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, QHQT, TKBT; - Lưu: VT, KTN (5).Hong (31b) Văn Trọng Lý
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2