Thông báo 77/TCHQ-CNTT&TKHQ

Chia sẻ: Mai Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
72
lượt xem
1
download

Thông báo 77/TCHQ-CNTT&TKHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 77/TCHQ-CNTT&TKHQ về việc những mã số xuất nhập khẩu có thay đổi và những mã số xuất nhập khẩu đã dược thu hồi do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 77/TCHQ-CNTT&TKHQ

  1. TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 77/TCHQ-CNTT&TKHQ Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2002 THÔNG BÁO CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 77/TCHQ-CNTT&TKHQ NGÀY 08 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC NHỮNG MÃ SỐ XNK CÓ THAY ĐỔI VÀ NHỮNG MÃ SỐ XUẤT NHẬP KHẨU ĐÃ ĐƯỢC THU HỒI Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố Thực hiện Thông tư số 07/2001/TT-TCHQ ngày 8-10-2001 của Tổng cục Hải quan về việc đăng ký, quản lý và sử dụng mã số XNK khi tiến hành hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu. Từ ngày 01-12-2001 đến ngày 08-01-2002, Cục CNTT & Thống kê Hải quan đã nhận được thông báo về danh sách các thương nhân đổi tên, các thương nhân thay đổi mã số XNK và các thương nhân giải thể đã được Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố thu hồi giấy chứng nhận mã số XNK. Cục CNTT & Thống kê Hải quan đã tiến hành tập hợp toàn bộ mã số XNK đã thay đổi và mã số XNK đã thu hồi trên toàn quốc (có danh sách kèm theo). Cục CNTT & Thống kê Hải quan xin thông báo tới Hải quan các Tỉnh, Thành phố và các Vụ, Cục của Tổng cục biết để theo dõi. Nguyễn Công Bình (Đã ký) PHỤ LỤC 1 DANH SÁCH CÁC THƯƠNG NHÂN GIẢI THỂ ĐÃ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ XNK (Kèm theo Công văn số 77/TCHQ-CNTT&TKHQ) Mã s ố Tên đơn vị Ngày sửa đổi Cục Hải quan
  2. 3600258616 Cty liên doanh Sáng tạo 24-12-2001 Đồng Nai 2000350079 DNTN Tân Sing Việt 10-12-2001 Cà Mau 4200445941 Cty TNHH Công nghệ Kỹ thuật 03-01-2002 Khánh Hoà cao Trường Thành 0101087399 Cty TNHH Huệ Silk 10-12-2001 TP Hà Nội 0101099348 DNTN Hoàng Lâm 03-01-2002 TP Hà Nội 0301500373 Cty TNHH May Công nghiệp 12-12-2001 TP Hồ Chí Minh Thạnh Xuân 0302362542 Cty TNHH Thương mại DV Ngân 12-12-2001 TP Hồ Chí Minh Hà
Đồng bộ tài khoản