Thông tư liên tịch 05/2000/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 05/2000/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 05/2000/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA về Điều lệ bảo hiểm xã hội đối với quân đội và công an do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/1999/NĐ-CP ngày 8/9/1999 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ bảo hiểm xã hội đối với quân đội và công an ban hành kèm theo Nghị định số 45/CP ngày 15/7/1995 của Chính phủ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 05/2000/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA

  1. 05/2000/TTLT-BLDTBXH-BQP-BCA,Thông tư liên t ch 05,B Công An,B Lao ng Thương binh và Xã h i,B Qu c phòng, i u l b o hi m xã h i,Quân i,Công an,Hư ng d n,B o hi m,B máy hành chính,Thong tu lien tich 05,Bo Cong An,Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi,Bo Quoc phong,Dieu le bao hiem xa hoi,Quan doi,Cong an,Huong dan,Bao hiem,Bo may hanh chinh Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên!
  2. Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản