Thông tư 08/1998/TT-TCHQ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
1
download

Thông tư 08/1998/TT-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/1998/TT-TCHQ về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hoá, hành lý xuất nhập khẩu của chuyên gia nước ngoài theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/1998/TT-TCHQ

  1. 08/1998/TT-TCHQ,Thông tư 08,T ng c c H i quan,Th t c h i quan,Chuyên gia nư c ngoài,Hàng hóa xu t nh p khNu c a chuyên gia,Hành lý xu t nh p khNu c a chuyên gia,Thương m i,Xu t nh p khNu,Thong tu 08,Tong cuc Hai quan,Thu tuc hai quan,Chuyen gia nuoc ngoai,Hang hoa xuat nhap khau cua chuyen gia,Hanh ly xuat nhap khau cua chuyen gia,Thuong mai,Xuat nhap khau Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên!
  2. Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản