intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tin bất cân xứng trong thị trường bảo hiểm

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

358
lượt xem
63
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG TRONG THỊ TRƯỒNG BẢO HIỂM Public economics LOGO www.themegallery.com Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. DANH SÁCH NHÓM NGUYỄN VIỆT QUỐC PHẠM THẾ TÂM NGUYỄN XUÂN DŨNG HÀ THẾ TÀI ĐINH LƯƠNG THÀNH ĐẠT PHẠM THỊ THÚY LIÊM Nhóm 6 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Bảo hiểm là một nghiệp vụ, qua đó, một bên là người được bảo hiểm cam đoan trả một khoản tiền được gọi là phí bảo hiểm thực hiện mong muốn để cho mình...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tin bất cân xứng trong thị trường bảo hiểm

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. THÔNG TIN BẤT CÂN XỨNG TRONG THỊ TRƯỒNG BẢO HIỂM Public economics LOGO LOGO www.themegallery.com
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. DANH SÁCH NHÓM NGUYỄN VIỆT QUỐC PHẠM THẾ TÂM Nhóm 6 NGUYỄN XUÂN DŨNG HÀ THẾ TÀI ĐINH LƯƠNG THÀNH ĐẠT PHẠM THỊ THÚY LIÊM
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Khái niệm bảo hiểm Theo Monique Gaullier: Bảo hiểm là một nghiệp vụ, qua đó, một bên là người được bảo hiểm cam đoan trả một khoản tiền được gọi là phí bảo hiểm thực hiện mong muốn để cho mình hoặc cho người thứ ba trong trường hợp xảy ra rủi ro sẽ nhận được một khoản đền bù các tổn thất được trả bởi một bên khác: đó là bảo hiểm. Người bảo hiểm nhận trách nhiệm đối với toàn bộ rủi ro và đền bù các thiệt hại theo các phương pháp của thống kê”.
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Khái niệm bảo hiểm • Theo luật kinh doanh bảo hiểm của VN ( ban hành ngày 09/12/2000): “ Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.”
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Khái niệm bảo hiểm Tóm lại có thể hiểu: “ Bảo hiểm là một sự cam kết bồi thường của người bảo hiểm với người được bảo hiểm về những thiệt hại, mất mát của đối tượng bảo hiểm do một rủi ro đã thỏa thuận gây ra, với điều kiện người được bảo hiểm đã thuê bảo hiểm cho đối tượng bảo hiểm đó và nộp một khoản tiền được gọi là phí bảo hiểm”
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Vì sao có nhiều người lựa chọn mua bảo hiểm? Ví dụ: Bảo hiểm Tai nạn Không tai nạn Giá trị tài sản (xác suất (xác suất kỳ vọng của 10%) 90%) chủ Không 0 50.000$ 45.000$ Có 45.000 45.000 45.000$
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Vì sao có nhiều người lựa chọn mua bảo hiểm? 1 Bảo hiểm không làm thay đổi giá trị kỳ vọng của tài sản được đảm bảo 2 Người mua bảo hiểm là những người ghét rủi ro 3 Rủi ro là những sự kiện riêng rẽ, rời rạc, khó dự đóan
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Các tổ chức định mức bảo hiểm Định mức bảo hiểm như thế nào? Đường khả Tài sản WB năng thị trường trong tình trạng xấu Độ thỏa E dụng kỳ WB* vọng E(U) -(1-h)/h W0-L I p 450 Tài sản WG W G* W0 trong tình trạng tốt Tài sản ban đầu
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Các tổ chức định mức bảo hiểm Định mức bảo hiểm như thế nào? Mục tiêu về lợi nhuận hướng đến của việc cung cấp bảo hiểm sẽ là: π=pX-{(Xh + 0(1-h)} Mà trong thị trường cạnh tranh hòan hảo thì lợi nhuận dài hạn của công ty bảo hiêm là 0 π =0 pX=Xh Vậy: p=h
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Các tổ chức định mức bảo hiểm Định mức bảo hiểm như thế nào? Như vậy trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, nếu bỏ qua các chi phí giao dịch thì mức phí định giá cho một bảo hiểm bằng với mức rủi ro xảy đến cho tài sản được bảo hiểm
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Khuyết tật của thị trường bảo hiểm Thông Hành xử Vấn đề tin tắc trách xã hội Sự khuyết tật của thị trường bảo hiểm [Image Info] www.wizdata.co.kr - Note to customers : This image has been licensed to be used within this PowerPoint template only. You may not extract the image for any other use.
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Khuyết tật của thị trường bảo hiểm Giá trị của thông tin trong thị trường bảo hiểm: Trong thực tế mục tiêu lợi nhuận của các tổ chức bảo hiểm luôn lớn hơn 0: π=pX-{(Xh + 0(1-h)} > 0 => pX > Xh => p > h Lúc này tại điểm cân bằng E ta có: (1-p)/p < (1-h)/h
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Khuyết tật của thị trường bảo hiểm Giá trị của thông tin trong thị trường bảo hiểm: Hay nói cách khác, tại điểm cân bằng độ dốc của đường ngân sách, có nghĩa là để tối đa hóa độ thỏa dụng của mình, người mua bảo hiểm sẽ không chọn mua bảo hiểm tòan phần.
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Khuyết tật của thị trường bảo hiểm Giá trị của thông tin trong thị trường bảo hiểm: Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là: Làm thế nào để biết được mức rủi ro (h) là bao nhiêu để định mức phí bảo hiểm (p) cho đúng? Tối tượng đi mua bảo hiểm thường nắm nhiều thông tin về bản thân hơn các tổ chức bảo hiểm
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Khuyết tật của thị trường bảo hiểm Tâm lý hành xử tắc trách: Người đi mua bảo hiểm lại thờ ơ hơn với tài sản của mình, dẫn đến tăng mức phí bảo hiểm, loại bỏ những khách hàng ít rủi ro
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Khuyết tật của thị trường bảo hiểm • Vấn đề xã hội: Nếu áp dụng theo giá thị trường, thì người nghèo, người có thu nhập thấp không thể tham gia thị trường bảo hiểm, một vấn đề thiếu sự công bằng trong xã hội
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Vai trò của chính phủ trong việc giải quyết khuết tật của thị trường bảo hiểm: Đảm bảo tính công Loại bỏ tâm bằng xã hội lý hành xử Hạn chế tình tắc trách trạng thông tin bất cân xứng “
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LOGO LOGO www.themegallery.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2