Thông tư 06/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
1.599
lượt xem
73
download

Thông tư 06/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 06/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập ban hành kèm theo Quyết định số 141/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 06/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng

  1. .vn am ietn atV .Lu ww w
  2. .vn am ietn atV .Lu ww w
  3. .vn am ietn atV .Lu ww w
  4. .vn am ietn atV .Lu ww w
  5. .vn am ietn atV .Lu ww w
  6. .vn am ietn atV .Lu ww w
  7. .vn am ietn atV .Lu ww w
  8. .vn am ietn atV .Lu ww w
Đồng bộ tài khoản