Thông báo 312/TB-VPCP

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Thông báo 312/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 312/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về dự án đầu tư khôi phục cầu Long Biên, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 312/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 312/TB-VPCP Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2009 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÔI PHỤC CẦU LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngày 13 tháng 10 năm 2009 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về dự án đầu tư khôi phục cầu Long Biên, thành phố Hà Nội. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải báo cáo và ý kiến của các cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau: 1. Thống nhất các nội dung cơ bản kết quả nghiên cứu phương án khôi phục cầu Long Biên, thành phố Hà Nội như báo cáo của Bộ Giao thông vận tải; Giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tư vấn tiếp thu ý kiến các cơ quan trong cuộc họp, hoàn chỉnh phương án kỹ thuật cải tạo cầu Long Biên, trong đó lưu ý các nội dung sau: phương án nút giao, phương án tổ chức giao thông, vấn đề ảnh hưởng đến đê sông Hồng, vấn đề ảnh hưởng đến kiến trúc cảnh quan đô thị, khả năng chịu tải. Trên cơ sở đó, thống nhất với các cơ quan liên quan, hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, tổ chức thNm định và chịu trách nhiệm quyết định phê duyệt. 2. Bộ Giao thông vận tải đề xuất hình thức tổ chức thực hiện Dự án bảo đảm an toàn khi khai thác cầu, phù hợp với nguồn vốn và hiệu quả kinh tế. 3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan làm việc với các N hà tài trợ để thu xếp vốn ODA cho Dự án. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nơi nhận: - Thủ tướng, các PTTg; - Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, TC, XD, N N &PTN T, VH- TT&DL; - UBN D thành phố Hà N ội; - Tổng Công ty Đường sắt VN ; - VPCP: BTCN , các Phó CN , Cổng TTĐT, các Vụ: Phạm Viết Muôn KTTH, TH, ĐP; - Lưu: VT, KTN (4)
Đồng bộ tài khoản