Thông báo số 38/KHXX

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
82
lượt xem
5
download

Thông báo số 38/KHXX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 38/KHXX về việc huỷ bỏ, chấm dứt hiệu lực thi hành, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy định pháp luật dân sự theo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật dân sự do Toà án nhân dân tối cao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 38/KHXX

  1. 38/KHXX,Thông báo 38,Tòa án nhân dân t i cao,Thong bao 38,Toa an nhan dan toi cao Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
  2. N u chưa là Thành Viên, m i B n ăng ký Thành viên t i ây N i dungThu c tínhLiên quan hi u l cLiên quan n i dungT i v Thu c tính văn b n S hi u: 38/KHXX Tiêu : Thông báo s 38/KHXX v vi c hu b , ch m d t hi u l c thi hành, s a i, b sung và ban hành m i các quy nh pháp lu t dân s theo Ngh quy t c a Qu c h i v vi c thi hành B lu t dân s do Toà án nhân dân t i cao ban hành Lo i văn b n: Thông báo Nơi ban hành: Tòa án nhân dân t i cao Ngư i ký: Tr nh H ng Dương Ngày ban hành: 05/07/1996 Ngày hi u l c: ã bi t Tình tr ng: ã bi t ăng Ký Thành Viên | Tra C u Pháp Lu t | Tư Qu c | Qu ng Cáo Nh n B n Tin Pháp Lý | Th Bi u Thu WTO | B ng Giá t | Liên H B n quy n @ 2007 LawSoft Corp, theo Gi y Ch ng VHTT. Gi y phép ho t ng s : 73/GP-BC do B VHTT c chính: Ông Vũ Văn Quý /c: Khu Bi t Th 282 Nguy n Tr ng Tuy n, Q. Ph 6684; E-mail:
Đồng bộ tài khoản