Thông báo số 4675/TCHQ/GSQL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
34
lượt xem
3
download

Thông báo số 4675/TCHQ/GSQL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 4675/TCHQ/GSQL về giấy phép xe gắn máy tạm xuất - tái nhập có thời hạn do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 4675/TCHQ/GSQL

  1. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 4675/TCHQ/GSQL Hà N i, ngày 07 tháng 11 năm 2005 GI Y PHÉP XE G N MÁY T M XU T – TÁI NH P CÓ TH I H N (B n lưu t i T ng c c H i quan) 1. H , tên ch xe: VP Tuỳ viên quân s - SQ B . a ch : 14 Th y Khuê – Hà N i. 2. H , tên lái xe: Pierre ANDRE - Tr lý tuỳ viên quân s . a ch : i s quán Vương Qu c B - 49 Hai Bà Trưng – Hà N i. S h chi u: LA 070739 c p ngày 05 tháng 03 năm 2004. 3. Lo i xe: xe ôtô 05 ch 4. Nhãn hi u xe: Nissan Pickup 4 x 4 Bi n ki m soát: 80NG 061-27 S khung: JNICJUD22Z0-053564, S máy: QD32-180230. 5. C a khNu t m xu t: C a khNu qu c t M c Bài - t nh Tây Ninh. Th i gian t m xu t: ngày 16/11/2005. 6. C a khNu tái nh p: C a khNu qu c t Lao B o – t nh Qu ng Tr . Th i gian tái nh p: ngày 25/11/2005. KT. T NG C C TRƯ NG PHÓ T NG C C TRƯ NG ng H nh Thu
Đồng bộ tài khoản