Thông báo số 6592/TB-BNN-VP

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
2
download

Thông báo số 6592/TB-BNN-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG NĂM 2011

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 6592/TB-BNN-VP

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2011 Số: 6592/TB-BNN-VP THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG NĂM 2011 Ngày 13 tháng 12 năm 2011, t ại Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Cao Đức Phát - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng (sau đây viết tắt là Ban chỉ đạo Trung ương) đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác của Ban chỉ đạo Trung ương năm 2011. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương, đại diện một số Tổng cục, cục, vụ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương, ý kiến của các đại biểu, Bộ trưởng - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Cao Đức Phát kết luận như sau: Năm 2011, các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương đã tích cực triển khai nhiều biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Tình trạng khai thác, chặt phá rừng trái pháp luật giảm rõ rệt, cháy rừng cơ bản được kiểm soát, kiềm chế. Tuy vậy, hành vi phá rừng trái pháp luật vẫn diễn ra gay gắt, chống người thi hành công vụ diễn ra phức tạp tại một số địa phương, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên và một số tỉnh miền Trung, gây bức xúc trong xã hộ i. Để chủ động triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR năm 2012, Bộ trưởng - Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương đề nghị các địa phương, các ngành có liên quan t ập trung những nội dung trọng yếu sau: 1. Duy trì hoạt động thường xuyên, có hiệu quả của Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg; Chỉ thị số 08/2006/CT-TTg; Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ. 2. Diện tích rừng giảm chủ yếu là do chuyển mục đích sử dụng rừng sang các mục đích khác. Ban chỉ đạo Trung ương sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện rà soát, đánh giá các dự án chuyển đổi rừng các dự án chuyển đổ i mục đích sử dụng rừng, đất lâm nghiệp tại địa phương; kiểm tra việc chấp hành quy định về việc trồng lại rừng của các dự án có chuyển đổi rừng.
  2. 3. Chỉ đạo các địa phương rà soát, đánh giá việc khai thác rừng tự nhiên. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát khâu khai thác, nghiệm thu, vận chuyển và sử dụng gỗ, quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến gỗ và lâm sản tránh tình trạng lợi dụng giấy phép khai thác để hợp thức hóa gỗ bất hợp pháp. 4. Để chủ động ứng phó với nguy cơ cháy rừng trong mùa khô 2011-2012, đề nghị các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về PCCCR, quản lý đốt nương làm rẫy của đồng bào và chuẩn bị tốt phương án PCCCR, đặc biệt là các vùng trọng điểm cháy rừng. Ban chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ huy các cấp về những vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng, PCCCR tăng cường kiểm tra công tác PCCCR tại các địa phương. 5. Các địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh, tiêu thụ động vật hoang dã tại các nhà hàng, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. 6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phố i hợp với Bộ Tài chính khẩn trương sửa đổi Thông tư liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC ngày 22/6/2007 về Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp với thực tiễn. 7. Đề nghị các Bộ, Ngành có liên quan, trên cơ sở chức năng của mình, chỉ đạo các đơn vị của ngành tăng cường phố i hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng trong thời gian tới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương chỉ đạo, hướng dẫn việc tăng cường kiểm soát vận chuyển, mua bán gỗ, lâm sản, động vật hoang dã qua biên giới. 8. Năm 2012, Ban chỉ đạo Trung ương tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành theo các chuyên đề: thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng các t ỉnh trọng điểm; tổ chức ngăn chặn tình trạng việc kinh doanh, vận chuyển, chế biến gỗ, động vật hoang dã trái pháp luật tại khu vực Tây Nguyên, và một số tỉnh khu vực miền Trung, khu vực biên giới; thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và khai thác rừng tự nhiên. Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các thành viên Ban chỉ đạo và các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./. TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nhận: - Bộ trư ởng Cao Đ ức Phát (B/cáo); - PTCT-Phụ trách Tổng cục Hà Công Tuấn (B/cáo); - Các thành viên BCĐTW; - Ban chỉ huy các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; - Các cụ c, vụ có liên quan; Nguyễn Minh Nhạn - Lưu VT, TCLN.
Đồng bộ tài khoản