Thông tư liên tịch 05/TTLT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
78
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 05/TTLT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 05/TTLT về việc hướng dẫn bổ sung việc quản lý kinh phí của ngân sách trung ương chi cho công tác phòng chống rốt rét, bướu cổ và tiêm chủng mở rộng do Bộ Tài chính; Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 05/TTLT

  1. 05/TTLT,Thông tư liên t ch 05,B Tài chính,B Y t ,Qu n lý kinh phí,Ngân sách Trung ương,Phòng ch ng s t rét,Phòng ch ng b nh bư u c ,Tiêm ch ng m r ng,Tài chính nhà nư c,Th thao- Y t ,Thong tu lien tich 05,Bo Tai chinh,Bo Y te,Quan ly kinh phi,Ngan sach Trung uong,Phong chong sot ret,Phong chong benh buou co,Tiem chung mo rong,Tai chinh nha nuoc,The thao- Y te Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên!
  2. Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản