Thông báo Số: 190/TB-BGTVT

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
8
download

Thông báo Số: 190/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------Số: 190/TB-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ GÓI THẦU 4: HỆ THỐNG GIAO THÔNG THÔNG MINH (ITS) DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TP.HỒ CHÍ MINH – LONG THÀNH – DẦU GIÂY

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo Số: 190/TB-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TẢI NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 190/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ GÓI THẦU 4: HỆ THỐNG GIAO THÔNG THÔNG MINH (ITS) DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC TP.HỒ CHÍ MINH – LONG THÀNH – DẦU GIÂY Ngày 13/05/2010 tại Văn phòng Bộ GTVT, Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp thẩm định thiết kế cơ sở gói thầu số 4: Thiết kế hệ thống giao thông thông minh (ITS) - Dự án xây dựng đường cao tốc Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo, chuyên viên của các đơn vị thuộc Bộ GTVT: Vụ KHĐT, Vụ TC, Vụ KHCN, Vụ KCHT GT, Trung tâm công nghệ thông tin, Cục QLXD&CL CTGT, đại diện Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và Tư vấn. Sau khi nghe báo cáo của Chủ đầu tư, Tư vấn lập dự án và ý kiến của các đơn vị tham dự cuộc họp, Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức đã kết luận như sau: 1. Đồng ý với các nội dung thiết kế cơ sở hệ thống ITS do Tư vấn thiết kế đề xuất báo cáo. 2. Đề nghị Tư vấn bổ sung, làm rõ những vấn đề sau: 2.1. Hệ thống ITS của dự án cần hoạt động hiệu quả, phải có đầu ra để sẵn sàng kết nối với các hệ thống ITS của các dự án khác thành hệ thống thống nhất. 2.2. Do chủ trương của Bộ GTVT sẽ xây dựng 3 trung tâm điều hành đường cao tốc tại 3 miền: miền Bắc (tại Phú Thọ), miền Trung (tại Đà Nẵng hoặc Quảng Nam) và miền Nam (tại đường Nguyễn Văn Linh – Tp.HCM). Vì vậy, khu vực điều hành của dự án đường cao tốc Tp.HCM – Long Thành – Dầu Giây cần đổi tên là Phòng Quản lý giám sát và điều hành đường cao tốc Tp.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Phòng Quản lý giám sát và điều hành này cần sẵn sàng kết nối thông tin với Trung tâm điều hành giao thông đường cao tốc khu vực phía Nam tại đường Nguyễn Văn Linh (Trung tâm điều hành này sẽ hoàn thành trước và sử dụng công nghệ Hàn Quốc nên hai bên phải hợp tác với nhau). 2.3. Thiết kế kiểm soát tải trọng xe: yêu cầu Tư vấn thiết kế chi tiết việc xử lý xe vượt tải (thuyết minh, thiết kế chi tiết các hình thức xử lý như: tăng mức lệ phí hoặc hạ tải).
  2. 2 2.4. Hệ thống camera giám sát: Yêu cầu không được ngắt quãng giám sát trên toàn tuyến (các camera phải đủ để theo dõi được toàn bộ hành trình của các phương tiện giao thông trên tuyến). 2.5. Hệ thống truyền dẫn không dây: Yêu cầu Tư vấn thiết kế một dải tần riêng để sử dụng cho phòng điều hành hướng dẫn giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến. 2.6. Công nghệ, nhân lực: Yêu cầu Tư vấn có kế hoạch đào tạo chuyển giao công nghệ điều hành cho cán bộ của VEC và cán bộ của Bộ GTVT để nâng cao năng lực quản lý điều hành giao thông. 3. Giao Vụ KHĐT dự thảo quyết định trình Bộ xem xét, phê duyệt thiết kế cơ sở để Chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo. 4. Từ nay trở đi, giao Vụ KHCN chủ trì, phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin thực hiện công tác thẩm định, tham mưu phê duyệt TKCS dự án ITS. (Vụ KHĐT dự thảo văn bản của Bộ gửi các đơn vị thực hiện) Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ xin thông báo đến các đơn vị liên quan biết, thực hiện./. TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nhận: - Bộ trưởng (để b/c); - Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức (để b/c); - Các đơn vị tham gia họp; - Lưu VP. Nguyễn Văn Công
Đồng bộ tài khoản